Prečo končia viacpočetné gravidity predčasným pôrodom?

Prečo končia viacpočetné gravidity predčasným pôrodom?
22.6.2017 v kategórii Tehotenstvo, autor Mgr. Klára Rulíková Vítková, foto: istockphoto.com

Najmenej polovica všetkých dvojčiat a až 90 % trojčiat sa rodí predčasne, to znamená pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva.

Predčasne narodené deti, predovšetkým tie, ktoré sa narodia veľmi skoro a sú extrémne malé, často čelia rôznym zdravotným a vývojovým problémom. Dobrou správou pre rodičov viacerčiat je, že dvojčatá tieto problémy zvládajú lepšie ako „mono“ deti.

Dvojčatá dozrievajú v maternici rýchlejšie ako „mono“ deti. Predčasný pôrod a nízka pôrodná hmotnosť viacerčiat sú viac ako matkinými zdravotnými problémami častejšie spôsobené tým, že dvojčatá nemajú dostatok miesta v matkinej maternici.

Preto sú predčasne narodené viacerčatá často lepšie pripravené pre život a vývoj vo vonkajšom svete a bývajú aj zdravšie ako ostatné predčasne narodené deti.

Aj u dvojčiat, ktoré prišli na svet veľmi skoro zo zdravotných dôvodov, je dosť pravdepodobné, že z nich vyrastú zdraví jedinci, nielen vďaka modernej medicíne, ale i vďaka starostlivosti rodičov.

Naučiť sa správne zaobchádzať s drobnými a krehkými novorodencami však vyžaduje čas, trpezlivosť a skúsenosti.

Predčasne narodené dvojičky potrebujú cítiť jeden druhého

Počítajte s tým, že skôr ako si predčasne narodené deti popestujete v náručí, môže to chvíľku trvať. Našťastie však akákoľvek starostlivosť, ktorú svojim deťom v tomto období preukážete, vzťahu rodič – dieťa prospeje.

Len čo sa vaše deti trochu stabilizujú, požiadajte sestričky alebo lekárov, aby ste si ich mohli popestovať. Deti zabalené do plienky si položte na nahý hrudník a spoločne sa prikryte prikrývkou – tento „klokaní“ štýl vytvára zvláštny pocit spojenia a blízkosti. Pokračujte v ňom aj po návrate domov.

Ďalšou z možností, ktorá sa v oblasti intenzívnej starostlivosti teší stále väčšej obľube, je umiestňovanie dvojčiat do spoločného inkubátora, najlepšie v rovnakej pozícii, akú podľa ultrazvuku zaujímali pred pôrodom v maternici.

Deti, ktoré sú nepokojné, sa v momente, keď sa nachádzajú blízko seba, okamžite upokoja, tlkot ich srdca sa stabilizuje, telesná teplota sa vracia do normálu a zvyčajne zaspia.

Pokiaľ nie je možné, aby boli umiestnené do inkubátora spolu, sestričky požiadajte, aby ich inkubátory boli čo možno najbližšie pri sebe.   

Pre predčasne narodené deti je normálne (ak vezmeme do úvahy, že by inak teraz boli ešte v maternici), že cucajú ručičku toho druhého a preplietajú svoje končatiny.

Počítajte s tým, že po návrate domov môže byť starostlivosť o predčasne narodené dvojčatá či viacerčatá veľmi náročná a že pre vás bude ťažké venovať sa dostatočne každému dieťatku zvlášť.

Môžete teda uprednostniť to, že s nimi budete najprv zaobchádzať ako s „dvojicou“ a až neskôr, keď to okolnosti dovolia, sa budete starať o každé osobitne.

Prečítajte si: Dve, tri, štyri, päť?! alebo Viacplodová gravidita

Kedy predčasniatka doženú vo vývoji rovesníkov?

Zdravé, úplne donosené dieťa hravo zvládne prechladnutie. Pri predčasne narodených deťoch však aj táto zdanlivo ľahká komplikácia môže viesť k oveľa závažnejším problémom.

Aby ste im predišli, odporúčam vám veľmi často si umývať ruky (najmä ak sa chystáte siahať na deti) a vyhýbať sa davom, ktoré bývajú častým zdrojom nákazy.

Predčasne narodené deti taktiež potrebujú podrobnejšie sledovanie rastu, jedenia a prírastku na váhe, a tiež ako sa celkovo vyvíjajú. Navštevujte s nimi pravidelne lekára.

Čo sa týka vývoja, je všeobecne známe, že väčšina predčasne narodených viacerčiat doháňa ostatné deti vo veku 2-3 rokov. Dovtedy posudzujte pokroky svojich detí podľa vlastného meradla a tzv. korigovaného (upraveného) veku.

Deťom, ktorých pôrod bol komplikovaný, môže dobiehanie ich vrstovníkov vo vývoji trvať aj dlhšie. Každé dieťa, vrátane dvojčiat, sa vyvíja vlastným tempom.

Posudzujte ich vývoj postupne, nesnažte sa ich porovnávať s vrstovníkmi. Pokiaľ by vás ich stav znepokojoval, prípadné problémy preberte s pediatrom.

Ako dojčiť predčasne narodené bábätká?

Vaše materské mlieko obsahuje živiny a látky určené špeciálne pre predčasne narodené deti, predovšetkým protilátky, ktoré pomáhajú bojovať proti infekcii.

Dojčenie však nemusí byť vždy jednoduché: deti spočiatku môžu slabo a nedostatočne sať, môžu sa skôr unaviť a vy zase môžete mať nedostatok mlieka kvôli stresu zo starostlivosti o viac ako jedno predčasne narodené dieťa.

Veľa matiek poctivo a pravidelne odsáva a skladuje svoje mlieko v mrazničke. Mamičky predčasne narodených detí začínajú dojčiť až vtedy, keď sú deti  vývojovo schopné byť dojčené.

Dovtedy volia alternatívne spôsoby kŕmenia svojich detí materským mliekom (po prste, striekačkou a pod.), prípadne sú deti kŕmené materským mliekom v pôrodnici sondou (veľmi malé deti).

Prečítajte si: Materské mlieko – zázračná tekutina. Spoznajte dôležité fakty!

Korigovaný vek u predčasne narodených detí

Tzv. korigovaný vek vám môže poskytnúť návod na správne hodnotenie predpokladaných potrieb, vývoja a zrenia vášho dieťaťa.

Znamená to, že deti v prvých 6 mesiacoch vývojovo hodnotíme v porovnaní s ostatnými, až keď dosiahnu 39. týždeň, tzn. od okamihu, kedy by sa narodili, pokiaľ by sa nenarodili predčasne.

Napríklad dvojčatá, ktoré sa narodili v 30. týždni tehotenstva a majú 10 týždňov od narodenia, majú korigovaný vek, ktorému zodpovedá ich vývoj, 1 týždeň.

Aby ste podporili vývoj svojich predčasne narodených dvojčiat, po návrate z pôrodnice sa snažte vytvoriť im podobné prostredie, aké mali v maternici – plné tepla a bezpečia.

Po dosiahnutí cca 2,5 kg hmotnosti môžete začať s plným a samostatným dojčením. Dojčenie poskytuje nielen výživu, ale taktiež uspokojuje potrebu maznania sa a lásky.

Deti potrebujú, rovnako ako potravu, cítiť lásku, byť pestované, počuť váš hlas, napríklad keď im spievate alebo sa s nimi rozprávate.

Novorodenci niekedy plačú alebo kričia iba preto, že sa cítia osamelo alebo sa boja. Tejto potreby sa v novom svete dožadujú iba tým, že kričia a dúfajú, že ich niekto vypočuje.

Ak si ich priložíte na prsník, takmer vždy sa upokoja nielen tým, že dostanú potravu, ale cítia vôňu, tlkot vášho srdca, vaše teplo, vašu láskyplnú náruč...

Pre ilustráciu uvádzam tabuľku, v ktorej je uvedený priemerný hmotnostný prírastok na váhe za 1 týždeň u dojčeného novorodenca a za aký dlhý čas dosiahne predčasne narodené dieťa priemernú pôrodnú hmotnosť v závislosti na jeho reálnej pôrodnej hmotnosti. 

Prečítajte si: Čo môže spustiť predčasný pôrod?

Prečítajte si: Predčasný pôrod: Príliš skoro na svet...