Test otcovstva: Je to dieťa moje?

PaedDr. Dagmar Baluchová | 29. november 2018
test otcovstva - je to dieťa vôbec moje

Žiadne dieťa si nezaslúži byť v situácii, kedy sa jeho rodičia sporia o to, či sú skutočne jeho otec a mama. Ale, žiaľ, niekedy život prinesie takéto situácie... Pomôže pri tom aj test. otcovstva.

Kým my, mamy, to máme s priznaním sa k dieťaťu ľahšie, otcovia musia často o svoje dieťa „zabojovať“. To, či je muž skutočným otcom dieťaťa, totiž nedokážu iba jeho modré oči...

Fotogaléria: Keď ocko ľúbi
Prečítajte si tiež:

Fotogaléria: Keď ocko ľúbi

Zákon má v priznaní otcovstva jasno. Platí, že: 

  • ak sa dieťa narodí v manželstve, za otca sa automaticky považuje manžel matky dieťaťa (preto sa žena pri pôrode musí preukázať sobášnym listom). 
  • ak sa dieťa narodí po skončení manželstva (napr. kvôli rozvodu alebo úmrtiu muža) za otca sa aj tak považuje manžel, a to v prípade, ak sa dieťa narodilo v lehote do 300 dní po zániku manželstva (hoci v skutočnosti mohol byť otcom dieťaťa niekto iný, musí byť dodržaná lehota 300 dní). 
  • ak sa dieťa narodí mimo manželstva, partneri, ktorí spolu nežijú v manželskom zväzku, spíšu na matrike tzv. súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva, čím sa uzná otcovstvo daného muža.  

Avšak, paleta dôvodov, prečo muži i ženy žiadajú test otcovstva, je oveľa pestrejšia...  

Je to dieťa vôbec moje?

Celospoločenský jav, v rámci ktorého stále viac pribúda slobodných rodičov, vychovávajúcich svoje deti „single“, sa nevyhýba ani Slovensku. Pribúda žien i mužov, ktorí sa rozhodnú vychovávať svoje dieťa/deti sami. Ešte predtým, než láske zazvoní umieračik (niekedy ani ten nie), padne bolestivá otázka: „Je to dieťa vôbec moje?“ A často nepomôžu ani sľuby, ani slzy... Pragmatickú pomoc v týchto chúlostivých situáciách ponúka – genetika. Vďaka mnohým vedeckým pokrokom sú dnes možnosti v tomto smere skutočne veľké. A tak sa z neistého otca „ľahko“ stane otec istý...  

Sú tri skupiny osôb, ktoré o test otcovstva žiadajú najčastejšie:

  • Muži, ktorí si chcú overiť, či ich práve narodené dieťa je skutočne „ich“.
  • Opäť muži, keď u svojich dospievajúcich či dospelých detí zvažujú, komu zveria svoje dedičstvo.
  • Ženy, ktoré si nie sú isté tým, kto je otcom ich dieťaťa.  
Viete, že...? Aj ženy si môžu dať spraviť test materstva? Na základe výteru ústnej sliznice ženy a jej dieťaťa (prípadne inej neštandardnej vzorky, z ktorej možno získať DNA) možno zistiť príbuzenský vzťah medzi matkou a dieťaťom. Využívajú to napr. ženy, ktoré sa vzdali svojho dieťaťa, dali ho na adopciu a po rokoch si k nemu hľadajú cestu.

DNA testy

DNA testy majú rôzne významy. Niektoré slúžia na potvrdenie alebo vylúčenie dedičných ochorení či ich mutácií. Na určenie otcovstva možno použiť anonymné testy, ďalej súdnoznalecké. Známe sú aj príbuzenské testy.  

OTECKOVIA: Neha v pevnom objatí
Prečítajte si tiež:

OTECKOVIA: Neha v pevnom objatí

Anonymný test otcovstva má svoj pôvod v kriminalistike, kde sa takéto testy dodnes používajú na identifikáciu osôb. Takýto test otcovstva je na Slovensku v ponuke viacerých  certifikovaných laboratórií.

Ako sa test otcovstva robí?

  • Ak sa test robí priamo v laboratóriu, zvyčajne sa vykonáva priamo z krvi.
  • Test si však muž môže objednať aj domov (prípadne aj na inú adresu a na iné meno, preto sa nazýva anonymný) a poštou mu príde odberová súprava s návodom. V súkromí si následne urobí jednoduchý výter ústnej sliznice.  Rovnako je nutná aj vzorka slín dieťaťa, aby mohlo dôjsť k porovnaniu.
  • Potvrdiť otcovstvo je ale možné aj inak, napr. na základe DNA ukazovateľov z krvných škvŕn, zubnej kefky, ohorku cigarety, žuvačky, čerstvo ostrihaných nechtov či vytrhnutých vlasov s korienkami, kúska použitej náplasti z pokožky ap. Tieto vzorky však musia byť suché a nesmie sa ich dotýkať iná osoba.
  • Rozbor týchto vzoriek je za príplatok a podobne ako vzorky výteru ústnej sliznice sa zasielajú do laboratória poštou, alebo je ich možné odovzdať osobne. Následne sa v laboratóriu vykoná analýza, na základe ktorej sa vypočíta pravdepodobnosť otcovstva u daného muža. Správu s výsledkom testu zašle laboratórium žiadateľovi poštou, alebo je možné vyzdvihnúť ju osobne. Cena takého testu sa pohybuje od 140 Eur vyššie.  

Je možné výsledok anonymného testu otcovstva použiť na súde?

Výsledok anonymného testu otcovstva slúži iba pre potreby jeho zadávateľov. Nie je možné ho použiť ako dôkazový materiál na súde. Zadávateľovi však dokáže takmer na 100 % potvrdiť, či je alebo nie je otcom dieťaťa. 

Viete, že...? Na podobnom princípe ako test otcovstva funguje aj príbuzenský test? Jeho cieľom je zistiť, či sú dvaja nositelia rovnakého priezviska príbuzní. Využíva sa to pri rôznych príležitostiach, napr. pri dedičskom konaní, či uzatváraní manželského zväzku ap.  

Viete, že test otcovstva možno vykonať aj počas tehotenstva?

Niektorým ženám možno napadne, či je možné využiť napr. aj odber plodovej vody (amniocentézu) na zistenie otcovstva. Pravda je taká, že možné to je, avšak tento úkon vykonáva iba pár laboratórií na Slovensku a nejde o lacnú záležitosť. Navyše, prevažuje aj etické hľadisko, pričom hlavným cieľom amniocentézy, ktorá má svoje riziká, je najmä zistenie zdravotného stavu plodu.

Novinkou ale je zistenie otcovstva počas tehotenstva (prenatálne) inak. Postačí na to odber krvi tehotnej matky a domnelého otca. Tento test porovnáva génové markery u pravdepodobného otca s markermi, ktoré nesie DNA plodu, kolujúce v krvnom obehu matky. Test je možné, za nie malý poplatok, vykonať približne od 10. týždňa gravidity.

Keď test otcovstva nariadi súd...

Test otcovstva býva často súčasťou aj súdnych konaní. Na tieto účely je však potrebný súdno-znalecký posudok. Vykonávajú ho súdni znalci z odboru genetiky, odvetvie analýza DNA. O vypracovanie súdnoznaleckého posudku môže požiadať súd, ale aj súkromné osoby v rámci súdneho konania a jeho výsledok možno uplatniť pred súdom alebo iným štátnym orgánom.

Prečítajte si aj: Päť mýtov o otcovstve

Všetci zúčastnení však musia s vykonaním znaleckého dokazovania súhlasiť a odber vzorky s DNA (najčastejšia je to krvná vzorka) u oboch rodičov i dieťaťa musí vykonať súdny znalec osobne. Výsledky týchto testov možno uplatniť napríklad aj pri určovaní výživného na dieťa.

Cena za súdnoznalecký test otcovstva sa môže pohybovať od 400 Eur vyššie.  

Ako správne vybrať spoločnosť, ktorá test otcovstva vykoná?

Správne treba vybrať nielen otca dieťaťa, ale keď to situácia vyžaduje, aj spoločnosti, ktorá test vykoná. Aj v tomto smere je totiž veľa zavádzajúcich „firiem“, ktoré chcú na ľudskom nešťastí dobre zarobiť. A že záujem o tieto služby je čoraz väčší, pochybovať netreba. Preto, ak vy alebo vaši blízki stojíte pred podobnou dilemou, vyberajte si iba dôveryhodné laboratóriá, v ktorých  testy otcovstva vykonávajú odborníci a znalci.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: