Čitateľská anketa DETSKÁ KNIHA ROKA 2007 a knihovnícka anketa DETSKÝ SPISOVATEĽ ROKA 2007

Redakcia | 10. Apr 2008

Chcete sa dozvedieť, ktoré detské knihy sú najžiadanejšie? Pozrite si výsledky ankety Detská kniha roka 2007 a knihovnickej ankety Detský spisovateľ roka 2007.

Občianske združenie Fanfáry a Pracovná skupina pre prácu s deťmi a mládežou pri OKS SNK v Martine vyhlásili v minulom roku prvý ročník čitateľskej ankety DETSKÁ KNIHA ROKA a knihovníckej ankety DETSKÝ SPISOVATEĽ ROKA. Ankety sa uskutočnili s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, spoločnosti BEL CANTO a Taliansko-slovenskej asociácie a vydavateľstiev Mladé letá, Slovart a Perfekt . Anketa bola zameraná na pôvodných slovenských autorov. Cieľom ankety nebolo hodnotiť knižnú produkciu za rok 2007, ale podporiť aktívny záujem o pôvodnú slovenskú tvorbu pre deti a mládež.

Do ankety DETSKÁ KNIHA ROKA 2007 prišlo 1679 vyplnených anketových lístkov. Platných bolo 1531 hlasov. Vyradené hlasy patrili beletrii pre dospelých, prekladovým titulom alebo dokonca i neexistujúcim knižkám. Deti navrhli 417 titulov. Hlasovanie organizovali detské knižnice. Celkovo sa zapojilo 23 knižníc. Najviac hlasovacích lístkov (225) zaslala Staromestská knižnica v Bratislave. Deti označovali nielen autora knihy, ale aj jej ilustrátora. Víťazom sa stala kniha spisovateľa Romana Brata a ilustrátora Miroslava Regitku Môj anjel sa vie biť, ktorá získala 84 hlasov.

Anketa DETSKÝ SPISOVATEĽ ROKA 2007 bola určená knihovníkom, ktorí hlasovali elektronicky prostredníctvom knihovníckej informačnej webovej stránky www.infolib.sk. Anketový formulár si prezrelo 320 návštevníkov stránky, hlasovalo však len 132 respondentov. Hlasy dostalo 75 slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Víťazkou ankety sa stala spisovateľka Gabriela Futová s počtom 40 hlasov. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo na seminári počas osláv Dní detskej knihy  1. – 3. apríla 2008 v Rimavskej Sobote. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční na knižničnom festivale Prešov číta rád 24. - 26. 9. 2008.

Cieľom organizátorov nebolo vytváranie ďalších príležitostí pre štatistické hodnotenia. Chceli dať podnet k skvalitneniu kontaktov medzi autormi, vydavateľstvami a knižnicami a motivovať knihovníkov k aktívnejšiemu záujmu o domácu produkciu pre deti a mládež. Knihovníci svojím hlasom nehodnotili autora a jeho tvorbu, ale vyjadrovali mieru a kvalitu, akými sa tvorba jednotlivých autorov momentálne podieľa na živote knižníc – napríklad s ktorým autorom majú možnosť spolupracovať, s ktorými knižkami sa im dobre pracuje na detských podujatiach. Svoje hlasovania mnohí aj zdôvodnili. Bolo teda vidieť, že dávanie hlasov nebolo len „mechanickým“ kliknutím na niektoré z mien súčasných autorov, ale každý jeden hlas mal hodnotu vzťahu a aktívnej práce s tvorbou autora v niektorej z knižníc. To je pravdepodobne aj jedna z najpovzbudivejších stránok takejto ankety.

V apríli 2008 bude vyhlásený nový ročník ankety s názvom ZLATÁ RYBKA - ANKETA DETSKÁ KNIHA ROKA A DETSKÝ SPISOVATEĽ ROKA 2008. Individuálne zdôvodnenie každého hlasu bude podmienkou právoplatnosti hlasovania. Dá sa teda očakávať, že anketa bude v budúcnosti cenným zdrojom informácií o dynamike vzťahu knižnej produkcie a práce knižníc. Mala by byť aj jedným zo stimulov, ktorý by postupne prispel ku skvalitneniu práce knižníc a ich spolupráce s osobnosťami a s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na tvorbe literárnej kultúry pre deti a mládež. Nepochybne je však už teraz vyjadrením nezastupiteľnej pozície knižníc v kultúrnom živote našich regiónov a lokalít.

 Výsledky ankety DETSKÁ KNIHA ROKA 2007 (prvá desiatka):

 Názov knihy

 Autor

 Ilustrátor

 Počet hlasov

 Môj anjel sa vie biť Brat Regitko

 84

 Keby som bola bosorka Futová Šútovec

 64

 Danka a Janka Ďuríčková Plocháňová

 53

 Naša mama je bosorka Futová Slaninková

 34

 Cuvi v pralese Brat Regitko

 33

 Hľadám lepšiu mamu Futová Balogh

 31

 Deduško Večerníček Pavlovič Čapek Ladislav

 30

 Maťko a Kubko Grznárová Čapek Ladislav

 27

 Strašidelník Hevier Hevier

 26

 Futbal s papučou Hevier Kellenberger

 26

 Výsledky ankety DETSKÝ SPISOVATEĽ ROKA 2007

Futová Gabriela - 40 hlasov (30.30%)
Kepštová Ľubica - 20 hlasov (15.15%)
Brat Roman – 12 hlasov (9.09%)
Uličiansky Ján - 10 hlasov (7.58%)
Pavlovič Jozef - 9 hlasov (6.82%)
Hevier Daniel - 7 hlasov (5.30%)
Karpinský Peter - 4 hlasy (3.03%)
Groch Erik Jakub - 4 hlasy (3.03%)
Verešpejová Alžbeta - 3 hlasy (2.27%)
Šuplata Václav - 2 hlasy (1.52%)
Revajová Toňa - 2 hlasy (1.52%)
Glocko Peter - 2 hlasy (1.52%)
Dragulová - Faktorová Danuša – 2 hlasy (1.52%)
Dašková Kveta – 2 hlasy (1.52%)
Anďalová Ružena – 2 hlasy (1.52%)
Blažková Jaroslava – 1 hlas (0.76%)
Dušek Dušan - 1 hlas (0.76%)
Friedová Libuša - 1 hlas (0.76%)
Gajdošík Peter - 1 hlas (0.76%)
Janovic Tomáš - 1 hlas (0.76%)
Mlčochová Jela - 1 hlas (0.76%)
Moravčík Štefan - 1 hlas (0.76%)
Rúfus Milan - 1 hlas (0.76%)
Sliacky Ondrej - 1 hlas (0.76%)
Šurinová Marta - 1 hlas (0.76%)
Žarnay Jozef - 1 hlas (0.76%)

Kontakt: Mgr. Timotea Vráblová, PhD. (OZ Fanfáry, Bratislava)
timotea.vrablova@savba.sk
Gabriela Futová (Pracovná skupina pri OKS SNK, Martin)
gabfut@centrum.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: