Hádate sa? Typické problémy vo vzťahoch zahŕňajú peniaze, sex, deti, svokrovcov a intimitu

Redakcia | 7. Sep 2020
Hádate sa?

Podľa výskumov sa hádajú aj šťastné páry.

Konflikt je súčasťou každého vzťahu a platí to aj pre tie najšťastnejšie páry s dlhou históriou. Typické problémy vo vzťahoch zahŕňajú peniaze, sex, deti, svokrovcov a intimitu. Pandémia vniesla do mnohých partnerských vzťahov tiež ďalšiu vrstvu napätia.

Hádate sa? DOBRE

Mohlo by to znieť protichodne, hoci to tak nie je myslené, ale dlhoročný súbor manželských výskumov ukazuje, že páry, ktoré sa hádajú, zostanú spolu oveľa pravdepodobnejšie ako páry, ktoré sa vyhýbajú problémom. Dve nové štúdie, ktoré zverejnil portál psychologytoday.com odhaľujú tajnú prísadu: je to spôsob, akým sa šťastné páry hádajú a v čom sa v hádkach odlišujú od ostatných párov.

Ako sa páry hádajú

Štúdia publikovaná v dokumente Rodinný proces ukázala, že rozdiel je v spôsobe, akým sa šťastné páry hádajú. Vedci z University of Tennessee v Knoxville rozdelili 121 párov do dvoch skupín – skupinu zosobášených deväť rokov a skupinu zosobášených 42 rokov – tieto páry  sa označili za šťastne zosobášené. Vzorku tvorili hlavne belosi, heterosexuálne a vzdelané páry. Páry zoradili ich najzávažnejšie a najmenej vážne problémy. Najvážnejšie problémy podľa nich boli intimita, voľný čas, domácnosť, komunikácia a peniaze, ako aj zdravie starších párov; páry v obidvoch vzorkách hodnotili žiarlivosť , náboženstvo a rodinu ako najmenej vážne.

Prístup zameraný na riešenie

Keď vedci pozorovali páry, ktoré diskutujú o manželských problémoch, šťastné páry zaujali ku konfliktu prístup zameraný na riešenie, ktorý sa prejavil v témach, o ktorých sa rozhodli diskutovať. Všetky páry sa zamerali na problémy s jasnejšími riešeniami, ako je napríklad rozloženie pracovnej sily v domácnosti a spôsob trávenia voľného času. Páry sa zriedka rozhodli hádať o problémoch, ktoré sa ťažšie riešili.

Zameranie sa najskôr na riešiteľnejšie problémy môže byť efektívnym spôsobom na vybudovanie pocitu bezpečia u oboch partnerov vo vzťahu. Podľa vedúcej autorky Dr. Amy Rauer môže byť toto strategické rozhodnutie jedným z kľúčov k ich manželskému úspechu.

„Zameranie sa na neustále pretrvávajúce a ťažšie riešiteľné problémy môže narušiť dôveru partnerov vo vzťah,“ uviedla Rauer. „Ak majú páry pocit, že pri riešení svojich problémov môžu spolupracovať, mohlo by im to dodať sebadôveru a pomôcť im prejsť k riešeniu zložitejších problémov.“

V konečnom dôsledku je tajnou prísadou pre šťastné páry to, keď si každá strana určí svoje okruhy problémov. Zameranie sa na problémy, ktoré sa dajú vyriešiť ťažšie, môže viesť k menšiemu manželskému šťastiu alebo k rozpadu vzťahu, najmä ak si páry nezažili predchádzajúce úspechy pri riešení iných manželských problémov. “Byť schopný úspešne rozlišovať medzi problémami, ktoré je potrebné vyriešiť, oproti tým, ktoré sa dajú zatiaľ odložiť, môže byť jedným z kľúčov k dlhotrvajúcemu a šťastnému vzťahu, “uviedla Rauer.

S pomocou mediátora...

Štúdia uskutočnená vedcami z Ženevskej univerzity (UNIGE) a publikovaná v septembri 2020 v časopise Cortex zistila, že keď sa páry hádajú, mediácia zlepšuje výsledok ich konfrontácie. Štúdia tiež ukázala, že mediácia súvisí so zvýšenou aktivitou v kľúčových oblastiach mozgu patriacich do okruhu odmien.

Vedci náhodne zaradili 36 heterosexuálnych párov do sprostredkovanej (s mediátorom) alebo nesprostredkovanej (bez mediátora) diskusie o konfliktoch. Pred a po stretnutiach, na ktorých obaja partneri argumentovali, mali  účastníci funkčné zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (fMRI). Páry, ktoré absolvovali aktívnu mediáciu, hlásili na konci konfliktu vyššiu spokojnosť ako páry, ktoré neboli aktívne zapojené s mediátorom. Zvýšená aktivácia v kľúčovej oblasti v mozgovom okruhu odmien (nucleus accumbens) bola tiež identifikovaná v skupine s mediátorom (v porovnaní s kontrolnou skupinou).

Pred príchodom na UNIGE si účastníci museli zaškrtnúť zoznam 15 štandardných tém (svokrovci, sexualita , financie, domáce práce, spoločne strávený čas atď.), ktoré najčastejšie podporovali konflikty s ich partnerom. Vedci požiadali účastníkov, aby začali diskusiu o jednej z problematických tém. Hodinové stretnutie sprevádzal profesionálny mediátor, ktorý do sporu vstupoval aktívne v polovici prípadov. V druhej polovici prípadov zostal mediátor pasívny. Účastníci vyplnili dotazník pred a po argumentácii, aby zaznamenali svoj emočný stav.

U každého páru sa merala mozgová aktivita každého člena pred a po spore, pričom sa im zobrazovali obrazy ich romantického partnera alebo obrazy neznámej osoby.

Hádate sa?

Výsledky výskumu

Údaje z dotazníkov naznačili, že páry, ktoré mali prospech z aktívnej mediácie, boli lepšie v riešení konfliktov, boli spokojnejšie s obsahom a pokrokom v diskusii a mali menej nasledujúcich nezhôd. Pri porovnaní párov, ktoré dostávali aktívnu mediáciu s tými bez účasti mediátora, vedci zistili, že prvé páry mali po konflikte tendenciu k väčšej aktivácii v nucleus accumbens.

Účastníci, ktorí sa po vyriešení konfliktu cítili najspokojnejšie, mali tiež najvyššiu aktiváciu nucleus accumbens pri pohľade na svojho romantického partnera v porovnaní s pohľadom na neznámu osobu.

„Z mnohých štúdií vieme, že premýšľanie o romantickej láske a vašom romantickom partnerovi aktivuje v mozgu takzvaný okruh odmien, ktorý je spojený s pocitmi rozkoše a motivácie ,“ uviedla Olga Klimecki, výskumníčka vo Švajčiarskom centre pre afektívne vedy (CISA) a na Fakulte psychológie a pedagogických vied UNIGE. „Naše výsledky po prvý raz naznačujú, že mediácia prostredníctvom tretích strán má významný a pozitívny vplyv na spôsob, akým páry argumentujú, a to tak behaviorálne, ako aj neurologicky,“ uzatvára Klimecki.

Podľa vedcov ide o prvý prípad, kedy sa v kontrolovanej, randomizovanej štúdii podarilo preukázať výhody mediácie pri konfliktoch párov a identifikovať súvisiacu biologickú reakciu.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: