Voda spomaľuje starnutie

Redakcia | 23. február 2023
Voda spomaľuje starnutie

Modelky zvyčajne tvrdia, že za svoj mladistvý vzhľad vďačia pravidelnému pitiu vody. A do istej miery majú pravdu.

Vodou proti starnutiu

Ak máte dostatočne hydratovaný organizmus, máte väčší predpoklad žiť dlhší a zdravší život. Prieskum, ktorý zahrňoval vyše 11 000 participantov počas 25 rokov sledoval hladinu sodíka v ich krvi ako hlavný indikátor hydratácie. Hladinu sodíka ovplyvňuje viacero faktorov, no platí: čím viac tekutín prijímame, tým nižšie sú hladiny sodíka v krvnom sére (ext. zdroj štúdia). 

Voda spomaľuje starnutie

Výsledky štúdie naznačujú, že správna hydratácia môže spomaliť starnutie a predĺžiť život bez chorôb. Vyššie hladiny sodíka sú zasa spájané napríklad so zvýšeným rizikom rozvoja chronických ochorení vrátane srdcového zlyhania, mŕtvice, fibrilácie predsiení, chronického ochorenia pľúc, cukrovky a demencie. Pacienti so zvýšenými hladinami mali tiež vyšší biologický vek, než bol ich skutočný (ext. zdroj výskum). 

Dostatok tekutín by sme mali prijímať nielen pitím vody, ale aj konzumáciou ovocia a zeleniny. Paradoxom je, že problém nedostatočnej hydratácie je taký častý v krajinách, kde je prístup k čerstvej vode bezproblémový. Tak si bežte hneď napustiť veľký pohár čistej vody. Na zdravie!

Zdroj: www.sciencealert.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: