O TOMTO by ste mali vedieť: Čo môže prekaziť umelé oplodnenie?

O TOMTO by ste mali vedieť: Čo môže prekaziť umelé oplodnenie?
25.9.2019 v kategórii Snažilky, autor Jana Janáková, foto: istockphoto.com

Plánujete podstúpiť cyklus umelého oplodnenia? Určite máte všetko vopred naplánované – obdobie, kedy si môžete vziať voľno v práci, finančný rozpočet, ktorý bude potrebný na absolvovanie IVF... Občas sa však môžu vyskytnúť prekážky, ktoré vám tieto plány nečakane prekazia. Je potrebné o nich vedieť a porozmýšľať, ako sa im (ak je to možné) vyhnúť.

Právne obmedzenia 

 • Vek je dôležitý – zákony Slovenskej republiky neurčujú hornú vekovú hranicu ženy, ktorá môže podstúpiť proces umelého oplodnenia. Väčšina lekárov však dodržiava etickú normu, podľa ktorej môže mať žena v čase oplodnenia najviac 50 rokov. Horná veková hranica u muža podstupujúceho IVF nie je určená – ani legislatívne, ani eticky.
 • IVF je pre páry – ak túžite po bábätku, no stále nemáte po svojom boku partnera, v otehotnení vám nepomôžu ani v centrách asistovanej reprodukcie. IVF je určené pre páry (aj manželské, aj partnerské), nie pre jednotlivcov! Platí to aj pre použitie spermií od anonymného darcu.

Zdravotný stav – kontraindikácia k tehotenstvu

Existujú ochorenia, ktoré vylučujú tehotenstvo či donosenie plodu u ženy (napríklad určité srdcové chyby). Pokiaľ sa lekár-špecialista vyjadrí, že pri danom ochorení neodporúča tehotenstvo, či dokonca by tehotenstvo mohlo ohroziť život samotnej ženy, v centre asistovanej reprodukcie vám nepomôžu.

Indikácie umelého oplodnenia

Cyklus umelého oplodnenia môžete absolvovať s čiastočnou úhradou nákladov zo strany zdravotnej poisťovne, pri dodržaní nasledovných pravidiel:

 • nemáte nedoplatky na zdravotnom poistení
 • ešte ste neoslávili 39. narodeniny
 • s účasťou poisťovne ste ešte neabsolvovali 3 cykly umelého oplodnenia
 • máte niektorú z indikácií uvedených nižšie

Zdravotná poisťovňa uhrádza najviac tri cykly výkonov asistovanej reprodukcie (spolu s čiastočnou úhradou za lieky potrebné k umelému oplodneniu) ženám do dovŕšenia 39. roku veku života, ak ide o nasledovné príčiny neplodnosti:

 • Chýbajúce vajcovody alebo nezvratné poškodenie vajcovodov diagnostikované laparoskopicky alebo laparotomicky, okrem stavov, ktoré vznikli ako následok predchádzajúcej sterilizácie alebo umelého prerušenia tehotenstva.
 • Endometrióza ženy, ktorá je diagnostikovaná operačne (laparoskopicky alebo laparotomicky).
 • Nezvratné poškodenie vaječníkov, ktoré je potvrdené biochemicky alebo operačne, ak toto poškodenie nie je následkom umelého prerušenia tehotenstva.
 • Idiopatická sterilita, ktorá je neúspešne liečená jeden rok v špecializovanom zdravotníckom zariadení.
 • Mužský faktor sterility – azoospermia (neprítomnosť spermií v ejakuláte), astenospermia (znížená pohyblivosť spermií), ejakulačné dysfunkcie a ochorenia súvisiace s chemoterapiou alebo poúrazovými stavmi, ktoré sú overené andrológom.
 • Imunologické príčiny sterility, ktoré sú overené laboratórne.
 • Riziko dedičného ochorenia, v ktorého dôsledku nemôžu mať manželia zdravé potomstvo, ktoré je overené genetikom.
 • Endokrinné príčiny sterility overené endokrinológom.

Cyklus IVF môžete absolvovať aj ako samoplatkyňa (bez čiastočnej úhrady nákladov zo strany zdravotnej poisťovne):

 • ak nemáte zdravotné poistenie v SR,
 • ak máte 39 rokov a viac,
 • ak ste už absolvovali 3 cykly umelého oplodnenia s úhradou  poisťovne.

Problémy počas stimulácie

Slabá reakcia na stimuláciu – pokiaľ počas kontrol lekár zistí, že vaše vaječníky nereagujú na stimulačné hormonálne preparáty ani pri maximálnom zvýšení dávky stimulačných liekov (nerastú žiadne folikuly s vajíčkami), celý proces pravdepodobne predčasne ukončí. Ak je príčinou predčasné ovariálne zlyhávanie, lekár vám odporučí zopakovanie stimulácie alebo cyklus s použitím vajíčok od anonymnej darkyne. 

Riziko ovariálneho hyperstimulačného syndrómu – ak vaječníky na podávané hormonálne preparáty reagujú nadmerne a pacientke hrozia komplikácie spojené s ovariálnym hyperstimulačným syndrómom, lekár celý proces pozastaví. Pokračovať je možné spravidla v ďalšom cykle (po menštruácii).

Výsledky predoperačných vyšetrení

Keďže odber vajíčok u ženy prebieha v celkovej anestézii, pred samotným zákrokom je nevyhnutné absolvovať predoperačné vyšetrenia. Pokiaľ vyšetrenie odhalí problém, ktorý je kontraindikáciou k absolvovaniu zákroku v celkovej anestézii, celý proces sa môže pozastaviť až do stabilizácie/vyliečenia zisteného ochorenia.

IVF

Nerešpektovanie liečebného režimu

Lekár centra asistovanej reprodukcie môže proces umelého oplodnenia pozastaviť aj z dôvodu nerešpektovania liečebného režimu zo strany pacientov (pacientka nechodí na nevyhnutné kontroly počas stimulácie, pár nepredloží potrebné doklady k identifikácii a pod.)

Čo môžete urobiť, aby vás počas cyklu umelého oplodnenia nič neprekvapilo?

 • Skontrolujte si platnosť dokladov totožnosti a noste ich pravidelne so sebou.
 • Overte si vo svojej zdravotnej poisťovni, či nemáte nedoplatky na zdravotnom poistení.
 • Informujte sa o cenách za výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou.
 • V práci si to zariaďte tak, aby ste mohli chodiť do centra na všetky kontroly, ktoré budú nevyhnutné.
 • Informujte sa v centre, či nemajú zavedené tzv. poradovníky, ktoré by mohli ovplyvniť vaše plány ohľadom obdobia, kedy chcete absolvovať IVF.
 • Pokiaľ ste sledovaná kvôli nejakému ochoreniu v špecializovanej odbornej ambulancii, informujte sa, či nie je potrebná zmena liečby v súvislosti s hormonálnou liečbou a plánovaním tehotenstva.