Najčastejšie očné vady u detí: Ďalekozrakosť (hypermetropia)

Redakcia | 3. november 2017
okuliare, ďalekozrakosť, očné vady u detí

V troch rokoch sa dieťa dostáva na 80 % zrakových funkcií dospelého človeka a v začiatkoch školského veku je vývoj zraku ukončený. K zmenám dochádza iba v dioptrických hodnotách oka, ktoré sa môžu ustáliť niekedy až okolo 30. roku veku.

Vieme, že najčastejšími očnými chybami u detí sú krátkozrakosť (myopia), ďalekozrakosť (hypermetropia), škúlenie (strabizmus), tupozrakosť (amblyopia) a astigmatizmus.

Ďalekozrakosť (hypermetropia)

Ďalekozrakosť je refrakčná vada, ktorá sa prejavuje tým, že vzdialené objekty vidí dieťa bez problémov, problém má so zaostrovaním na bližšie predmety. Lúče svetla dopadajúce na rohovku vytvárajú ohnisko za sietnicou.

Neprehliadnite: Najčastejšie očné vady u detí: Diagnóza a liečba

To, že môže byť dieťa ďalekozraké, spoznáte tak, že môže mať problémy napríklad pri čítaní alebo kreslení, všeobecne teda problémy s jemnou motorikou.

Takéto dieťa môže omylom dokonca vzbudzovať dojem oneskoreného vývoja.

Nerado kreslí, navlieka korálky, skladá stavebnice a napr. sa aj trochu „hnevá“, nevydrží pri aktivitách vyžadujúcich videnie do blízka. Tiež sa môže, kvôli usilovnej akomodácii, ktorú prekonávajú plusové dioptrie, sťažovať na bolesti hlavy. Aj pri hypermetropii možno povedať, že sa nejedná o ochorenie oka, ale o odchýlku v tvare a veľkosti očnej buľvy. Ďalekozraké oko je menšie a „oneskorené“ vo svojom raste.

Prečítajte si: Najčastejšie očné vady u detí: Krátkozrakosť (myopia)

Novorodenci sú ďalekozrakí všetci, ich priemerná dĺžka oka je okolo 18 mm, v troch rokoch je dĺžka už 23 mm. Od troch do štrnástich rokov je rast pomalší asi o 0,1 mm za rok. Dĺžka oka v dospelosti by mala dosahovať približne 24 mm, čo však neplatí pre ďalekozraké oko, ktoré je kratšie. Skrátenie predno-zadnej osi oka málokedy prekračuje 2 mm. Zníženie dĺžky o 1 mm predstavuje zmenu refrakcie asi o +3 dioptrie. Každopádne by hypermetropia (ďalekozrakosť) nikdy nemala presiahnuť +8,0 dioptrie.

Pre korekciu ďalekozrakosti sa používajú konvexné šošovky, tzv. spojovky. Vďaka nim sa svetlo lomí viac a zaostruje sa až na sietnici, teda tam, kde má. Pri vysokej hypermetropii deti po nasadení okuliarov priam rozkvitnú. U nižších vád sa okuliare nasadzujú nie z dôvodov zlepšenia videnia, ale zabránenia rozvoju tupozrakosti alebo škúlenia, preto tieto deti, aspoň zo začiatku, okuliare veľmi neocenia a nebudú ich chcieť nosiť. Z dôvodov uvedených nižšie je ale potrebné na nosení okuliarov trvať.

Neobhrýzaj si nechty!

Šikanovanie treba okamžite riešiť!

zrak, okuliare, oči, krátkozrakosť, funkcie oka, očný lekár

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: