10 faktov o zdraví matiek

10 faktov o zdraví matiek
6.12.2019 v kategórii Tehotenstvo, autor MUDr. Peter Brenišin , foto: istockphoto.com

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) celosvetovo mapuje zdravotný stav populácie. Fakty o zdravotnom stave matiek sú z globálneho hľadiska alarmujúce. Ich vydanie má zmobilizovať politické a zdravotnícke organizácie vo svete na zlepšenie tejto situácie.

1. Takmer 830 žien zomrie každý deň vo svete kvôli komplikáciám počas tehotenstva a pôrodu

V rozvojových krajinách predstavujú podmienky súvisiace s tehotenstvom a pôrodom 2. hlavnú príčinu (po HIV/AIDS) úmrtí žien v reprodukčnom veku.

2. Ženy zomierajú v tehotenstve a pri pôrode z 5 hlavných dôvodov:

  • závažné krvácanie,
  • infekcie,
  • nebezpečné potraty,
  • hypertenzné poruchy (preeklampsia a eklampsia);
  • časté iné zdravotné komplikácie sú srdcové ochorenie, cukrovka,  HIV/AIDS.

3. Viac ako 135 miliónov žien rodí ročne.

Odhaduje sa, že asi 20 miliónov z nich po pôrode pociťuje ochorenie súvisiace s tehotenstvom (anémiu, inkontinenciu, neplodnosť a depresiu). 

4. Približne 16 miliónov dievčat vo veku od 15 do 19 rokov rodí každý rok.

5. Zdravie matiek odráža priepasť medzi bohatými a chudobnými.

Menej ako 1 % úmrtí matiek sa vyskytuje v krajinách s vysokými príjmami. Úmrtnosť matiek je vyššia na vidieku a medzi chudobnejšími a menej vzdelanými komunitami. 

6. Väčšine úmrtí matiek možno predísť prostredníctvom kvalifikovanej starostlivosti pri pôrode.

V subsaharskej Afrike, kde je miera úmrtnosti matiek najvyššia, je menej ako 50 % žien navštevovaných pôrodnou asistentkou, zdravotnou sestrou alebo lekárom počas pôrodu. 

7. Mnoho žien nepozná kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka ani počas tehotenstva.

8. Každý rok sa asi 22 miliónov potratov vykonáva nebezpečnými technikami.

9. Zníženie pomeru úmrtnosti matiek je pomalé.

Od roku 1990 sa celosvetový pomer úmrtnosti matiek znížil len o 2,3 % ročne, namiesto 5,5 %.

10. Nedostatok kvalifikovanej starostlivosti je hlavnou prekážkou lepšieho zdravia pre matky.

Zhoršuje sa to globálnym nedostatkom kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov.