Po potrate: Strata bábätka vzťahom zatrasie

Redakcia | 18. august 2020
Vzťah po potrate

Strata nenarodeného bábätka predstavuje traumu nielen pre ženu, ale aj pre jej partnera.

Niekedy je vhodné vyhľadať odborné poradenstvo. O vyjadrenie k tejto téme sme požiadali Mgr. Zuzanu Hradilekovú, PhD. z manželskej a predmanželskej poradne. 

Strata dieťatka bolí

„Pri zisťovaní anamnézy klienta/páru musí byť jednou z prvých téma úmrtia dieťaťa. Dôvod je ten, že strata dieťaťa, narodeného alebo ešte nenarodeného, je v psychotraumatológii najzávažnejšou traumou. Ako cicavce máme základnú potrebu tzv. potrebu prijatia. To znamená väzbu na rodičov a následne potrebu starostlivosti, ktorá je väčšinou sýtená starostlivosťou o potomkov.

Výskumy uvádzajú, že po strate dieťaťa sa až 80 % vzťahov do 2 – 3 rokov rozpadne

Zmeny, ktoré nastanú, si ani nemusíme uvedomovať. Nadvládu preberá amygdala (oblasť mozgu zodpovedná za emócie). Môžu to byť extrémne emócie, tie sa môžu vyskytovať väčšinou u žien, u mužov je to skôr „flight“ reakcia, to znamená vyhýbanie sa, ktoré môže mať aj formu unikania k alkoholu, mileneckému pomeru, do práce a pod.

Do úvahy je nutné brať aj sociálny kontext, keď okolie páru reaguje napr. „netreba sa v tom rýpať“, „treba ísť ďalej“ atď., čo ešte viac posilňuje posttraumatické reakcie. Pár prestáva komunikovať, partneri sa menej  vzájomne dotýkajú, môže sa narušiť intímny život.

Muži majú byť tí silní, ktorí konajú, emócie sú stále v spoločnosti považované za niečo slabšie ako rozum. Takže „nadvláda“ emócií, komunikovanie o nich by znamenala, že sme slabí, neschopní. Snažíme sa o nadvládu rozumu, ktorý nevládze. A iba sa ďalej poškodzujeme.

Strata dieťatka je trauma pre oboch rodičov

Keď pri práci s jednotlivcom alebo párom „narazím“ na takúto traumu, jej spracovanie prebieha v prítomnosti toho druhého, a potom sa vymenia. Samotné vyplavenie a spracovanie traumy potratu pár znova zblíži a takisto sa zmení správanie, nakoľko pár znova traumu neprežíva a môže sa vrátiť k fungovaniu pred touto udalosťou.

Každá žena (či pár), ktorá zažije takúto traumu, by mala čo najskôr vyhľadať pomoc odborníka, ktorý má na to špecializáciu. Aj keď sa nám človek môže navonok javiť ako plne funkčný, psychická bolesť v jeho vnútri je neustále aktivovaná spúšťačmi.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: