BOLESŤ: dôležitá súčasť pôrodu

Redakcia | 22. november 2017
BOLESŤ: dôležitá súčasť pôrodu

Má jeden z najväčších a zároveň najnepríjemnejších vplyvov na kvalitu života – bolesť.

A dokonca, má aj svoj deň – 11. október je Svetový deň proti bolesti. Založila ho Medzinárodná  asociácia pre štúdium bolesti (IASP) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s cieľom zvýšiť povedomie o rôznych aspektoch bolesti a poskytnúť pomoc osobám, ktoré ju potrebujú. A keďže bolesť sa týka i tehuliek, je tento deň tak trochu aj ich.

Čo signalizuje BOLESŤ?
Prečítajte si tiež:

Čo signalizuje BOLESŤ?

 

Zmiernenie pôrodných bolestí?

To, že bolesť je stará ako ľudstvo samo, súvisí aj s tým, že sa na svet rodíme. A práve pokusy uľahčiť ženám pôrodné bolesti viedli mnohé národy k vskutku vynaliezavým metódam.

Najskoršie zmienky sú ešte z doby kamennej, kedy sa našli maľby dokazujúce, že rodiaca žena sa považovala za magickú.

V Babylone sa uctievala bohyňa rodiacich žien Ištar. Niektoré kmene pri pôrode žien odháňali zlých démonov rituálnym tancom, sypaním soli okolo lôžka rodičky.

S nástupom kresťanstva sa kultové zvyky potláčali modlitbou k patrónkam pôrodu, napr. sv. Margaréte či sv. Alžbete. Niekde sa ženám odporúčalo mať pri pôrode rôzne predmety, medailóny ap..

U primitívnych národov sa často používalo na rodiace ženy násilie, napr. skákanie na ich brucho. Apačské ženy boli zasa spúšťané zo stromu a ich kývaním sa mal urýchliť pôrod.

Niektoré kmene podávali ženám počas pôrodu víno a podobné nápoje, aby lepšie znášali pôrodné bolesti. Starí Číňania aplikovali počas pôrodu akupunktúru a ópium, hoci o ňom sa zmieňujú už aj Hippokratove spisy.

Tlmenie bolesti pri pôrode dnes

Postupné objavy v oblasti farmakoanalgézie a anestézie znamenali výrazný krok aj v pomoci rodiacim ženám, až do najmodernejších podôb, napr. vo forme epidurálnej či spinálnej anestézie, ako ich poznáme dnes.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: