Placenta praevia = ohrozenie?

Redakcia | 16. január 2017
Placenta praevia = ohrozenie?

O placente praevii hovoríme, ak je placenta umiestnená v dolnej časti dutiny maternice a vnútornú bránku prekrýva čiastočne, úplne, alebo je v jej bezprostrednej blízkosti.

Podľa vzťahu k bránke rozlišujeme tri stupne:

  • nízko nasadajúca placenta – placenta je uložená hlboko v dutine maternice a siaha až k vnútornej bránke krčka maternice,
  • placenta praevia partialis – čiastočne prekrýva vnútornú bránku krčka,
  • placenta praevia totalis – úplne prekrýva vnútornú bránku.
Takto uložená placenta môže spôsobovať krvácanie, ktoré môže byť menšie alebo až tak rozsiahle, že ohrozuje matku a plod. Placenta by totiž mala byť celá „prilepená“ na stenu maternice.
Prečítajte si: Čo znamená vcestná placenta (placenta praevia)?

Práve tým, že siaha na krček alebo ho dokonca čiastočne či celkom prekrýva, môže dôjsť k jej predčasnému „odtrhnutiu“ v niektorých častiach. Keďže placenta je maximálne prekrvená, na mieste jej odchlípenia vzniká krvácanie.

Pri nízko nasadajúcej placente a placente praevia partialis je možný spontánny pôrod, vedenie pôrodu však závisí od intenzity krvácania. Pri placente praevia totalis je možný pôrod len cisárskym rezom, a to ešte pred nástupom pôrodných bolestí, ktoré by mohli spôsobiť masívne, život ohrozujúce krvácanie. 
Prečítajte si: Čo s placentou po pôrode?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: