Toto som JA: Rešpektujtem sa. Rešpektujte ma,prosím

Marika Koscelníková | 6. Nov 2018
Toto som JA: Rešpektujtem sa. Rešpektujte ma,prosím

Keď sa nepostavíme za seba, postavíme sa proti sebe.

Často sa v živote dostávame so situácii, ktoré nie sú pre nás pozitívne. Ťažkosti v práci, v súkromnom živote,  zdravotný stav, neočakávané problémy, ktoré nás prinútia skloniť hlavu. Je dôležité, aby sme vnímali všetky tieto udalosti s otvorenou mysľou a dokázali na ne reagovať primerane.

Keď je žena smutná...
Prečítajte si tiež:

Keď je žena smutná...

Východisko zo zlej situácie je vždy

Rôzne krízové situácie síce dokážu pozmeniť naše vnímanie sveta aj samého seba, ale pokiaľ si dokážeme zachovať dôstojnosť, je šanca, že nastúpime cestu na zmenu k lepšiemu:

  • Pravidlo č.1: situácia je taká aká je, musím ju riešiť – nie je mojim osudom, ani v nej nezostanem navždy
  • Pravidlo č.2: mám sa natoľko rád, že si s tým poradím a pôjdem ďalej

Dôverujte svojim schopnostiam 

Človeka ubíja nekonštruktívna kritika a nedokáže ju spracovať a vyhodnotiť. Človek, ktorý si váži seba, nie je závislý od toho, čo o ňom hovoria ostatní.

Nehodnotí seba na základe hodnotenia iných. Nepotrebuje naplniť ich predstavy o tom, ako by mal vyzerať a čo by mal robiť. Je na „svojej“ strane a dokáže sa vidieť reálne:  toto som ja, toto sú moje schopnosti, možnosti a potenciál. Nie každému musím vyhovieť a páčiť sa. 

Pozitívne vnímanie seba je predpokladom toho, aby sme dokázali fungovať v dobrých vzťahoch

  • nedovolím inému človeku, aby sa ku mne správal neúctivo a bez rešpektu
  • o svojom živote rozhodujem ja sám a beriem zaň aj zodpovednosť
  • budem sa starať o svoje telo, lebo si zaslúži byť zdravé a pekné
  • doprajem si luxus byť v spoločnosti ľudí, ktorých mám rád
  • budem si užívať svoj úspech, podarenú prácu, prijmem pozitívne hodnotenie okolia
  • úcta samého k sebe sa odráža aj vo vzťahu k okoliu: správam sa slušne, s rešpektom k živým aj neživým veciam a bytostiam
  • neúspech neznamená, že som zlým, neschopných človekom. Prijmem svoje možnosti a budem sa mať rád bez ohľadu na očakávania

V každodenných situáciách môžeme pracovať na zlepšovaní obrazu, ktorý máme sami o sebe. Odraz vlastného vnútorného pocitu a naladenia môžeme vidieť aj v situáciách, v ktorých sa ocitneme a ľuďoch, ktorí nám prídu do cesty.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: