Európsky deň melanómu v Slovenskej republike

Redakcia | 29. apríl 2008

Malígny melanóm je jedným z najčastejších zhubných nádorov, ktorého incidencia sa stále zvyšuje najmä u mladých ľudí. V každom prípade je však detekovateľným nádorom. Cieľom dermatológov je odhaliť malígny melanóm včas, teda v štádiu, ktoré je úspešne liečiteľné.

PONDELOK 5. MÁJA 2008

"Kontrolujte svoje znamienka pravidelne!"

Aj v tomto roku sa 16 európskych krajín vrátane Slovenska (Veľkej Británie, Nemecka, Belgicka, Španielska… - ďalšie informácie zo zahraničia na www.euromelanoma.org) znova zapája do preventívneho osvetového projektu Európsky deň melanómu. Vlani v Slovenskej republike vyhľadalo toto bezplatné vyšetrenie v 69 dermatologických ordináciach viac než 2 000 občanov. Zachytených bolo 17 podozrivých nálezov s odporúčaním k liečbe či k odbornému sledovaniu, z toho 4 malígne melanómy.  

Malígny melanóm je jedným z najčastejších zhubných nádorov, ktorého incidencia sa stále zvyšuje najmä u mladých ľudí. V každom prípade je však detekovateľným nádorom. Cieľom dermatológov je odhaliť malígny melanóm včas, teda v štádiu, ktoré je úspešne liečiteľné. Zároveň sa usilujú o zvýšenie osvety medzi laickou verejnosťou, pretože včasná diagnostika znamená lepšiu prognózu liečby.

Motto EMD 2008, ktoré bolo oficiálne dohodnuté na zasadnutí sekcie EMD EADV je:

"Check your moles regularly; catch melanoma early!"
(Kontrolujte svoje znamienka pravidelne, zachyťte melanóm včas!)

Tak ako aj v predchádzajúce roky sa bude v SR konať už piaty ročník Európskeho dňa melanómu v pondelok 5. mája 2008.

Koordinátorom a odborným garantom projektu je za Slovenskú dermatovenerologickú spoločnosť
Doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.

Bližšie informácie a zoznam ordinácií:
Slovenská dermatovenerologická spoločnosť: www.sds-sk.sk

Tlačový servis:
Martin Hájek, +421 903 459 515, martin.hajek@saturn.sk
ParnaS, Eva Riegerová, tel. +420 602 200 029, e: parnas.film@atlas.cz

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: