Plytváme potravinami?

Mgr. Marika Koscelníková | 3. Dec 2016
Plytváme potravinami?

Odhodili ste práve nedojedenú porciu cestovín, ktorým nevedelo vaše dieťa prísť na chuť? Podľa prieskumu Európskej komisie z roku 2010 každý rok skončí v odpade 179 kilogramov potravín na osobu. Prečo plytváme potravinami?

Množstvo dobrôt jednoducho vyhodíme aj preto, že nevieme sami čítať  informácie o spotrebe na obale.

   

Kto môže za to, že plytváme potravinami?

Napriek problémom so zabezpečením potravín vo viacerých regiónoch Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo odhaduje, že straty a plytvanie v potravinovom reťazci predstavujú tretinu objemu potravín určených pre konzumáciu.

Pre poriadok treba povedať, že plytvanie s potravinami nevzniká iba v rozmaznaných západných domácnostiach. Až 39 percent strát vzniká u spracovateľa potravín, potravinárskeho priemyslu, 5 % všetkých strát ide na vrub distribútorom potravín, 14 % majú na svedomí stravovacie zariadenia a domácnosti sú zodpovedné za 42 % odpadkov, ktoré mali pôvodne skončiť v našich žalúdkoch.

Prečítajte si: Potraviny proti stresu: čo jesť, aby nervy boli v poriadku?

Dotovaná poľnohospodárska výroba a konkurencia medzi producentmi potravín spôsobila, že ceny potravinárskych produktov a jedla sú v celej Európe relatívne nízke. Rodina v porovnaní s minulosťou vyčleňuje zo svojho rozpočtu menej peňazí, aby zasýtila žalúdky svojich členov.

Aj preto nie sme k potravinám tak existenčne naviazaní a dovolíme si to, čo by gazdinky v minulosti neurobili nikdy. A to šafáriť s jedlom. Ak by sme rozanalyzovali obsah nášho odpadkového koša, zistili by sme, že nepotrebné potraviny predstavujú takmer 12 % z celkového objemu odpadu vyprodukovaného v domácnostiach.

Takmer polovicu v odpade tvoria čiastočne skonzumované produkty, štvrtina je kuchynský odpad a ďalšia štvrtina sú výrobky, ktoré sme nakúpili a nestihli zjesť, pretože sa im skončila záruka.

Vyhnite sa plytvaniu potravín. Čitajte na obale „Spotrebujte do..."

Ak by sme vedeli lepšie čítať označenia na obale potravín, zrejme by sa s jedlom plytvalo menej. Pre spotrebiteľov sú veľmi zavádzajúce aj označenia „spotrebujte do“ a „dátum minimálnej trvanlivosti“. Keď sa spotrebiteľov vo Veľkej Británii pýtali, či rozumejú označovaniu spotreby potravín, takmer polovica z nich mala v pojmoch zmätok.

Prečítajte si: Trend tretieho tisícročia - zelené potraviny

Vyhadzovanie jedla by sa mohlo výrazne obmedziť (asi o 20 %), keby sme správne identifikovali údaje o trvanlivosti tovaru na obale. Tu sú rady Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

"Spotrebujte do" - uvádza dátum, dokedy je možné potravinu bezpečne konzumovať.

  • Nekonzumujte žiadnu potravinu po uplynutí dátumu "spotrebujte do".
  • Dátumy "spotrebujte do" sú uvedené na potravinách podliehajúcich rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska, ako sú čerstvé ryby, čerstvé mleté mäso, atď.
  • Dodržiavajte pokyny na skladovanie, ako sú "uchovávajte v chladničke" alebo "uchovávajte pri teplote 2-4°C". Pri potravinách označených "spotrebujte do" musia byť vždy uvedené podmienky skladovania. V prípade nedodržania sa potravina rýchlejšie skazí a vy môžete riskovať otravu z potraviny.
  • Zmrazením potraviny doma ihneď po nákupe môžete predĺžiť jej trvanlivosť za dátum “spotrebujte do”, ak je potravina správne zmrazená. Uistite sa však, že dodržiavate všetky pokyny na obale ako "zamrazte do dátumu spotrebujte do", "varte zo zmrazenej potraviny" alebo "pred použitím dôkladne rozmrazte a spotrebujte do 24 hodín".
  • Akonáhle je potravina s dátumom "spotrebujte do" otvorená, dodržiavajte všetky pokyny na skladovanie a používanie, ako sú "skonzumujte do troch dní po otvorení".

"Dátum minimálnej trvanlivosti" - uvádza dátum, dokedy si potravina uchová svoju predpokladanú kvalitu.

  • Potravina je ešte stále bezpečná na konzumovanie po uvedenom dni "dátumu minimálnej trvanlivosti" za predpokladu, že sú dodržiavané návody na skladovanie a balenie nie je poškodené, ale mohla by stratiť svoju chuť a textúru.
  • Údaje "dátum minimálnej trvanlivosti" sú uvedené na širokej škále mrazených potravín, sušených (cestoviny, ryža), konzervovaných a iných potravinách (rastlinný olej, čokoláda atď.).
  • Skontrolujte, či je obal neporušený a či potravina vyzerá, vonia a chutí dobre, predtým ako potravinu vyhodíte po uplynutí "dátumu minimálnej trvanlivosti".
  • Akonáhle je potravina s dátumom "minimálnej trvanlivosti" uvedenej na potravine otvorená, dodržiavajte všetky pokyny ako sú "skonzumujte do troch dní od otvorenia", ak sa to uplatňuje.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: