Slovenské pôrodnice z pohľadu mamičiek - Banskobystrický kraj - 1. časť

Mgr. Martina Pašková | 28. september 2011

Ďalšia časť seriálu o slovenských pôrodniciach nás zavedie do Banskobystrického kraja.

Ôsma časť nášho-vášho seriálu o slovenských pôrodniciach bude, milé mamičky, obsahovať informácie o pôrodniciach Banskobystrického kraja. V tomto regióne ich je spolu jedenásť, vrátane tej v Krupine, ktorá mala od 1. augusta 2010 do 31. júla 2011 pozastavenú činnosť. Z ostávajúcich desiatich vám ponúkame informácie o pôrodniciach v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, vo Zvolene a v Žiari nad Hronom, tým sa budeme venovať v tejto časti. V nasledujúcej nazrieme za dvere pôrodníc v Revúcej, Brezne a v Rimavskej Sobote. Pôrodnice v Novej Bani, Lučenci a Veľkom Krtíši nám, žiaľ, na naše prosby o vyplnenie dotazníka nereagovali.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Vedúca sestra – tel.: 048/441 3423, mail: edrapacova@nspbb.sk

Baby Friendly Hospital – Banská Štiavnica
Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica
Primár – tel.: 045/694 2333, mail: info@porodnicabstiavnica.sk

Nemocnica Zvolen a. s.
Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
Primár – tel.: 045/5201 504, mail: info@nemzvolen.sk

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom
Primár – tel.: 045/6709 423, mail: durkech@nemocnicazh.sk

Predpôrodná príprava

Je úplne jedno, či sa mamičkou stanete v dvadsiatke, tridsiatke alebo dokonca ešte neskôr. Dôležité je, aby ste sa dobre cítili a na bábätko sa tešili. K psychickej pohode počas tehotenstva vám môžu dopomôcť i predpôrodné kurzy. Ide o stretnutia, ktoré pre nastávajúce mamičky organizujú samotné pôrodnice. V rámci nich sa dozviete množstvo informácií o tehotenstve, o pôrode, množstvo zaujímavostí, ktoré zužitkujete pri starostlivosti o svoje bábätko. Kurzy bývajú často spojené i s cvičením a prehliadkou pôrodnej sály a oddelenia šestonedelia. Pôrodnica v Banskej Bystrici nám k tejto otázke poskytla iba telefónne číslo na zodpovednú osobu. Je ňou pani Longauerová, ktorú môžete kontaktovať na čísle 0907 367 255. Veríme, že sa dozviete všetky potrebné informácie.

Mamička Ingrid Bottková z Banskej Bystrice nám napísala: „Naša pôrodnica ponúka predpôrodné kurzy, ale ja som sa zúčastnila kurzu, ktorý organizovala Stredná zdravotnícka škola. Myslím, že informácie boli dostatočné a pomohli mi zorientovať sa.“ Tak vidíte, milé mamičky, možností je viac, len si treba vybrať. Pôrodnici v Banskej Štiavnici dávame za predpôrodnú prípravu výborné hodnotenie. Organizuje totiž kurzy nielen pre mamičky, ale zúčastniť sa môžu i oteckovia, kurz je spojený s cvičením, vedie ho pôrodná asistentka. Jedno stretnutie trvá 45 minút a pozor, kurz je bezplatný. Kontakt na zodpovednú osobu je 045/6942 337. Mamička Lenka Dupkalová, ktorá rodila v Banskej Štiavnici: „Nakoľko je Banská Štiavnica ďalej od môjho bydliska, zúčastnila som sa len na troch hodinách kurzu, bol však veľmi prospešný.“ Mamička Natália si kurz tiež pochvaľuje: „Predpôrodný kurz majú veľmi dobrý. Prístup sestričky bol veľmi milý, všetko sa snažila vysvetliť, dýchanie precvičovala so mnou, názorne mi ukázala cviky na fi tlopte. Dostala som veľa brožúr, všetko sa mi zišlo.“

Pôrodnica vo Zvolene má pre svoje mamičky predpôrodný kurz vedený diplomovanou pôrodnou asistentkou, môže sa ho zúčastniť i otecko a za jedno sedenie zaplatíte 5 Eur. Kontakt na DPA Janu Uhliarovú je 045/5201 421. Mamička Marta, ktorej sa vo Zvolenskej pôrodnici narodila dcérka Emma: „Zúčastnila som sa kurzu aj s manželom. Ako prvorodičke, ktorá nevie do čoho ide, som to neskutočne uvítala, upokojila som sa a pozitívne naladila.“

Výborné hodnotenie od nás dostáva aj pôrodnica v Žiari nad Hronom. Predpôrodný kurz je zadarmo, zúčastniť sa ho s mamičkami môžu aj ich partneri, je vedený pôrodnými asistentkami. Kontakt na Mgr. Emíliu Šipikalovú je 045/6709 231 alebo sipikalova@nemocnicazh.sk.

Sprevádzajúce osoby

Ešte pred pár rokmi bol otecko na pôrodnej sále absolútne nežiaducou osobou. Otecko vždy prišiel, až keď bolo po všetkom a dieťatko mu ukázali cez presklenú stenu zabalené v zavinovačke. Dnes sú už našťastie tieto časy za nami a každá mamička si k pôrodu môže zavolať niekoho, s kým chce tento krásny okamih narodenia dieťatka prežiť. Nie je to síce zadarmo, v každej pôrodnici musí doprovod zaplatiť, ale pre nastávajúcu mamičku je sprevádzajúca osoba veľkou podporou. V banskobystrickej pôrodnici si doprovod zaplatí 33,50 Eur. Môže síce mamičku sprevádzať počas všetkých dôb pôrodných, ale iba pokiaľ práve nerodí viac mamičiek. Banská Štiavnica si od osoby, ktorá sprevádza mamičku, neúčtuje ani cent. Doprovod môže byť prítomný počas celého pôrodu. Zvolenská pôrodnica i tá v Žiari nad Hronom tiež garantujú doprovod počas celého pôrodu. Rozdiel je iba v cene. V tej prvej zaplatíte 19 Eur a v tej druhej 6,64 Eur. Mamička Lenka Dupkalová si prítomnosť partnera pochvaľuje: „Manžel bol so mnou po celý čas, aj počas pôrodu. V pôrodnici bola možnosť ubytovania sa aj s manželom, čo považujem za veľké plus. Počas pôrodu mi pomohla jeho prítomnosť a vedomie, že v tom nie som sama, a po pôrode mi tiež veľmi pomáhal, aby som zvládla starostlivosťo dieťa.“

Rutinné postupy

Pre mnohé mamičky, ktoré sa chystajú na pôrod, sú veľkým strašiakom všetky tie úkony, ktoré sa vykonávajú ešte pred samotným porodením bábätka. Isto nie je nič príjemné na aplikovaní klystíru, holení alebo nástrihu hrádze. Všetky pôrodnice, o ktorých sme doteraz písali, nám v dotazníku uviedli, že je možné tieto postupy odmietnuť. Vaše reakcie sú však celkom iné. Často mamičkám nie je ponúknutá možnosť odmietnuť uvedené postupy a kým na tom vyslovene netrvajú, môžu počítať s tým, že im budú vykonané. I pôrodnice, o ktorých píšeme dnes, ponúkajú možnosť uvedené zákroky odmietnuť.

Aké skúsenosti majú samotné mamičky? Ingrid Bottková z Banskej Bystrice: „Pri prvom pôrode mi robili klystír, otrasné, v pôrodných bolestiach ešte aj kŕče v črevách. Ale ja som to dopredu neodmietla, neodvážila som sa. Nástrih hrádze mi robili pri oboch pôrodoch.“ Mamička Natália z Banskej Štiavnice: „Všetky tri procedúry som podstúpila. Samozrejme, mohla som odmietnuť, pýtali sa ma.“ Vo zvolenskej pôrodnici rodila mamička Michaela Töröková: „Oholená som už bola z domu. S klystírom som súhlasila. Dali mi na výber a som rada, že som to podstúpila.“ Mamička Petra, ktorá rodila v Žiari nad Hronom, až taká spokojná nebola:

„Robili mi klystír i holenie. Nepýtali sa ma, či chcem alebo nie, proste mi oznámili, že takto to teraz urobia.“ Petra, ktorá tiež rodila v Žiari, má opačnú skúsenosť: „Klystír ani nástrih hrádze som neabsolvovala, keďže to nebolo nutné. Čo sa týka holenia, je to na žene, akú možnosť si vyberie. Či sa oholí sama alebo ju oholia na sále.“

Výber personálu

V našich pôrodniciach zatiaľ nevládne taká demokracia, že by si rodička mohla vybrať k svojmu pôrodu zdravotnícky personál. V niektorých pôrodniciach je možný výber pôrodníka, ktorého mamička pozná a má o ňom dobré referencie. Pôrodnica v Banskej Bystrici pripúšťa možnosť výberu nielen pôrodníka za 232,50 Eur, ale i ostatného personálu. Ak si chcete vybrať pôrodnú asistentku, zaplatíte 66 Eur, nemôžete však rodiť iba za jej prítomnosti. Tiež neakceptujú pôrodníka z iného zariadenia. V Banskej Štiavnici má tiež mamička možnosť vybrať si svojho pôrodníka, musí však byť z tejto pôrodnice. Za takúto službu sa platí 200 Eur. Pôrodnica ponúka i možnosť výberu personálu, ale nie možnosť rodiť iba za pomoci pôrodnej asistentky. Vo Zvolene je výber pôrodníka ešte drahší. Je to 250 Eur, ak je to primár, dokonca 300 Eur. I tu máte možnosť vybrať si i ostatný personál, ale nemôžete rodiť bez lekára. V Žiari nad Hronom zatiaľ na výber nemáte, ale pôrodnica pripravuje zmenu, vďaka ktorej výber personálu i pôrodníka bude možný. V dotazníku nám však uviedli, že mamička môže rodiť iba
s pôrodnou asistentkou.

Prvá doba pôrodná

Zvyčajne mamičky – prvorodičky majú pred pôrodom veľký strach, nevedia, čo ich čaká, ani ako si počas kontrakcií môžu bolesti zmierniť. Takmer všetky pôrodnice už dnes ponúkajú prostriedky na spríjemnenie prvej doby pôrodnej, ktorá trvá najdlhšie a mamička ju zvyčajne prežije už v pôrodnici. V pôrodnici v Banskej Bystrici má mamička možnosť neobmedzeného pohybu a konzumácie nápojov. Konzumácia stravy závisí od stavu rodičky. V Banskej Štiavnici a v Žiari nad Hronom platia tie isté pravidlá a vo Zvolene nie je dovolené konzumovať ani nápoje.

Pôrodnicu v Banskej Štiavnici okomentovala mamička Petra Strečková takto: „Pôrodnica je za čo najprirodzenejší prístup, z tohto dôvodu neposkytujú ani epidurálku. Na tíšenie bolesti sa používa sprcha a fi tlopta, sestrička ma aj masírovala.“ Ostatné pôrodnice vám na vašu žiadosť epidurálnu analgézu podajú. V BB zaplatíte 83 Eur, vo Zvolene 100 Eur a v Žiari 66,40 Eur. Pozrite si tabuľku, aby ste zistili, čo ktorá pôrodnica ponúka.

Druhá doba pôrodná

Druhá doba pôrodná je oveľa kratšia ako tá prvá a jej vyvrcholením je narodenie bábätka na svet. Takže vás už iba niekoľko minút delí od toho vzácneho okamihu. Síl už nie je nazvyš, preto je nesmierne dôležitá vaša pohoda a koncentrácia. Stále v mnohom zaostávame za vyspelými krajinami, v ktorých pôrodnice mamičkám ponúkajú možnosť voľby polohy i počas druhej doby pôrodnej. U nás sa stále rodí prevažne v klasickej polohe na chrbte. V Banskej Bystrici vám polohu odporučí pôrodník, rodí sa však na klasickej posteli alebo polohovateľnom kresle. Mamička Anna: „Mala som to šťastie, že som rodila na novom lôžku, polohovateľnom. Samotný pôrod ale musí prebehnúť klasicky, v polohe na chrbte.“ V Banskej Štiavnici už na klasické postele zabudli a ponúkajú mamičkám komfort vo forme polohovateľných kresiel. Veľmi si pochvaľovala mamička Petra Strečková, ktorá v Banskej Štiavnici porodila syna Damiana. „Rodila som na pôrodníckom kresle, ktoré mi veľmi pomohlo. Sestrička mi ho polohovala priamo počas pôrodu, napr. počas druhej doby pôrodnej. Pri tlačení mi zdvihli chrbát, po skončení kontrakcie zase spustili. Bolo to výborné.“ Zvolenská pôrodnica má k dispozícii okrem klasickej postele a polohovateľného kresla ešte i pôrodnú stoličku. Posteľ a polohovateľné kreslo môžete využiť i v Žiari nad Hronom.

Novorodenec

O tom, či si chcete dať pre svoje dieťa odobrať pupočníkovú krv, sa musíte rozhodnúť ešte pred samotným pôrodom. Prečítajte si preto všetky dostupné informácie a dobre zvážte svoje rozhodnutie. Všetko potrebné sa dozviete na webovej stránke spoločnosti, ktorá prostredníctvom zdravotníckeho personálu odbery realizuje. Viac na www.ceptra.sk.

Keď sa po niekoľkých hodinách, ktoré sprevádzali kontrakcie, vaše bábätko narodí, opadne z vás všetok strach a bolesť a zaplaví vás pocit neuveriteľného šťastia. To maličké klbko, ktoré vám položia na bruško, vo vás prebudí cit plný lásky a nehy. Neváhajte a požiadajte personál, aby vám dieťatko hneď po jeho narodení priložili. Všetky štyri pôrodnice uvádzajú, že vám bábätko ihneď priložia, avšak všetko musí prebehnúť bez komplikácií a vy i dieťatko musíte byť v poriadku. Požiadajte o to radšej vopred. Mamička Michaela podstúpila sekciu v žiarskej pôrodnici, napriek tomu chcela, aby jej Karinku priložili hneď. „Dcérku mi na sále vôbec nepriložili, z čoho som bola dosť sklamaná. Iba mi ju ukázali, hneď ako ju vytiahli z bruška, a potom mi ju priniesli už umytú a dali mi ju na chvíľku na ruky. Karin sa narodila ráno o 9.30 a na priloženie mi ju priniesli až večer, takže som z toho bola veľmi sklamaná.“.

Dojčenie

Materské mliečko je pre dieťatko najlepšie, o tom niet pochýb. V každom čísle MAMA a ja nájdete množstvo cenných rád ako správne dojčiť a čo robiť, ak nastanú problémy. Prvou osobou, ktorú však môžete o radu ohľadom dojčenia požiadať, je sestrička v pôrodnici. Preto ak si neviete rady, alebo máte s dojčením svojho bábätka problém, nebojte sa pýtať a snažte sa urobiť všetko preto, aby ste plnohodnotne dojčili čo najdlhšie. Vo všetkých štyroch pôrodniciach je vyškolený personál, ktorý je pripravený zodpovedať vaše otázky a pomôcť v prípade potreby. Všade vám zapožičajú odsávačku na mliečko a ak budete chcieť, môžete si hmotnostný prírastok vášho bábätka skontrolovať po každom kŕmení na váhe. Mamička Natália bola s novorodeneckým oddelením v Banskej Štiavnici veľmi spokojná: „Všetko mi vysvetlili dopodrobna, pomohli mi s prikladaním, keď sa nedarilo. Dokonca mi pri odchode dali vizitku s ich číslom, že ak by som mala akýkoľvek problém, mám im zavolať.“ Mamička Michaela, ktorá rodila v Žiari nad Hronom, nemá dobrú referenciu: „Jediné, k čomu mám trošku výhrady, tak to je problematika dojčenia. Nie je tam nikto, kto by prišiel, vysvetlil a pomohol, ak sú problémy s prisatím.“

Izby na šestonedelí

Príjemné prostredie, vymaľované izby, útulné zariadenie. I to môže urobiť veľa pri vašom rozhodovaní o výbere pôrodnice. Ak nemáte možnosť osobne si prísť pred pôrodom pozrieť nemocničné priestory, skúste tak urobiť aspoň prostredníctvom internetu. Väčšina pôrodníc má na svojich stránkach fotografie, ktoré veľa napovedia. Pôrodnica v Banskej Bystrici má pre svoje mamičky nadštandardnú izbu za 33,50 Eur / noc. Na ostatných izbách sú dve lôžka, vybavenie izieb je klasické a sociálne zariadenia sú spoločné. Mamička Anna: „Na izbe bolo umývadlo, nočný stolík, skriňa, postele, detské postieľky, dve stoličky a konferenčný stolík. Niektoré izby boli väčšie, tam boli tri rodičky.“ Návštevy sú v Banskobystrickej pôrodnici časovo obmedzené a môžete ich prijímať len vo vyhradených priestoroch.

Pozrite si fotogalérie na internetovej stránke pôrodnice v Banskej Štiavnici a budete veľmi milo prekvapené. Pôrodnica ponúka nadštandardnú izbu za 16,60 Eur a mamička je na izbe sama. Mamička Natália nám napísala viac: „Na oddelení je osem apartmánov, kde ste sama, môže tam byť s vami manžel, dokonca aj staršie dieťa. Je tam manželská posteľ, postieľka, televízor, mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, riad, stôl, stoličky, skriňa, komoda, umývadlo, prebaľovací pult.“ Ale i tie, ktoré nie sú označené ako nadštandard, majú pekné, nové vybavenie. Návštevy nie sú časovo obmedzené, ale môžete ich prijať iba v priestoroch oddelenia, nie priamo na izbe. Výnimkou je nadštandard.

Za nadštandardnú izbu v pôrodnici vo Zvolene zaplatíte 20 Eur. Mamičky sú zvyčajne na izbe dve až tri a delia sa o spoločné sociálne zariadenia. Vybavenie izieb sa ničím nelíši od ostatných pôrodníc. Mamička Marta nám to potvrdila: „Nadštandardná izba bola len jedna a tá bola žiaľ obsadená. Na izbe sme boli tri. Vybavenie takmer žiadne, len postele, postieľky pre bábätká, umývadlo. Sociálne zariadenia a sprchy boli spoločné pre celé oddelenie.“ Návštevy v tejto pôrodnici môžu chodiť za vami kedykoľvek, nie sú časovo obmedzené, ale iba do vyhradených priestorov.

Žiarska pôrodnica má k dispozícii tiež nadštandardnú izbu. Jej cena je 24,90 Eur. Ostatné izby majú zariadenie porovnateľné s inými pôrodnicami a samozrejme spoločné sociálne zariadenia. Obraz o interiéri nám viac objasnila mamička Michaela: „Vybavenie bolo vynovené, izby boli vymaľované, postele polohovateľné. Na izbe sme boli tri mamičky, každá mala pri sebe bábätko vo vozíku. Na izbe sa ešte nachádzal aj prebaľovací pult, veľké umývadlo, v ktorom sme kúpali detičky a jedno menšie umývadlo pre mamičky.“

ZÁVER

Banská Bystrica
Ingrid Bottková:
„S personálom na gynekologickom oddelení som bola spokojná. V podstate by som si túto pôrodnicu vybrala i po tretí raz. Ale so sestrami na novorodeneckom oddelení som spokojná nebola. Bola som vyslovene sklamaná z toho, ako sa niektoré rutinne správali k tým niekoľkodňovým detičkám.“

Anička: „Každá nemocnica má pre a proti. Milo ma prekvapilo, že mi pôrodník vyšiel v ústrety a hrádzu mi automaticky ako prvorodičke nenastrihol. Sklamaná som nebola z ničoho.“

Zvolen
Marta: „Pôrodnicu by som si určite vybrala znova a všetkým ju vrelo odporúčam. Milo ma prekvapil naozaj ochotný personál, na pôrod mám veľmi pekné spomienky a tiež na obdobie strávené na šestonedelí. Mrzelo ma, že neboli sociálne zariadenia priamo na izbe.“

Miška Töröková: „Zvolenskú pôrodnicu by som si určite vybrala znovu. Odporúčam ju každej budúcej mamine, lebo ja mám na ňu a na jej personál len dobré spomienky. V tejto nemocnici som sa stretla s ľuďmi, ktorí pomáhajú bábätkám a ich mamičkám najlepšie a z celého srdca. Je to nielen baby friendly hospital, ale aj mama friendly hospital.“

Žiar nad Hronom
Michaela: „Pôrodnicu by som si určite vybrala znova, milo ma prekvapil prístup personálu pred a po pôrode, profesionálny prístup lekárov, bola som spokojná. Sklamaná som bola zo stravy, ktorá absolútne nebola prispôsobená dojčiacim mamičkám. Ďalšou nevýhodou je, že na celom oddelení gynekológie aj novorodeneckého oddelenia sú len 3 sprchy a 2 toalety.“

Petra: „V pôrodnici sme boli päť dní a som si istá, že keby som rodila znova, vyberiem si túto pôrodnicu. Jediné, čo by som zmenila, je strava.“


Banská Štaivnica
Lenka Dupkalová: „Určite si vyberiem pôrodnicu v Banskej Štiavnici znova. Jediné negatívum vidím v tom, že v prípade vážnych problémov s novorodeniatkom je potrebné previezť ho do
najbližšej nemocnice.“

Natália: „V Banskej Štiavnici ste ako doma. Necítite sa ako v nemocnici. Rodinné prostredie, milý prístup... Z pôrodnice neodchádzate frustrovaná z negatívnych zážitkov s personálom, ale pozitívne naladená a naplnená pravým pocitom materstva. Rodila som tam dvakrát, pôjdem aj po tretíkrát. Sklamaná som len zo spŕch a WC. Sú spoločné a na chodbe.“

Petra Strečková: „Vyzdvihla by som rešpektovanie intimity a súkromia, na vizitu sa chodí do ambulancie. Všetci pred vstupom na našu izbu zaklopali. Cítili sme sa ako doma, len s VIP
starostlivosťou.“

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: