Nebezpečné výrobky

Redakcia | 9. november 2010

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobky, ktoré predstavujú riziko ohrozenia zdravia a sú preto nebezpečné.

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobky, ktoré predstavujú riziko ohrozenia zdravia a sú preto výrobkami nebezpečnými. Ide o nasledovné hračky:

Formula na zotrvačník

Pôvod: MADE IN CHINA (uvedené na obale)

Popis:

Plastová hračka predstavujúca formulu na zotrvačník žltej farby s rôznymi nálepkami. V kokpite formuly sa nachádza pilot červenej farby. Výrobok je zabalený do priehľadného plastového obalu, pričom spodná časť je z farebnej kartónovej podložky. Na obale je uvedené označenie CE a nápisy MOTORDOM, SUPER POWER RACING EXCEED. Na obale je umiestnený štítok s číselným označením Produkt number: NGZ 2461293.

Druh nebezpečnosti: Riziko poškodenia zdravia

Príčiny nebezpečnosti:

V žltej farbe, ktorou je upravená formula, bol zistený nadlimitný obsah olova.

Plyšové zvieratko – Myška hryzka v mikine, ART. NO. 32029-1

Pôvod: neuvedený

Popis:

Textilná hračka s mäkkou výplňou predstavujúca myšku, ktorá má oblečenú mikinu s kapucňou. Mikina je oddeliteľná, zapína sa na 2 gombičky a kapucňa je so šnúrkou, ktorá je ukončená malými guľôčkami. Na uchu myšky je pripevnená papierová etiketa s číselným označením ART. NO. 32029-1. Označenie CE spolu s údajmi o materiálovom zložení a symbolmi údržby sa nachádza na všitej textilnej etikete.

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Príčiny nebezpečnosti:

Pri skúške ťahom sa uvoľnili malé guľôčky, nachádzajúce sa na mikine, ktorú má plyšová myška oblečenú. Pri bežnom a predvídateľnom spôsobe správania malých detí vkladať veci do úst, nie je možné vylúčiť riziko zadusenia pri prehltnutí alebo vdýchnutí týchto malých častí.

Opatrenia na ochranu trhu:

Pri šetrení u predávajúcich sa predmetné druhy nebezpečných hračiek už nenachádzali v ponuke pre spotrebiteľa. Predávajúci formou oznamu na prevádzkovej jednotke zabezpečili informovanie spotrebiteľov o ich nebezpečnosti a o možnosti vrátenia. Prípad je ďalej v šetrení až k podnikateľskému subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie predmetných nebezpečných hračiek na trh v SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tieto hračky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetné nebezpečné výrobky vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobkov.

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: