Pauza vo vzťahu - záchranná brzda alebo forma bezbolestného rozchodu?

Mgr. Marika Koscelníková | 3. január 2017
Pauza vo vzťahu - záchranná brzda alebo forma bezbolestného rozchodu?

„Dajme si pauzu“ je obľúbená fráza partnerov vo  chvíli, keď nevedia ako ďalej vo vzťahu. Dočasné odlúčenie by malo mať svoje pravidlá.

Slová „dajme si pauzu“ na prvý pohľad pôsobia ako strašiak, ale oddychový čas môže partnerom aj pomôcť. Pauza vo vzťahu však má mať svoje pravidlá a v ideálnom prípade sa nej dohodnú obaja partneri.

Ružové okuliare vo vzťahu skladá z očí realita

Ľudské vzťahy sú komplikované. Majú veľa rôznych podôb, vyžadujú si obrovskú dávku tolerancie a empatie. Intimita partnerského vzťahu ho robí zároveň najzraniteľnejším. Na začiatku je objavovanie, poznávanie a určitý odstup. Každý z nás si chráni svoju osobnú zónu a kým do nej pustí ďalšieho človeka, chvíľu to trvá.

Čítajte tiež: Rozchod! A čo ďalej?

Postupne sa partneri otvárajú a všetko, čo prežívajú, zdieľajú spolu. Vedia o sebe, rešpektujú sa a ľúbia. Vytvoria si vzťah. Očakávajú, že všetko spolu aj zvládnu. Veria, že ten, komu dali svoju dôveru, nesklame, neublíži, neodíde. ALE. Očakávania sa nemusia naplniť. Vo vzťahu sa môže objaviť NIEČO. Niečo, čo tam začne prekážať a pri riešení tohto problému sa zvyčajne otriasajú základy vzťahu – rešpekt a vzájomná dôvera.

Keď sa vzťah ocitne v slepej uličke, ktorá je pre oboch trápením, stoja partneri pred rozhodnutím – spolu či bez seba? Jedným z riešení partnerskej krízy môže byť oddychový čas. Dáva priestor na ujasnenie si situácie, prehodnotenie vzájomných očakávaní. Za určitých podmienok môže byť pre oboch pauza prínosná. „Základným pravidlom je, že by mala byť dobre odkomunikovaná,“ hovorí psychologička PhDr. Katarína Hatráková dohodnúť a aj v čase dolaďovať. Ich obrovským prínosom je nový spôsob komunikácie, ktorý pomôže „roztápať ľady“.

„Dajme si pauzu“ je obľúbená fráza partnerov vo  chvíli, keď nevedia ako ďalej vo vzťahu. Dočasné odlúčenie by malo mať svoje pravidlá.

Ak je oddychový čas rozhodnutím jedného z partnerov, ten druhý to väčšinou cíti ako krivdu. Byť fér k partnerovi je prejavom dôvery, preto je nutné preskúmať aj vlastné motivácie k potrebe „pauzy“. Je potrebné mu objasniť, prečo si chcete vybrať „oddychový čas“, vysvetliť svoje očakávania.

Dať jasnú správu – chcem dať nášmu vzťahu šancu, zmeniť na ňom niečo, a nie ho definitívne ukončiť. Uvažujte nielen o tom, ako, ale aj kedy navrhnete túto možnosť ako spôsob riešenia vzťahových problémov.

Zaujme vás: Rozvod áno, alebo nie?

Buďte k partnerovi férová a neoznámte mu to počas hádky v afekte. Vaše slová nemusí zobrať vážne, prípadne bude vidieť za rozhodnutím aktuálnu situáciu (samotnú hádku). Pokúste sa dohodnúť si vzájomne, ako bude „pauza“ vyzerať z hľadiska vzájomného kontaktu, nadväzovania vzťahov s inými, bývania, financií, starostlivosti o deti a podobne.

Možno to nepôjde hneď, ale až keď partner spracuje vaše slová a bude ochotný možnosť dočasného odlúčenia akceptovať. Dovoľte mu vstúpiť do vášho rozhodnutia svojimi požiadavkami. Dajte mu čas.

Kedy je možné uvažovať o pauze vo vzťahu?

  • ak chcete dať vzťahu ešte šancu, nechcete ho definitívne ukončiť
  • ak je za rozhodnutím motivácia k zmene vo vzťahu
  • ak obaja cítite pretlak emócií (ťažko „stráviteľná“ udalosť v rodine alebo vo vzájomnom vzťahu)  a potrebujete čas „vychladnúť“

Odísť od seba na čas vo vzťahu bez záväzkov je jednoduchšie, ako dať si „pauzu“ počas manželstva či partnerského vzťahu s deťmi. Tu musia byť obaja partneri opatrnejší a s ohľadom na ich vek vysvetliť, čo sa deje. Práve pre deti môže byť táto situácia nepríjemná, najmä, ak sa stanú prostriedkom vydierania.

Môže vás zaujímať: Oddelené spálne. Kríza alebo nový trend?

V prípade staršieho dieťaťa môže nastať situácia, že ho rodič „využíva“ ako bútľavú vŕbu a až nadmieru ho zaťažuje svojimi emóciami, čo nie je pre dieťa únosné. Môže začať pociťovať odpor k partnerovi, ktorý odišiel a ich  vzťahy zostanú naštrbené. Snažte sa nedramatizovať situáciu a deti zbytočne nezaťažovať, ak sa budú pýtať – odpovedzte im bez zachádzania do detailov. Dohodnite sa na tom aj s partnerom.

Pauza by nemala byť eufemizmom pre rozchod

Milosrdná lož vo vzťahu dvoch dospelých ľudí nefunguje. Pokiaľ je definitívne ukončenie vzťahu vaším rozhodnutím, neživte v partnerovi domnienky a zbytočné nádeje.

„Pre mňa pauza znamená koniec,“ vyjadruje svoj názor Veronika na našej facebookovej stránke. „Takto sme to aspoň hovorili mužom, ktorých sme sa chceli zbaviť.“

Nechcieť na seba zobrať rozhodnutie o konci vzťahu a postupne dávkovať koniec počas „prechodného“ obdobia, iniciátora odbremení od pocitu viny. Tento spôsob ukončenia vzťahu môže byť pre partnera, ktorý zostáva v neistote, zraňujúcejší. Podvedome tuší zradu, ale ani sám pred sebou si to nechce priznať, a to iniciátorovi vyhovuje – ujde potichu a bez kriku.

Ak sa ocitnete zatlačení do kúta partnerovou požiadavkou – dajme si pauzu – je dôležité nebáť sa ho pýtať na dôvody. Strkať hlavu do piesku a dúfať, že zbalený kufor sa opäť vráti na svoje miesto v skrini, je len predlžovaním času pochybností, ktorý je ubíjajúci. To, ako sa partner počas pauzy správa, či dodržiava pravidlá, ako komunikuje situáciu napríklad k spoločným známym, veľa napovedá o smerovaní jeho konečného rozhodnutia.Často len hovoríme o tom, že chceme vzťah zachrániť, hoci vnútorne sme presvedčení o opaku. Nechceme na seba prevziať zodpovednosť za rozpad vzťahu, a tak sa podvedome, a často i vedome, správame tak, že partner nevydrží a sám dospeje k rozchodu,“ konštatuje psychologička PhDr. Katarína Hatráková.

Čas (ne)rieši všetko

Na druhej strane, slová „dajme si pauzu“ neznamenajú vždy koniec. Ak sa za ich motiváciou skrýva snaha o riešenie, môže byť pre partnerov novým začiatkom.

Paleta významu týchto slov je široká – od rezignácie, bezmocnosti, cez ublíženie, až po zúfalstvo – a každá si zaslúži inú pozornosť,“ zdôrazňuje Katarína Hatráková. „Trochu nadnesene povedané – čokoľvek, čo je vo vzťahu povedané, čosi signalizuje. Ak chceme vedieť čo (a neživiť domnienky), je treba pýtať sa partnera, čo mi chce povedať, a zdieľať s ním pocit, ktorý to, čo počujem, vo mne vyvolalo. Len tak vieme riešiť problém.“

Pauza môže byť záchrannou brzdou. Pomôže napríklad v situácii, ktorú partneri emočne nezvládajú a čas odlúčenia im pomôže spracovať pretlak a vyčistiť vzduch. „Byť od seba“ v malom mestečku je ťažšie, ako fungovať oddelene v anonymite veľkomesta. Tlaky okolia a rodiny nedovolia partnerom ani len  uvažovať týmto smerom. V tomto prípade je možné zvoliť nenápadnú cestu – napríklad dovolenku bez partnera, dočasnú prácu v zahraničí a podobne. Aj počas takejto formy odlúčenia si stanovte hranice.   

Samotné rozhodnutie – ísť na chvíľu od seba – nesie so sebou stále záväzok voči partnerovi. Ak sa pre dočasnú „priepustku“ rozhodnú obaja partneri, väčšinou býva spojená s očakávaním. Čo sa stane, ak budeme tráviť určitý čas bez seba? Budeme si chýbať alebo práve naopak? Vyrieši to našu situáciu? Zlepší oddychový čas vzájomnú komunikáciu, sexuálny život, vrátime sa vôbec ešte k sebe...?

Obaja z partnerov očakávajú, že sa niečo stane.Očakávanie súvisí s túžbou, jej naplnením. Je u každého individuálne – niekto očakáva riešenie, novú šťavu, iný aj ľahšiu, bezbolestnejšiu cestu von. Zle odkomunikované očakávanie je rizikom. Jeden má nádej, druhý uniká,“ konštatuje Katarína Hatráková.

Počas pauzy je treba rátať aj s tým, že vzťah sa nepodarí zachrániť. Je rozdiel, či partneri dávajú do odlúčenia poslednú nádej, alebo si ho „naordinujú“ ako spestrenie vzťahu. V tomto prípade by malo ísť o dohodu oboch. Ak je jeden z partnerov do toho tlačený, stráca svoj obohacujúci  význam a stáva sa problémom. Pauza „na spestrenie“ nemá taký dramatický priebeh, partneri vedia, do čoho idú. Takýto spôsob  nie je vhodný pre všetky páry.

„Odlúčenie môže pôsobiť na lásku ako vietor na oheň. Malý uhasína, veľký viac rozdúcha.“

Páry, ktoré sú spolu niekoľko rokov, majú už dospelé deti s vlastnými rodinami, sa môžu tiež ocitnúť na križovatke – čo náš vzťah ešte drží pokope? Dočasná prestávka môže pomôcť vzťah znova nakopnúť, ak ju obaja z partnerov berú ako spestrenie.

Tento čas využijú na cestovanie alebo znovuobjavenie koníčkov. „Popustili sme si opraty,“ hovorí s úsmevom päťdesiatšesťročná Gabika.“ S Michalom sme si po tridsaťpäťročnom manželstve dali na dva mesiace „slobodu“. Ale pozor – žiadne iné vzťahy neboli, samozrejme, dovolené, to by som nepripustila. Skôr sme si neorganizovali vzájomne čas, mohli sme ho stráviť ako sme chceli a kde sme chceli. Michal išiel na dvojtýždňovú turistiku s kamarátom, ja som vymaľovala dom a strávila istý čas v kúpeľoch. Boli sme v kontakte a lichotili mi tie nenápadné kontrolné otázky – s kým som a či mi chýba. Podobne som aj ja zisťovala. Doteraz sa na tom smejeme,“ priznáva Gabika a dodáva, že týmto spôsobom predišli kríze, ku ktorej sa schyľovalo odchodom detí z domu.

Pristúpiť na dohodu znamená akceptovať jej pravidlá. Aj tie, ktoré sa nám nemusia páčiť. Zvykli ste si vedieť o svojom partnerovi všetko – od jeho denného režimu, cez situáciu v práci, až po otázku, akú kravatu si plánuje obliecť k modrej košeli – a teraz vám to vŕta v hlave? Máte silné nutkanie zatelefonovať mu pod nejakou vymyslenou zámienkou?

Pokiaľ vašu snahu o kontakt mimo dohodnutých pravidiel nevníma partner ako „doliezanie“ a neprekračuje únosnú hranicu, môže byť krokom k zblíženiu. Tón jeho hlasu, čas, ktorý vám v telefonáte venuje, ochota komunikovať, sú signálom pre vás, či sa ľady prelomili. Môžete si prípadne dohodnúť stretnutie a porozprávať sa o tom, čo prežívate alebo si na rozhovor vyberte neutrálnu tému. V prípade, že vycítite jeho neochotu, od myšlienky kontaktovať ho častejšie upustite a dajte mu priestor, na ktorom ste sa dohodli. Stáva sa, že obaja partneri po uplynutí určitého času odlúčenia iniciatívne vyhľadávajú príležitosť stretnúť sa. Dohodnú si spoločný obed, neskôr víkend a  postupne si  otvárajú cestu k opätovnému zblíženiu.

Návraty mávajú aj trpkú príchuť

„Miláčik, som doma“ – zahlási odídený partner, ohúri vás kyticou kvetov a všetko bude medzi vami v poriadku. Takto to nefunguje. Návrat neznamená, že sa problémy samy vyriešili, len ste si dali čas na to, aby ste o nich uvažovali.

Rozhodnutie vrátiť sa k sebe je svojím spôsobom novým začiatkom. Pokiaľ sa vám podarí využiť medziobdobie na ujasnenie si vzájomných očakávaní a ste motivovaní uskutočniť zmeny, vzťah sa bude deliť na čas pred a po pauze.

Doprajte si aj po návrate k sebe priestor na postupné zbližovanie. Premlčať toto obdobie a tváriť sa, že neexistovalo, je krátkodobou náplasťou. Postupne by sa začali otvárať staré rany a nevypovedané otázky. Rozprávajte sa o tom, čo pre vás odlúčenie znamenalo, ako ste ho prežívali a ako posunie váš vzťah. Pristúpite na kompromisy, prijmete partnerove chyby?

Pomalé kroky sú sprevádzané postupným nachádzaním dôvery.

V náročných situáciách pomôže, ak sa na váš vzťah „pozrie“ niekto tretí. Usmerní vás pri zbližovaní a riešení partnerských problémov, ktoré viedli k dočasnému odlúčeniu. Návrat k sebe znamená, že ich chcete riešiť a pauza mala svoj význam.  

Pauza vo vzťahu – rozhodnutie v čakárni

Oddychový čas by mali obaja partneri využiť na ujasnenie si situácie. V prípade „horúcich“ hláv vychladnúť a riešiť problémy s odstupom. V prípade vážnych vzťahových problémov – prehodnotiť dôvody prečo zostať spolu alebo dospieť k rozhodnutiu vzťah ukončiť.

Sebareflexia vo vzťahu znamená neobviňovať len toho druhého, ale vidieť aj svoje vlastné pochybenia. Ak si partneri počas odlúčenia uvedomia, že bez toho druhého je im lepšie, upokoja sa emócie a dokážu si to spolu odkomunikovať, rozchod je riešením.

Na druhej strane sa môže stať, že práve pauza, ktorú si partneri „naordinujú“, dodá ich vzťahu novú dynamiku. Čas strávený bez partnera môže motivovať k novým aktivitám, ktoré poslúžia aj ako ventil v obnovenom vzťahu. Šport, cestovanie, vzdelávanie, skrášľovanie príbytku, obnovenie či prehĺbenie vzťahov s rodinou a kamarátmi. Pauza by nemala byť častým riešením problémov, pristúpiť k nej je treba po zrelej úvahe o vlastných motiváciách a snahe vzťah zachrániť. Myslieť pritom na toho druhého a rešpektovať aj jeho pocity. Odísť či zostať? Rozhodnutie je počas pauzy vo vzťahu v čakárni.

Má viac pravidiel ako športový zápas: 6 pravidiel pauzy vo vzťahu

Presne stanovené pravidlá, čo je počas oddychového času prípustné a čo je už za hranicou tolerancie, sú predpokladom na to, že pauza bude mať pre partnerov význam.

  1. Dohodnite si čas, ktorý budete tráviť bez seba. Stanovte si dĺžku pauzy (ktorú môžete počas jej trvania prípadne skrátiť), rovnako časový horizont, kedy sa znova uvidíte. Maximálne by ste mali byť odlúčení pol roka.
  2. Ujasnite si, ako budete situáciu komunikovať okoliu a rodine. Vyhnete sa tak  zbytočným domnienkam a klebetám.
  3. Ak žijete v partnerskom vzťahu s deťmi, je dôležité, aby deti v závislosti od veku vedeli, čo sa deje. V tomto prípade je komunikácia partnerov počas pauzy potrebná, až nevyhnutná. Dohodnite si financovanie domácnosti počas neprítomnosti partnera, vozenie detí do/zo školy, na krúžky, účasť na školských, rodinných akciách a podobne. V prípade vážnych rodinných situácií vyhláste pauze timeout.
  4. Ak ste obaja bez záväzkov, ujasnite si okolnosti vzájomného kontaktu počas odlúčenia. V tomto prípade je možné, že sa partneri kontaktovať vôbec nemusia. Ak sa na obmedzeniach kontaktov dohodnete, snažte sa pravidlo dodržať a nerobiť zo seba stíhačku. Môže to situáciu zhoršiť. Nesledujte cielene správanie partnera „cez oči“ kamarátov a známych. Táto pozícia môže byť pre nich nepríjemná, prípadne použijú informácie na manipuláciu a zasahovanie do vašich problémov.
  5. Chcete využiť čas pauzy na spoznávanie nových ľudí? Toto je veľmi šikmá plocha,  ktorá by mala mať svoj mantinel, pokiaľ nechcete zabiť posledný klinec do rakvy vášho vzťahu. „Ja som si myslel, že...“ Aby ste sa vyhli výhovorkám, ujasnite si s partnerom hranice nadväzovania nových kontaktov. Sú pre vás oboch vôbec prípustné? Pauza nie je synonymom sexuálnej slobody. Pokiaľ vidíte za návrhom partnera na oddychový čas len príležitosť na dobrodružstvo, ste ochotná to tolerovať? Takáto „pauza“ neposunie vzťah dopredu, ani na ňom nič nezmení. Jediný, kto z nej profituje je „odídený“ partner, ktorý má alibi pre svoje úlety.
  6. Pravidlá počas pauzy vo vzťahu  sa – na rozdiel od tých športových – môžu časom po dohode oboch partnerov meniť. Oddychový čas môže obom prospieť v prípade, že je naozaj motivovaný snahou zmeniť niečo na vzájomnom vzťahu. Samotné rešpektovanie dohodnutých pravidiel je cestou k zblíženiu.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: