Čo signalizuje BOLESŤ?

PhDr. Gabriela Kanalašová | 26. Jul 2017
Čo signalizuje BOLESŤ?

Každého z nás občas niečo zabolí. Bolesť má však svoj význam. Aký?

Ako deti znášajú bolesť

Čo je to bolesť?

Existuje veľké množstvo definícií a vysvetlení bolesti. Vo všeobecnosti však platí, že bolesť je subjektívny nepríjemný pocit.

Ide o nepríjemnú senzorickú a emocionálnu skúsenosť spojenú s aktuálnym alebo potenciálnym (možným) poškodením tkaniva.

Bolesť má svoje pozitívne aj negatívne stránky. Pozitívum bolesti spočíva v tom, že predstavuje akýsi varovný signál, príznak, ktorý umožňuje rozpoznanie príčiny, ochorenia a následne aj stanovenie liečby.

Negatívum bolesti nastáva, ak intenzita bolesti prekročí znesiteľnú mieru, bolesť vyvolá poruchy funkcií organizmu, je už vyslovene škodlivá.

Fyziológia bolesti

Ako teda bolesť vzniká? Bolestivé podnety vnímame cez nociceptory (nocisenzory), čo sú receptory bolesti. Receptory bolesti sú voľné nervové zakončenia, ktoré sú uložené na periférii (koža, svaly, kĺby), ale vyskytujú sa aj vo vyšších oddieloch centrálneho nervového systému (oblasť miechy, mozgového kmeňa, mozgovej kôry).

Podľa reakcie na bolestivé podnety a podľa spôsobu vedenia bolestivých vzruchov sa nociceptory delia na

mechanoreceptory – podráždenie je vedené vláknami typu A. Vlákna A sa delia na

a) vlákna A-alfa, A-beta – sú to myelinizované a rýchle vlákna, ktoré sprostredkúvajú ostrú bolesť

b) vlákna A-delta – slabo myelinizované vlákna, vedú tzv. rýchlu bolesť

polymodálne nociceptory – reagujú na mechanickú, chemickú a tepelnú stimuláciu (podráždenie). Podnety sú vedené vláknami C – tieto vlákna sú nemyelinizované, vedú tzv. pomalú bolesť.

Prečítajte si: BOLESŤ ako nepriateľ: ako ju zvládajú deti?

Aká bolesť nás môže potrápiť?

Akútna bolesť

Zjaví sa hneď po bolestivom podnete, je to väčšinou bolesť pálivá, ostrá, vychádza z kože, svalov, kĺbov. Bolesť je krátkodobá, pri vyššej intenzite znamená pre človeka veľkú záťaž (príznakmi akútnej bolesti sú zvýšená činnosť srdca, zvýšený tlak krvi, prehĺbené dýchanie, nekľud).

Táto bolesť má ochranný charakter, napomáha prežitiu, zabraňuje zhoršovaniu zdravotného stavu.

Chronická bolesť

Táto bolesť môže trvať mesiace aj dlhšie, dochádza pri nej k vývoju špecifických zmien, napr. nespavosti či nechutenstvu.

Nemá ochranný ani signalizačný význam, pôsobí väčšinou deštruktívne na telesnú, psychickú aj sociálnu stránku jedinca (ľudia trpiaci chronickou bolesťou sú frustrovaní, v depresii, plní beznádeje, môžu mať pocity menejcennosti, často trpia pocitom izolácie, agresiou, menia sa ich existenčné podmienky – zamestnanie, financie, plány);

Fantómová bolesť

Bolesť už neexistujúcej končatiny, napr. po amputácii.

  

Ako a čo sa posudzuje pri bolesti?

Pri bolesti posudzujeme hlavne intenzitu, charakter a lokalizáciu bolesti.

Intenzita bolesti (ako veľmi bolí?)

  • bolesť malej intenzity – možno na ňu zabudnúť odpútaním pozornosti, dá sa pri nej pracovať. Ak sa nesústredíme na konkrétnu činnosť, bolesť sa opäť objaví;
  • bolesť strednej intenzity – je už neodbytná, upútava našu pozornosť, nedovolí sústrediť sa na prácu, ruší spánok aj zábavu;
  • bolesť veľkej intenzity – nedovoľuje žiadnu prácu, človek sa sústredí len na bolesť, sprevádzajú ju aj vegetatívne prejavy ako sú slzenie, potenie, rozšírenie zreníc, zrýchlená činnosť srdca, vzostup tlaku krvi, spomalenie alebo zrýchlenie peristaltiky čriev a žalúdka, zvracanie, človek je v tvári červený alebo bledý;
  • neznesiteľná bolesť – človek je pri nej úplne zachvátený bolesťou, stráca schopnosť adaptívneho správania, hlasno narieka, kričí, váľa sa po zemi. Môže vyústiť až do šoku a smrti (ak bolesť nie je tlmená).

Na meranie intenzity bolesti sa používajú rôzne škály, napr. vizuálna analógová škála, teplomer ako vizuálna škála alebo rada tváričiek od úsmevu až po plač pre deti.

Bolesť hlavy: epidémia 21. storočia

Charakter bolesti (ako bolí?)

- hodnotenie kvality bolesti, ide o popis bolesti. Bolesť môže byť pálivá, rezavá, tupá, vystreľujúca, bodavá, zvieravá a i.

Okrem toho rozlišujeme rôzne druhy bolesti (podľa toho, ktorý orgán je postihnutý):

Koliková bolesť

Zapríčiňujú ju spazmy (kŕče) hladkého svalstva, je prudká, intenzita narastá, na vrchole môže byť bolesť neznesiteľná (napr. obličková kolika, žlčníková kolika);

Ischemická bolesť

Vzniká v dôsledku nedostatočného prívodu kyslíka do svalového tkaniva (napr. bolesť za hrudnou kosťou, bolesť dolných končatín);

Zápalová bolesť

Bolestivé napínanie v postihnutom mieste, je sprevádzaná pocitom tepla, tepaním až „šklbaním“ najmä v noci, je monotónna, trvalá;

Úrazová „tkanivová“ bolesť

Tupá, prsne lokalizovaná.

Lokalizácia bolesti (kde bolí?)

  • presne lokalizovaná je bolesť povrchová, somatická – vzniká dráždením miechových nervov, je ostrá, presne ohraničená;
  • útrobná – vegetatívna bolesť – nedá sa presne lokalizovať, niekedy sa pociťuje v mieste vlastného podráždenia, inokedy sa projektuje do príslušných zón na koži (tzv. Headove zóny);
  • akútna bolesť sa lokalizuje ľahšie ako bolesť chronická.

Okrem vyššie spomenutých (intenzity, charakteru a lokalizácie bolesti) sa pri bolesti posudzuje aj časová závislosť bolesti ako aj faktory, ktoré bolesť vyvolávajú či naopak tlmia.

Trápi vás nezdravá pleť, bolesť hlavy, únava? Oxygénoterapia môže byť riešením.

Migréna, opakovaná bolesť hlavy - jej špecifické príznaky

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: