Dajte sa na vlastný biznis: AKO na to?

Redakcia | 9. november 2017
Dajte sa na vlastný biznis: AKO na to?

Neuvažovali ste preto nad svojím biznisom? Poradíme vám, kde začať, čo treba urobiť, aké výhody i nevýhody prináša vlastné podnikanie.

Prvý krok podnikania = podnikateľský zámer

Toto býva zvyčajne najdôležitejší, ale zároveň najťažší krok. Pretože od dobre zvoleného predmetu vášho podnikania závisí váš úspech. Skúste si urobiť súkromný prieskum trhu, poobzerajte sa po okolí a zistite, čo vo vašom meste chýba, prípadne po čom sa ľudia dopytujú.

Zároveň by to ale malo byť niečo, čo vás baví, alebo minimálne máte k tomu nejaký vzťah. Je jasné, že ak ste napríklad vyučená pekárka alebo cukrárka, nebudete si otvárať kaderníctvo. Každú z nás niečo zaujíma, láka, inšpiruje, preto sa skúste orientovať týmto smerom.

Na začiatok je dobré uvedomiť si i svoje finančné možnosti. Ak nemáte žiadny kapitál a ani možnosť sa k nejakému dostať, je vhodné, aby ste uvažovali nad predmetom podnikania, ktorý si nevyžaduje príliš vysoké počiatočné náklady.

Otvoriť si napríklad reštauráciu je, čo sa týka financií, neporovnateľné napríklad s manikúrou alebo výrobou látkových hračiek, ktoré môžete robiť i doma.

Pred štartom je tiež dobré myslieť na to, že na rozbehnutie podnikania budete okrem nejakých financií potrebovať aj istú dávku trpezlivosti, tvorivého myslenia a zdravého sebavedomia.

Dojčenie v škole alebo v práci – nie je problém

Pred podnikaním potrebujete zistiť množstvo informácií

Isto je dobré, ak si naštudujete aspoň základné informácie, ktoré sa podnikania týkajú. Získate ich na internete, alebo ešte lepšie priamo na živnostenskom a tiež daňovom úrade. Zastaviť sa môžete i v sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Všetky tieto inštitúcie totiž s podnikaním súvisia. Mali by ste vedieť, že si budete sami platiť odvody, budete si musieť podávať daňové priznanie a viesť účtovníctvo.

I keď to zveríte nejakej fundovanej osobe, vždy je dobré, ak sa aspoň trochu vyznáte v zákonoch a viete si veci skontrolovať. Apropo, naštudovanie Živnostenského zákona je dobrý začiatok.

Prečítajte: Súčasná žena, aká si?

Vybavenie živnosti

Toto urobíte na príslušnom Živnostenskom úrade, v mieste vášho bydliska a dá sa povedať, že na počkanie. Živnostenské podnikanie upravuje Živnostenský zákon, v ňom nájdete všetky podrobnosti.

Je zverejnený na stránke Ministerstva vnútra, kde okrem neho nájdete i správne poplatky a jednotlivé formuláre.

Za každú činnosť, ktorú budete chcieť mať na živnostenskom oprávnení zapísanú, zaplatíte 5 Eur, pokiaľ je to voľná živnosť a 15 Eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť (pozn. remeselné živnosti môže prevádzkovať osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, viazané živnosti môže prevádzkovať osoba, ktorá odbornú spôsobilosť získala inak a voľné živnosti v podstate ktokoľvek, ak splní podmienky stanovené zákonom).

Nezabudnite na registráciu na príslušných úradoch

Nesmiete zabudnúť, že po vybavení živnostenského oprávnenia sa musíte registrovať na príslušnom daňovom úrade a tiež je vašou povinnosťou najneskôr do 8 dní po založení živnosti prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

Ďalšou inštitúciou, kde musíte svoje podnikanie oznámiť je vaša zdravotná a Sociálna poisťovňa (SP). Počas prvého roka podnikania nemáte povinnosť platiť do SP odvody. Po prvom roku vám vzniká povinnosť platiť odvody v aspoň minimálnej výške. Pozor!

Tie sa zvyšujú spolu so ziskom vášho podnikania. Čím viac zarobíte, tým vyššie odvody budete musieť odvádzať. Potrebné a zaujímavé informácie nájdete na prehľadných webových stránkach www.portal.gov.sk a www.msponline.sk.

Ak sa rozhodnete podnikať na živnosť, budete si musieť viesť jednoduché účtovníctvo, čo veľa ľudí zvládne aj samo a nemusí vyhľadať pomoc účtovníka. Táto povinnosť vám odpadne, ak sa rozhodnete uplatňovať si paušálne výdavky.

Prečítajte si: Žena doma: Som lenivá mama

Kde získať na podnikanie peniaze?

Nedajte sa odradiť od svojho podnikateľského sna nedostatkom financií. Vždy sa nájde nejaká možnosť, kde ich získať. Ak vám nepožičia rodina, priatelia alebo známi, obráťte sa na štát a využite všetky možnosti, ktoré ponúka.

Napríklad tzv. nenávratnú pôžičku. Podmienky získania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť presne definuje zákon o službách zamestnanosti 5/2004, paragraf 49.

Podľa neho môže o príspevok na rozbehnutie podnikania požiadať osoba, ktorá bola v evidencii Úradu práce minimálne tri mesiace, a to písomne na príslušnom úrade.

Podmienka, ktorú musí podnikateľ po získaní príspevku splniť je nepretržité prevádzkovanie živnosti počas doby minimálne troch rokov. V opačnom prípade je povinný alikvotnú časť pôžičky vrátiť.

Súčasťou vašej žiadosti o príspevok na zárobkovú činnosť musí byť podnikateľský plán a predpokladaný rozpočet.

„Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebráni občanovi, ktorý je na rodičovskej dovolenke, aby si podal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a po splnení podmienok bol do  evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradený. Uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie je  povinný plniť si povinnosti, ktoré mu  zákon o službách zamestnanosti ukladá. V zmysle zákona o rodičovskom príspevku, nárok na výplatu rodičovského príspevku má rodič, ktorý sa osobne a riadne stará o dieťa, ale aj rodič, ktorý popri starostlivosti o dieťa vykonáva zárobkovú činnosť, ale aj rodič, ktorý popri starostlivosti o dieťa je zaradený do evidencie uchádzačov  o zamestnanie.“

Šťastná mama: Netrápte sa, či vás budú posudzovať

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: