Najčastejšie otázky o inkontinencii

30.6.2009 v kategórii Mama, autor Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Čo je inkontinencia, jej druhy, možnosti liečby a ďalšie otázky v súvislosti s inkontinenciou.

V súvislosti s nedávnym Svetovým týždňom kontinencie na Slovensku Vám prinášame najčastejšie otázky ohľadom inkontinencie. Na otázky odpovedá Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD, predseda Odborného výboru InkoFóra, Urologická klinika JLF UK, Martin.

1/ Čo je inkontinencia?
Inkontinencia znamená nedobrovoľný únik moču.

2/ Aké druhy inkontinencie poznáme?
Rozlišujeme inkontinenciu stresovú, urgentnú, zmiešanú a z pretekania. Stresová inkontinencia je spôsobená nedostatočným uzatvorením močovej rúry a únikom moču počas fyzickej aktivity. Urgentná inkontinencia je naopak spôsobená hyperaktívnym močovým mechúrom počas nadbytočnej aktivity steny močového mechúra.  Zmiešaná inkontinencia moču vzniká kombináciou stresovej a urgentnej zložky. Inkontinencia z pretekania znamená nedostatočné vyprázdnenie močového mechúra a pretekanie preplneného močového mechúra cez močovú rúru.

3/ Čo je to hyperaktívny močový mechúr?
Hyperaktívny močový mechúr je ochorenie spôsobené neúmerným nutkaním na močenie a častým vyprázdňovaním močového mechúra počas dňa i noci. Zvýšená denná frekvencia močenia viac ako 8-krát a v noci viac ako 1-krát znamená hyperaktivitu močového mechúra.

4/ Ktorá veková skupina je najviac postihnutá inkontinenciou?
Najčastejšie sa inkontinencia moču vyskytuje u žien v strednom veku. Vo vyššom veku sa rozdiely medzi pohlaviami menia a rovnako muži i ženy trpia inkontinenciou vo viac ako v 50 % prípadoch.

5/ Ako sa dá únik moču liečiť?
Únik moču sa lieči konzervatívne, medikamentózne a chirurgicky. Konzervatívne postupy  znamenajú úpravu životosprávy (napr. úprava hmotnosti u obéznych žien znižuje riziko výskytu ochorenia, odstránenie nevhodných potravín zmierňuje prejavy hyperaktívneho mechúra), rehabilitačné procedúry (cvičenie panvového dna), správny nácvik močenia a správne načasovanie močenia. Medikamentózna liečba je veľmi účinná a po konzultácii s ošetrujúcim lekárom umožňuje správne doplniť alebo utlmiť činnosť dolných močových ciest. Chirurgická liečba je vhodná pri nedostatočnom uzatvorení močovej rúry a v súčasnosti sa používa pásková protéza na vystuženie močovej rúry.

6/ Aké vyšetrenia treba podstúpiť, ak mi samovoľne uniká moč?
Základné vyšetrenia inkontinencie moču nie sú bolestivé, ale vyžadujú dobrú spoluprácu s pacientom. Využíva sa vyšetrenie vagíny u ženy a prostaty u muža, odber moču, ultrazvukové vyšetrenie, denník močenia a rôzne dotazníky.

7/ Na koho sa mám obrátiť, keď mám problémy s únikom moču a/alebo stolice?
Únik moču vyšetruje urológ a únik stolice chirurg. Základné vyšetrenie vykonáva všeobecný lekár alebo gynekológ.

8/ Môžem si v prípade, ak trpím inkontinenciou pomôcť aj svojpomocne, napr. doma alebo v práci?
Každá inkontinencia moču vyžaduje návštevu lekára, ktorý po konzultácii s pacientom zvoli vhodný postup liečby.

9/ Pomáha pri úniku moču liečba homeopatikami?
Liečba inkontinencie homeopatikami je na úrovni placebo efektu. Ak pacient verí placebovému efektu môže nastať zmiernenie inkontinencie, najmä pri hyperaktivite močového mechúra.

10/ Existujú nejaké špeciálne cvičenia, ktoré mi pomôžu „bojovať“ s inkontinenciou?
Panvové dno je veľmi špecifický svalový orgán, ktorý možno posilňovať. Vyžaduje to konzultáciu u špecialistu, ktorý sa venuje takejto rehabilitácii.

11/ Už dávnejšie mi uniká moč pri kýchnutí, zakašľaní, skákaní, tancovaní. Čo mám robiť?
Popisovaný únik moču vzniká typicky pri nedostatočnom uzatvorení močovej rúry. Označuje sa za stresovú inkontinenciu. Liečba je rehabilitačná (cviky panvového dna), medikamentózna a pri zhoršení stavu aj chirurgická - pomocou pásky.

12/ Môže tehotenstvo a pôrod vyvolať alebo zhoršiť priebeh inkontinencie?
Pôrod zasahuje do funkcie panvového dna a môže vyvolať i zhoršiť prirodzený priebeh inkontinencie moču počas starnutia ženy.

13/ Sú obézni ľudia rizikovou skupinou v súvislosti so samovoľnými únikom moču?
Obézne ženy majú vyšší výskyt stresovej inkontinencie moču, lebo hmotnosť brušných orgánov výrazne zaťažuje panvové dno a spôsobuje nedostatočné uzatvorenie močovej rúry.

14/ Stačí, ak ženy pri inkontinencii používajú menštruačné  vložky alebo existujú nejaké iné špeciálne vložky alebo pomôcky?
Menštruačné vložky nie sú vhodné na zachytávanie moču. Existujú špeciálne materiály, ktoré sa vkladajú do vložiek na inkontinenciu moču. Tieto materiály dokonale absorbujú moč, vytvárajú suchý povrch vložky a odstraňujú zápach.

15/ Aké zdravotnícke pomôcky sa používajú pri inkontinencii u detí a starších ľudí?
Zberné pomôcky sa vyrábajú podľa veku i pohlavia. Je dôležité určiť stupeň úniku moču, aby pomôcka absorbovala primeraný objem moču.

16/ Ako uhrádzajú zdravotné poisťovne hygienické inkontinenčné pomôcky?
V súčasnosti sa únik moču člení na tri skupiny – ľahký, stredný a ťažký. Zdravotné poisťovne uhrádzajú pomôcky pre stredný a ťažký stupeň inkontinencie moču. Presné kritéria stanovuje vyhláška MZ SR. U pacientov s prvým stupňom inkontinencie zdravotná poisťovňa nákup hygienických inkontinenčných pomôcok neuhrádza, pri druhom stupni inkontinencie má pacient nárok na inkontinenčné pomôcky v hodnote 19,92 € (600 Sk) na mesiac a pri treťom stupni inkontinencie v hodnote 66,39 € (2.000 Sk) na mesiac, pričom limit je 60 ks vložiek (je však možné do limitu doplniť iné produkty, napr. fixačné nohavičky).

17/ Ako mám pomôcť starému otcovi, ktorý trpí únikom moču a je pripútaný na lôžko?
Podľa stupňa úniku moču, event. stolice môže pacient získať inkontinenčné pomôcky pre ťažký stupeň.

18/ Hanbím sa za zápach spojený s únikom moču. Je možné tomu nejako pomôcť?
Zápach je často hlavným príznakom inkontinencie moču. Ak zlyhala dostupná liečba, je možné použiť zberné pomôcky, ktoré eliminujú nepríjemný zápach, avšak neriešia únik moču.

19/ Môžu lieky, ktoré beriem pri inom zdravotnom probléme spôsobiť alebo zhoršiť inkontinenciu?
Všetky lieky majú nežiadúce účinky. Ak má pacient problém s únikom moču po užívaní liekov je potrebné, aby informoval svojho ošetrujúceho lekára.

20/ Možno po operácii prostaty očakávať problémy s únikom moču?
Problémy s únikom moču nastávajú hlavne po radikálnom odstránení prostaty. U väčšiny pacientov ťažkosti ustupujú do 6 mesiacov po operácii. Pokiaľ únik moču trvá naďalej, je potrebná aktívna liečba.

21/ Môj syn sa začal pred pár dňami pomočovať v posteli v noci. Ako mu mám pomôcť? Ako  mám správne postupovať? 
V detskom veku je pomočovanie (enuréza) prejavom poruchy funkcie dolných močových ciest, endokrinných zmien alebo poruchy nervového systému. Vyžaduje komplexné vyšetrenie u pediatra a následne u urológa.

22/ Vstávam v noci veľakrát na záchod. Je to v poriadku? Mám prestať piť pred spaním?
Prerušovanie spánku kvôli močeniu znamená hyperaktivitu močového mechúra. Stav vyžaduje kontrolu u urológa, lebo príčiny nočného močenia sú viaceré.

23/ Ktoré potraviny alebo tekutiny zhoršujú alebo zlepšujú liečbu inkontinencie?
Korenisté jedlá, káva, kakao alebo alkohol zhoršujú inkontinenciu moču. Zlepšenie inkontinencie moču potraviny nespôsobujú, iba vhodne doplňujú liečbu (napr. brusnicové extrakty zmierňujú prejavy hyperaktívneho mechúra).

24/ Aký je odporúčaný denný príjem tekutín?
Príjem tekutín do 2 litrov denne pri normálnej aktivite a normálnom počasí je dostatočný.

25/ Ako často treba močiť?
Normálne močenie znamená frekvenciu vyprázdňovania 4 až 7-krát denne.

26/ Treba zmeniť životosprávu,  ak niekto trpí inkontinenciou?
Správna životospráva priamo nelieči inkontinenciu moču, iba zmierňuje prejavy a zlepšuje účinnosť liečby.

27/ Ktorým aktivitám alebo športu sa treba vyhýbať pri inkontinencii?
Ženy by sa mali vyhýbať nadbytočnej a extrémnej fyzickej aktivite, ktorá zaťažuje panvové dno.

 

Viac informácíí je možné nájsť na webovej stránke www.inkoforum.sk alebo sa so svojím problémom môžete poradiť na adrese: info@inkoforum.sk alebo na tel. čísle: 02/67 26 73 40 alebo na poštovej adrese: InkoFórum, P.O.BOX 78, 850 00 Bratislava.

Komentáre