Ako hlasno tikajú biologické hodiny?

redakcia | 1. marec 2018
Ako hlasno tikajú biologické hodiny?

Nielen, že sa dĺžka ľudského života stále predlžuje, ale vyššieho veku sa dožívame aj v relatívne dobrom zdraví. To, bohužiaľ, často zvádza k mylnej predstave, že vzhľadom na to, ako dobre sa cítime, máme aj na reprodukciu a založenie rodiny stále dosť času.

Pod civilizačným tlakom potrebujeme dokončiť vzdelanie, nájsť si zodpovedajúce zamestnanie a dosiahnuť určité postavenie, aby naša hodnota na trhu práce bola čo najvyššia, medzi tým všetkým ešte spoznať trochu svet a až potom príde čas na založenie rodiny...

Neodkladajte rodičovstvo, môže byť neskoro

Príroda však na tieto naše zmeny hodnôt nie je v žiadnom prípade pripravená a do vienka nám dala niečo úplne odlišné.

Plodnosť žien je najvyššia medzi 20 – 25 rokmi a potom začína nezadržateľne klesať – pomerne pomaly, do 35 rokov, potom sa tento pokles zrýchľuje a otehotnieť po štyridsiatke je pre väčšinu žien už problematická, často nemožná záležitosť.

Rovnako tak platí, že vek ženy je rozhodujúcim faktorom úspešnosti liečby v prípade, keď je k otehotneniu potrebná lekárska pomoc na špecializovanom pracovisku – úspešnosť liečby klesá od 35 rokov.

biologické hodiny

Priemerný vek prvorodičiek je 30 rokov

Demografické dáta však svedčia o opačnom správaní sa populácie – priemerný vek žien pri pôrode prvého dieťaťa sa stále zvyšuje – od roku 1991 sa zvýšil o 9 rokov (z 21 na súčasných takmer 30 rokov).

To, ako sa ženy snažia otehotnieť stále neskôr, možno dobre dokumentovať aj každým rokom zvyšujúcim sa priemerným vekom žien, ktoré prichádzajú s poruchou plodnosti do lekárskej starostlivosti.

So stúpajúcim reprodukčným vekom však tiež stúpa riziko potratu či pôrodu plodu s geneticky podmienenou abnormalitou – najmä Downovým syndrómom. Vo vekovej skupine nad 40 rokov sa až 50 % všetkých rozpoznaných tehotenstiev končí neúspešne – potratom.

Ženské telo má svoje (vekové) limity

Príčinou všetkých vyššie uvedených skutočností je to, že postupne klesá počet vajíčok vo vaječníku a v súvislosti s vekom podmienenými poruchami v procese ich dozrievania sa zvyšuje percento geneticky abnormálnych pohlavných buniek.

Také vajíčko (po splynutí so spermiou) nemôže dať základ životaschopnému tehotenstvu, v horšom prípade dôjde ku koncepcii plodu s vrodenou vývojovou chybou.

Od narodenia dievčatka počet vajíčok vo vaječníku trvalo klesá a tento úbytok sa nedá nijako ovplyvniť. Hneď, ako dôjde k úplnému vyčerpaniu vaječníkov, nastupuje menopauza.

biologické hodiny

U mužov je situácia úplne odlišná – produkcia pohlavných buniek (spermií) nastupuje až s pubertou, ale potom – s istými obmedzeniami –trvá až do vysokého veku. To najlepšie dokumentujú príbehy mužov, ktorí sa stali otcami v 80 rokoch.

Aj reprodukcia mužov v pokročilom reprodukčnom veku je spojená s genetickými rizikami, všeobecne však platí, že vek muža má na plodnosť páru oveľa menší vplyv ako vek ženy.

Biologický vek a reprodukčný vek nie je to isté

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť aj na skutočnosť, že biologický vek a reprodukčný vek spolu nemusia nutne korelovať.

Existujú ženy, ktorých plodnosť je aj okolo štyridsiatky vysoká, druhým extrémom sú, naopak, ženy s predčasnou menopauzou, keď k úplnému vyhasnutiu činnosti vaječníkov môže dôjsť aj veľmi skoro pred 40. rokom.

Vďaka rozvoju v oblasti reprodukčnej medicíny existuje dnes rad možností, ako veľmi presne vyšetriť plodnosť páru vrátane stanovenia tzv. Ovariálnej rezervy (funkčného stavu vaječníkov s posúdením množstva vajíčok prítomných vo vaječníku), a tak pomerne presne vyhodnotiť vzťah medzi biologickým a reprodukčným vekom ženy.

Rok snaženia o dieťa, potom nastupuje reprodukčná medicína

Všeobecne platí, že ak nedôjde k otehotneniu po 12 mesiacoch pravidelného nechráneného styku, mal by pár konzultovať špecializované pracoviská, aby boli vykonané aspoň základné testy s ohľadom na plodnosť oboch partnerov.

Ak však existujú rizikové faktory, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť plodnosť páru (napr. prekonanie závažnej infekcie v malej panve, závažné operácie na vnútorných rodidlách, pokročilý reprodukčný vek alebo napr. operácie nezostúpených semenníkov u mužov) nie je vhodné čakať plných 12 mesiacov a radšej včas kontaktovať pracovisko reprodukčnej medicíny.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: