Baktérie, vírusy a ochorenia ničiace plodnosť

bakterie virusy a neplodnost
7.2.2019 v kategórii Snažilky, autor PaeDr. Dagmar Baluchová, foto: istockphoto.com

Sterilita - dnes na tému baktérií, vírusov a ochorení, ktoré bránia plodnosti.

Väčšina žien a mužov, ktorí túžia po potomstve a nedarí sa im, sa s týmto problémom stretla. Bakteriálne, vírusové infekcie alebo rôzne zápaly pohlavných či močových orgánov sú len jednými z mnohých, ktoré sa môžu trvalo podpísať na nemožnosti mať dieťa.

POZOR na tieto pohlavné choroby!

Najčastejšie diagnostikovanými ochoreniami, ktoré majú výrazný vplyv na neplodnosť, sú tie, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom. Delia sa na:

  1. klasické pohlavné choroby - najčastejšie syfilis, kvapavka
  2. ostatné choroby, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom: chlamýdiové infekcie, herpetické infekcie, infekcie vyvolané ľudským papilloma vírusom (HPV – human papillomavirus), infekcia vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV – human immunodeficiency virus) a ďalšie.

Pozornosť budeme venovať tým, ktoré sa podľa štatistických zistení celosvetovo najvyššou mierou podieľajú na sterilite žien a mužov. Sú to:

  • ureaplazmové a mykoplazmové infekcie
  • chlamýdiové infekcie
  • herpetické infekcie
  • kvapavka

Každá zo spomínaných infekcií, ak je neliečená alebo nedostatočne liečená, môže spôsobovať  poruchu plodnosti.   

Ureaplazmové a mykoplazmové infekcie

Pôvodcom týchto infekcií sú mikroorganizmy, pre ktoré je typická neprítomnosť pevnej bunkovej steny. Pre človeka sú najvýznamnejšie Mycoplazma hominis a Ureaplazma urealyticum, vyskytujúce sa vo viacerých sérotypoch.

Ureaplazmy a mykoplazmy sú často izolované z urogenitálneho traktu žien i mužov. Ich výskyt sa udáva až u 40 – 80 % sexuálne aktívnych žien; prejavujú sa najmä chronickými výtokmi. Sú možnými pôvodcami prostatitíd (zápal prostaty) mužov; uretritíd (zápal močovej trubice) a vaginitíd (zápal močovej sliznice) žien, sterility, endometriózy. U tehotných zvyšujú riziko predčasného odtoku plodovej vody a predčasného pôrodu.

Z  negynekologických ochorení zapríčinených ureaplazmami a mykoplazmami sa uvádzajú infekčné artritídy a infekcie operačných rán.  Včasná diagnostika a liečba týchto infekcií je nekomplikovaná a úspešná. 

Chlamýdie u žien

Chorobné stavy sprevádzané pálením, rezaním, obťažujúcimi výtokmi z pošvy patria k najčastejším dôvodom, pre ktoré ženy vyhľadajú gynekológa. Tieto ťažkosti majú svoj odraz aj v psychike, pretože spôsobujú osobný diskomfort, ktorý často zasahuje aj do oblasti sexuálneho prežívania.

Najväčšia pozornosť je z tohto pohľadu venovaná chlamýdiovým infekciám, ktoré patria  celosvetovo k najčastejším sexuálne prenosným chorobám. Predpokladá sa, že v Európe je chlamýdiami nakazených vyše 20 % sexuálne aktívnych mladých ľudí.

Viac MUDr. Ján Pružinský:

„Chlamýdiová infekcia je spôsobená vnútrobunkovou baktériou Chlamydia trachomatis, ktorá sa prenáša takmer výhradne pohlavným stykom, ale aj priamym kontaktom s kontaminovanými predmetmi osobnej hygieny. Je potrebné si uvedomiť, že pohlavný typ chlamýdií je vysokoinfekčný, šanca nakaziť sa pri nechránenom styku je asi 60-percentná.“

To, že žena trpí chlamýdiami, si spočiatku vôbec nemusí všimnúť. Hoci základným mechanizmom infekcie je zápalová reakcia, akútna fáza býva väčšinou bezpríznaková, alebo len s malým množstvom príznakov, „...ako sú bolesti v podbrušku, zmena charakteru výtoku, pálenie pri močení, bolesť pri sexuálnom styku, krvácanie... Niektoré infekcie môžu spontánne vymiznúť, iné sa  stanú  latentnými alebo prejdú do chronického štádia – čo sa môže stať príčinou neplodnosti,“ upozorňuje Dr. Pružinský.

Ak sa infekcia stane chronickou, má široké pole pôsobnosti. Môže vážne pozmeniť aj menštruačný cyklus. Avšak to nie je všetko... „Infekcia vedie k zápalovým zmenám na tkanivách maternice, vaječníkov, vajíčkovodov a ich okolí, spôsobuje tvorbu zrastov, ktoré môžu okrem bolesti ovplyvniť funkcie vaječníkov, či mechanický uzáver vajíčkovodov s následkom tzv. vajíčkovodovej sterility. Sprievodnými komplikáciami týchto zmien sú nezriedka mimomaternicová tehotnosť, zvýšená potratovosť, či predčasné pôrody.“

Príklad z praxe

Dr. Pružinský približuje skúsenosť 31-ročnej pacientky:
„Žena mala po prvom pôrode pre nemožnosť otehotnieť s druhým partnerom diagnostikovanú zmiešanú chlamýdiovo-mykoplazmovú infekciu. Bola adekvátne preliečená spolu s partnerom s následným vymiznutím protilátkovej aktivity.

Následne pokus o otehotnenie skončil ako mimomaternicová tehotnosť. Po operácii bola pacientka  opätovne vyšetrená s negatívnymi protilátkami, avšak aj ďalšia tehotnosť bola mimomaternicová, pravdepodobne pre pozápalové zmeny na oboch vajíčkovodoch, ktoré nastali ešte pred liečbou. Pacientka je preto po dvoch operáciách zaradená do programu na umelé oplodnenie.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva veľký význam včasnej diagnostiky (priamym dôkazom potvrdenia baktérie alebo prítomnosťou protilátok) a dôslednej antibiotickej liečby po dobu minimálne 2 – 3 týždne, niekedy aj opakovane, so súčasnou liečbou sexuálneho partnera. Počas liečby je nevyhnutná sexuálna abstinencia. Takýmto postupom pri včasnej diagnostike je možné dosiahnuť úplné vyliečenie, bez následkov, ktoré by mohli viesť k neplodnosti.“

Chlamýdie u mužov

Chlamýdiové nákazy sa nevyhýbajú ani mužom. Ich zákernosť je v tom, že veľká časť pacientov nemá žiadne ťažkosti – až 95 % mužov. Viac už MUDr. Ivan Kubiš:

„Chlamýdiové infekcie mužov sú väčšinou klinicky nevýrazné, najčastejšie bezpríznakové. Ak sa už v zriedkavých prípadoch nejaké príznaky objavia, nákaza sa prejavuje ako zápal močovej rúry, teda ako rezanie, pálenie pri močení, časté nutkanie na močenie, bez hnisavého výtoku. Môžu sa objaviť aj bolesti v oblasti prostaty a semenníkov. U časti pacientov vznikajú poruchy v sexuálnom živote a tvorba protilátok proti spermiám.“

Chlamýdiové infekcie sa môžu (u mužov aj žien) vyskytnúť aj mimo pohlavného a močového systému. Môžu zapríčiniť zápaly očných spojiviek, kĺbov i pľúc.

Vyšetrenia

Chlamýdie síce možno dokázať vyšetrením protilátok z krvi i kultiváciou, sú to však menej presné metódy. „Najpresnejšie metódy potvrdenia prítomnosti chlamýdií sú tie, ktoré využívajú priamy dôkaz ich nukleovej kyseliny, tzv. PCR metodiku, avšak tieto vyšetrenia sa robia len na niektorých špecializovaných pracoviskách,“ približuje prax Dr. Kubiš.

„V prípade chlamýdiových infekcií je dôležitá kvalitná diagnostika a dostatočne účinná a dlhá liečba súčasne všetkých sexuálnych partnerov. Diskrétnosť vyšetrenia na chlamýdie je zaručená, nepodliehajú ani hláseniu.“

Príklad z praxe

Dr. Kubiš približuje, ako vplývajú chlamýdie na plodnosť muža, a teda aj páru:
„Do mojej ambulancie prišiel mladý bezdetný manželský pár, ktorý bol opakovane vyšetrený a liečený na viacerých pracoviskách. Mali za sebou niekoľko spontánnych potratov, manželka bola opakovane liečená pre pálenie pri močení, obvykle po styku, ktoré dočasne ustúpilo po antibiotickej liečbe. Sťažovala sa aj na bolesti pri styku a následné zníženie sexuálnej túžby. Manžel liečený nebol, ani nemal výraznejšie ťažkosti.

Pri andrologickom vyšetrení sa u muža preukázala znížená porucha plodnosti a chlamýdiová infekcia. Po súčasnom preliečení muža aj ženy nasledovalo tehotenstvo a dnes sa už tešia z bábätka. Minulosťou sú aj sexuálne problémy spokojnej mamičky. Táto šťastná udalosť im pomáha zabudnúť na nepríjemné a bolestivé procedúry, ktoré tomu predchádzali. Je to jeden z mnohých príkladov, ktoré potvrdzujú, že dôkladné andrologické vyšetrenie muža je prvou podmienkou a základom pre úspešnú liečbu neplodnosti páru.“

Herpetické urogenitálne infekcie

Sú v najväčšej miere spôsobené vírusom Herpes simplex typu 2 (HSV 2). Genitálny herpes sa vyskytuje u dospelých, sexuálne aktívnych osôb. U mužov sa najčastejšie prejavuje typickými vyrážkami na žaludi, predkožke. Môže však prebehnúť aj bez príznakov. U žien je ochorenie častejšie, a to z dôvodu, že ženské genitálie sú vlhkejšie a teplejšie, čo predstavuje vhodné prostredie pre šírenie oparu.

Ochorenie môže postihnúť taktiež močovú trubicu, pošvu, hrádzu, maternicu. Ochorenie sa môže opakovať, vírus pretrváva v organizme. V rámci prevencie sa odporúča bariérový sex s použitím prezervatívu. V liečbe sa aplikujú antivirotiká.

Kvapavka

Patrí k najrozšírenejším sexuálne prenosným ochoreniam a zároveň najčastejším príčinám neplodnosti. Pôvodcom je gonokok Neisseria gonorrhoeae, vyvolávajúci hnisavý zápal slizníc močového a pohlavného ústrojenstva. Neliečená kvapavka môže viesť k orgánovému poškodeniu a neplodnosti. Inkubačná doba je obvykle 2 – 14 dní, u mužov sa zvyknú symptómy objaviť skôr ako u žien. Ochorenie môže prebiehať bez príznakov, a to aj po dobu niekoľkých mesiacov.

Ženy

Udáva sa, že až polovica žien nakazených kvapavkou nemá žiadne symptómy, alebo len veľmi mierne. Na chorobu môže upozorniť výtok, ťažkosti pri močení, krvácanie mimo cyklu, krvácanie po styku. Pre kvapavku je typická kombinácia uretritídy (zápal močovej trubice) a cervicitídy (zápal krčka maternice). Medzi ďalšie príznaky patria kŕče, bolesť, zvýšená teplota.

Vo vážnejších prípadoch môže ochorenie zasiahnuť aj maternicu, vajíčkovody a viesť k syndrómu chronickej panvovej bolesti, neplodnosti či mimomaternicovému tehotenstvu. 

Muži

Kvapavka sa u mužov najčastejšie potvrdí ťažkosťami pri močení, ktoré sú sprevádzané pálením, rezaním a hustým hnisavým výtokom. Bez efektívnej liečby sa môže infekcia rozšíriť aj na prostatu a spôsobiť až neplodnosť.

Prevencia nadovšetko

Pre kvapavku, rovnako ako pre ostané spomínané infekcie patria jednoznačné preventívne pravidlá. Približuje gynekológ Dr. Pružinský: „Dôležitosť  preventívnych opatrení na zamedzenie výskytu sexuálne prenosných chorôb ničiacich plodnosť je zásadná. Čo si treba všímať a čo nepodceňovať?

  • neprehliadať ani tie najmenšie príznaky infekcie močopohlavného systému a včas vyhľadať odbornú pomoc
  • dodržiavať zásady intímnej hygieny - používať len vlastnú bielizeň a uteráky
  • vyhýbať sa náhodným sexuálnym kontaktom
  • dbať na hygienické zásady pri návšteve plavární, sáun a solárií

Tieto zásady platia rovnako pre obe pohlavia. Ak muž či žena striedajú viac partnerov, odporúča sa raz ročne urobiť kontrolné vyšetrenie, ktoré vylúči možnosť nákazy. A to aj v prípade, že sa nevyskytujú žiadne príznaky.

Ako však pripomína urológ Dr. Kubiš:

Každé podozrenie na sexuálne prenosné ochorenie treba dôkladne vyšetriť. Dostatočne účinná antibiotická liečba je jedinou šancou na vyliečenie. Dôležité je podotknúť, že pri podozrení na sexuálne prenosné ochorenie je nezmyselné robiť napr. vyšetrenie iba na kvapavku a neurobiť testy na všetky ostatné ochorenia, ako sú chlamýdie, ureaplazmy a mykoplazmy. U muža je potrebné, aby prišiel na vyšetrenie ráno, a to pred vymočením! Samoliečiteľstvo sa v takýchto prípadoch nevypláca. Staré osvedčené lieky pri týchto „moderných“ sexuálne prenosných ochoreniach už nezaberajú. Je dôležité, aby sa súčasne liečili všetci sexuálni partneri, inak dochádza k spätnej reinfekcii a opakovaným ťažkostiam, tzv. ping-pong efekt šírenia infekcie.