Pôrod DOMA: V zahraničí je to legitímna voľba

Redakcia | 11. Sep 2020
Domáce pôrody

Viete o tom, že takmer 500 detí za rok sa na Slovensku narodí mimo pôrodnicu?

K téme sa vyjadruje Mgr. Ľuba Lapšanská dula a laktačná poradkyňa.

Luba Lapšanská

Často nás k pôrodom doma volajú

„Čo sa týka pôrodov doma, nie že by sme ich neodporúčali, ale máme výhrady, že  ženy nemajú poskytnutú  zdravotnícku starostlivosť, a preto rodia doma samy.  A to je zlé. Nie samotný pôrod doma. V zahraničí, kde je bežnou súčasťou pôrodu aj pôrodná asistentka, to funguje dobre a bezpečne.   

Členky nášho združenia www.duly.sk sú často oslovované, aby k takému pôrodu doma prišli. Ale nemôžu. V našom etickom kódexe je jasne napísané, že ak tam nie je asistencia zdravotníka, tak to nie je možné. Je to v prvom rade kvôli tomu, že my naše duly počas štúdia nepripravujeme na riešenie zdravotných komplikácií. To by sme za rok prípravy ani nestihli. Pripravujeme ich na to, aby boli mamke a oteckovi oporou, aby pôrod čo najlepšie zvládli. Ale nediagnostikujeme, neliečime, ani v tomto smere nezasahujeme...“

V zahraničí je pôrod doma legitímna voľba

Mgr. Iveta Lazorová,  prezidentka Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Iveta Lazorová

„V poslednom období zaznamenávame zvýšený záujem žien porodiť svoje dieťa v domácom prostredí. Napriek skutočnosti, že sa nevedú štatistiky plánovaných domácich pôrodov, si dovoľujeme uviesť, že ročne sa u nás podľa našich odhadov narodí takmer 500 detí mimo pôrodnicu, čo predstavuje veľmi nízke percento – 0,05 % z celkového počtu pôrodov na Slovensku. Avšak pri stúpajúcom záujme žien o takýto typ pôrodu by sme sa mali usilovať o to, aby sme zabezpečili kvalitný systém starostlivosti aj pre tieto ženy, čím by sme eliminovali možné riziká.

V krajinách s vyspelým zdravotníctvom už stanovili presné štandardy pre pôrody mimo zdravotníckeho zariadenia. Domáce pôrody tak pre mnohé ženy žijúce v zahraničí predstavujú reálnu a legitímnu voľbu. V SR neexistuje legislatívny rámec, ktorý by žene, ktorá plánuje porodiť mimo zdravotnícke zariadenie, zaistil kvalifikovanú zdravotnú starostlivosť (samostatnú licencovanú pôrodnú asistentku). Vo väčšine krajín EÚ je takáto starostlivosť zaisťovaná rôzne.

 V Dánsku (1,2 % pôrodov doma ročne) spravidla chodí na zavolanie rodičky pôrodná asistentka z nemocnice a táto starostlivosť je v rámci bežného systému zdravotného poistenia. V Nemecku poskytujú služby u mimo klinických pôrodov samostatné pôrodné asistentky a pôrodné domy (cca 150). Tento spôsob pôrodu si zvolí ročne približne 10 000 žien. Náklady hradí prevažne zdravotná poisťovňa. Podobné systémy majú Rakúsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Holandsko a ďalšie krajiny.

Pre zdravotnícke zariadenia na Slovensku je typické nadmerné využívanie neodporúčaných, alebo priamo zakázaných praktík, ako sú epiziotómia – 60 %, či Kristellerova expresia, čo predstavuje vážne riziko poškodenia matky či plodu.

EPISIOTÓMIA: ÁNO ČI NIE?
Prečítajte si tiež:

EPISIOTÓMIA: ÁNO ČI NIE?

Spoľahlivý právny rámec starostlivosti pôrodných asistentiek v domácom prostredí v SR prinesie zlepšenie zdravotnej starostlivosti, preto by sme sa mali usilovať o zavedenie takých opatrení, ktoré by jasne stanovili systém rozpoznávania a kvalifikácie možných komplikácií, (rizikovosť), eliminovali riziká a zabezpečili bezpečné prostredie pri pôrode doma pre rodičky a ich deti, ako aj pre pôrodné asistentky.“

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: