Kritika: TIPY ako s ňou pracovať od koučky Janette Šimkovej

Marika Koscelníková | 16. marec 2021
Ako pracovať s kritikou

Keď nám vyhovuje, ako to máme nastavené a nemáme potrebu niečo meniť, potom je dobré si to obhájiť, nastaviť druhým hranice.

Ľudia nás niekedy kritizujú, pretože chcú na nás a na našom správaní niečo zmeniť, pretvoriť nás na svoj obraz. Keď nám vyhovuje, ako to máme nastavené a nemáme potrebu niečo meniť, potom je dobré si to obhájiť, nastaviť druhým hranice a dať im najavo, že zasahujú do našej slobody voľby. 

Musíme si však uvedomiť, že nesieme zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy, a ten druhý má právo na ne reagovať po svojom.

Ako znášať kritiku?

  • Tí, ktorí nás kritizujú, nám prezrádzajú veľa o sebe, o svojich preferenciách, požiadavkách, averziách, hodnotách, postojoch. My si môžeme dovoliť uvažovať, ako veľmi súvisí kritika s nami a či náhodou nevypovedá viac o kritikovi než o nás. Od nás závisí, či sme ochotní prianiam kritiky vyhovieť, alebo nie.
  • V schopnosti prijímať kritiku hrá najväčšiu úlohu to, ako dobre poznáme samých seba a svoje potreby, nakoľko si seba vážime a ako sme schopní postaviť sa sami za seba. Keď človek vie, kam v živote smeruje, čo v ňom chce mať a čo nie, potom je pre neho oveľa jednoduchšie vo chvíľach kritiky obhájiť svoje voľby, postoje a rozhodnutia.
  • Keď sme si istí sami sebou, kritika nás nemôže ohroziť. Neberieme ju tak osobne. Premení sa na dialóg, ktorý obsahuje rešpekt k sebe samému i k druhým, a potom je možné na čomkoľvek sa dohodnúť. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: