Tíšenie pôrodných bolestí LIEKMI

redakcia | 19. Mar 2019
Tíšenie pôrodných bolestí LIEKMI

Nie vždy príde na svet dieťa pri spontánnom pôrode. Niekedy je nutné budúcej mamičke pomôcť.

Na konci 40-týždňového čakania je narodenie dieťaťa. Pôrod môže prebiehať spontánne, prirodzenou cestou, bez vonkajších medicínskych zásahov, alebo je nutný určitý medicínsky zásah – medikamentózny, príp. aj operačný.

Niekedy je nutná pri pôrode "vyvolávačka"

O medikamentóznom pôrode hovoríme vtedy, keď sa podávaním rôznych látok ovplyvňuje priebeh pôrodu. Jednou z možností medikamentózneho pôrodu je aj indukovaný (vyvolaný) pôrod.

Na podanie akéhokoľvek lieku pred, počas alebo po pôrode musí existovať medicínsky podložený dôvod a musia byť zohľadnené všetky indikácie a kontraindikácie podávaného lieku s ohľadom na rodičku a novorodenca.

pôrod

EPIDURÁLKA: Menej bolestí pri pôrode

Medikamenty sa využívajú aj pri pôrode v epidurálnej analgézii  s cieľom znížiť intenzitu pôrodnej bolesti a osvedčili sa hlavne u žien, ktoré majú znížený prah vnímania bolesti.

Epidurálnu analgéziu zavádza anesteziológ špeciálnou ihlou do epidurálneho priestoru. Rodička nepociťuje intenzívnu bolesť, ale len tlaky, je pokojnejšia a dobre spolupracuje počas pôrodu. Jej pohoda sa prenáša aj na dieťatko.

V súvislosti s podávaním medikamentov pred a počas pôrodu nesmieme zabudnúť na cisársky rez. Je to najčastejšia pôrodnícka operácia, pomocou ktorej sa ukončuje tehotenstvo.

Celková či lokálna anestéza pri cisárskom reze?

Pred celkovou anestéziou sa podajú liečivá na zabránenie vdýchnutia žalúdočného obsahu pri podaní anestetika. Po úvodnej časti anestézie anesteziológ rodičku zaintubuje (zavedie dýchaciu trubicu cez ústa do priedušnice) a uvedie do celkovej anestézie, v ktorej potom prebieha samotný operačný úkon.

Existuje aj možnosť epidurálnej alebo spinálnej anestézie. Pri použití spinálnej anestézie  anestéziológ aplikuje anestetiká tenkou ihlou do chrbticového kanála, čím dôjde k „umŕtveniu“ dolnej časti brucha a dolných končatín.

Výhodou je použitie nižších dávok liekov oproti celkovej anestézii, pričom lieky pôsobia lokálne, takže dochádza k menšiemu prestupu medikamentov do krvi rodičky a následne cez placentu do plodu.

TIP Mama a ja:

Pozrite si video, ako prebieha  zavádzanie epidurálnej anestézie:

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: