Ste ohrození stresom? Urobte si tento TEST

UVZSR | 25. jún 2023
Ste ohrození stresom? Urobte si tento TEST

To, ako sa cítime a čo prežívame ovplyvňuje výrazne aj naše zdravie. Sú určité udalosti, ktoré v sebe obsahujú stresujúci faktor a odnášame si z nich nepokoj, stres, nerovnováhu. Otestujte sa, ako veľmi prežívanie niektorých udalostí (v hodnotiacej škále), môže mať vplyv na naše duševné, ale i fyzické zdravie.

Každý z nás prežíva náročné situácie inak. Predsa len však existuje metóda škálovania intenzity životných zmien na zistenie miery psychickej záťaže. Tento dotazník/test obsahuje zoznam životných udalostí, ktoré sú číselnými hodnotami zoradené podľa náročnosti ich zvládnutia. Najvyššia hodnota vypovedá o najvyššej možnej záťaži stresovej situácie. 

Čím viac na nás tieto udalosti vplývajú svojou intenzitou, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť rozvinutia nejakej zdravotnej komplikácie. 

Každý človek je iný a na rôzne situácie reagujeme odlišne

Preto aj tento dotazník slúži predovšetkým k identifikácii potencionálneho rozvinutia ťažkostí spojených so stresom na úrovni somatického a psychického zdravia – vysoký krvný tlak, poruchy kardiovskulárneho systému, žalúdočné vredy, depresia, úzkostné poruchy, vzťahové problémy  apod.

Často musíme prekonávať viacero stresových situácií naraz. V takom prípade sa pri vyhodnocovaní dotazníka číselné hodnoty jednotlivých položiek sčítavajú a následne vyhodnocujú.

TEST: Ste ohrození stresom?

ŽIVOTNÁ UDALOSŤ                        Hodnota

 • Úmrtie partnera, partnerky - 100
 • Rozvod - 73
 • Rozchod s partnerom - 65
 • Väzenie - 63
 • Úmrtie blízkeho člena rodiny - 63
 • Vlastné zranenie alebo choroba - 53
 • Svadba - 50
 • Strata zamestnania - 47
 • Zmierenie sa s partnerom - 45
 • Odchod do dôchodku - 45
 • Zmena zdravotného stavu člena rodiny - 44
 • Tehotenstvo - 40
 • Sexuálne problémy - 39
 • Príchod nového člena do rodiny - 39
 • Zmena zamestnania - 39
 • Zmena finančnej situácie - 38
 • Úmrtie blízkeho priateľa - 37
 • Zmena v pracovnom zaradení - 36
 • Zvýšenie počtu hádok s partnerom - 35
 • Väčšia pôžička alebo hypotéka - 31
 • Splatnosť pôžičky - 30
 • Zmena náplne práce a zodpovednosti - 29
 • Odchod dieťaťa z domu - 29
 • Problémy s príbuznými zo strany partnera - 29
 • Významný osobný úspech - 28
 • Začatie alebo ukončenie zamestnania partnera - 26
 • Začatie nebo ukončenie štúdia - 26
 • Zmena životných podmienok - 25
 • Zmena osobných návykov - 24
 • Problémy a konflikty s nadriadeným - 23
 • Zmena pracovnej doby alebo podmienok - 20
 • Zmena bydliska - 20
 • Zmena školy - 20
 • Zmena rekreačných aktivít - 19
 • Zmena náboženských aktivít - 19
 • Zmena spoločenských aktivít - 18
 • Nie príliš vysoká pôžička alebo hypotéka - 17
 • Zmena spánkových aktivít a režimu - 16
 • Zmena počtu rodinných stretnutí - 15
 • Zmena stravovacích návykov - 15
 • Dovolenka - 13
 • Vianoce - 12
 • Drobné porušenia zákona (napr. dopravné) a ich prejednávanie - 11

Vyhodnotenie testu:

Spočítajte celkovú hodnotu za jednotlivé udalosti, ktoré ste za poslední rok zažili. Ak ste napríklad niektorú situáciu za poslední rok zažili dvakrát, pripočítajte ju do zoznamu dvakrát.

 • Skóre do 150: Mierna (30%) pravdepodobnosť zdravotných následkov zo  stresu.
 • Skóre 150 – 229: Stredná (50%) pravdepodobnosť zdravotných následkov zo stresu.
 • Skóre vyššie ako 300: Vysoká (80%) pravdepodobnosť zdravotných následkov zo stresu.

Zdroj: www.uvzsr.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: