Čierna skrinka odhalí skutočného vinníka

Redakcia | 9. Oct 2013
Čierna skrinka odhalí skutočného vinníka

Hovorí sa, že najhoršia je zrážka s blbcom, čo pre „myšičkárov“ platí dvojnásobne. Ako ale policajtom a neskôr poisťovni dokázať, že ste prípadnú kolíziu alebo zranenie nespôsobili vy, ale nezodpovedný vodič? Ideálnym pomocníkom je čierna skrinka v podobe kamery za čelným sklom.

Mnohí motoristi určite zažili ten nepríjemný okamih, keď im zrazu z auta pred nimi vletel do okna kameň a poškodil čelné sklo. Čo s tým? Ako „predložiť“ poisťovni hodnoverného vinníka? Alebo situácia kedy idete a nejaký blázon urobí „myšičku“ a musíte prudko zabrzdiť, pričom spôsobíte škodu na aute alebo sa nebodaj zraníte. Vinník samozrejme ujde. To sú len dva z mnohých prípadov, ktoré sa stávajú na cestách a pri ktorých nie je možné jednoznačne identifikovať vinníka a poškodeného.  

V prípade poškodenia čelného skla sa vám dokonca môže stať aj to, že s vinníkom spíšete zápisnicu o poistnej udalosti a žiadate náhradu škody cez jeho povinné zmluvné poistenie. To vám poisťovňa môže, ale aj nemusí schváliť. V takom prípade prichádza na rad vaša havarijná poistka, na základe ktorej vám nemusia preplatiť celé sklo, ale len časť a ešte aj navýšiť platbu poistného. V konečnom dôsledku si tak celú situáciu, ktorú ste nespôsobili aj tak zaplatíte celú. A to všetko len pre nedostatok dôkazového materiálu.

Zrážka s blbcom

Hovorí sa, že najhoršia je zrážka s blbcom, čo pre „myšičkárov“ platí dvojnásobne. Ako ale policajtom a neskôr poisťovni dokázať, že ste prípadnú kolíziu alebo zranenie nespôsobili vy, ale nezodpovedný vodič? Ideálnym pomocníkom je čierna skrinka v podobe kamery za čelným sklom. Je možné ju využiť buď ako prednú alebo dvojitú verziu – predná + zadná.  Kamera sníma situáciu pred vozidlom a slúži výhradne na prípadnú dokumentáciu udalostí. Zaznamenáva dátum, čas, rýchlosť a polohu vozidla cez GPS. Možno ju využiť aj na dovolenkovej ceste, a to nielen v obraze, ale aj na Google mape, keďže má GPS.  „Čierne skrinky, resp. kamerové informačné systémy vo vozidlách sú pomerne novou záležitosťou u motoristickej verejnosti. Zariadenie je skutočne veľmi nápomocné pri určovaní vinníkov dopravných nehôd a taktiež môže zamedziť subjektívnemu rozhodovaniu zúčastnených orgánov - či už polície alebo poisťovne - pri likvidácii poistnej udalosti. Užitočné môže byť zaznamenanie netradičných zážitkov z ciest, ako sme toho boli nedávno svedkami pri páde meteoritov v Rusku. U našich zákazníkov sú v súčasnosti obľúbené Full HD zariadenia s GPS a otrasovým senzorom zaznamenávajúce na Mikro SD kartu,“ hovorí Peter Hankoci z portálu www.black–boxes.sk.

  • Úlohou čiernej skrinky je zaznamenávať všetko čo sa odohráva v okolí automobilu, najčastejšie všetko, čo sa odohráva pred a za automobilom. Zabezpečí tak video záznam z jazdy v maximálnom Full HD rozlíšení spolu s údajmi GPS a údajov 3D senzoru preťaženia
  • Ak ste sa v minulosti stali obeťou nespravodlivého jednostranného rozsudku policajta na mieste nehody, čierna skrinka zabezpečí dôkazný materiál vo forme video záznamu uloženého na pamäťovej karte.
  • Maximálne Full HD rozlíšenie kamery 1920 x 1080 bodov zabezpečí zachytenie každého detailu v maximálnej kvalite. Zabezpečí tak dôkaz pre dotkunté inštitúcie ako je poisťovňa, či polícia v prípade akejkoľvek udalosti.
  • Pri poškodení podvozku auta vplyvom zhoršeného stavu vozovky čierna skrinka zabezpečí spoľahlivý dôkaz o mieste “výtlku”. Záznam možno použiť ako dôkaz pri komunikácii so správcom cesty.
  • V prípade ohrozenia Vás a Vašich spolucestujúcich cestným pirátom svojou bezohľadnou jazdou Vám čierna skrinka zabezpečí kvalitný záznam. Záznam môžete zaslať na políciu, ktorá má povinnosť sa každým podnetom zaoberať.
  • Čierna skrinka podrobne eviduje štýl jazdy šoféra a spôsob narábania s automobilom v prípade, že ho niekomu požičiate, alebo si ho požičajú napríklad Vaše deti
  • Čierna skrinka zaznamená akékoľvek momenty z cesty autom. Na dovolenke v širokouhlom zázname zachytí neopakovateľné situácie a momenty na ceste.
  • Využitím záznamu čiernej skrinky sa taktiež dá spätne dohľadať narábanie s automobilmi v rámci vozového parku Vašimi zamestnancami. Zamestnanci budú cítiť väčšiu zodpovednosť za zverený dopravný prostriedok a prispôsobia štýl jazdy.
  • GPS prijímač zabezpečí nepretržitú evidenciu o pohybe áut. Údaje sa cyklicky a synchronizovane s videom ukladajú na pamäťovú kartu. To znamená, že pri úplnom zaplnení karty sa staršie záznamy prepisujú novšími. Samozrejme, zaznamenané údaje môžu byť kedykoľvek z karty stiahnuté do počítača.
  • Automobil je počas Vašej neprítomnosti chránený pomocou funkcie detekcie pohybu. Čierna skrinka tak môže zaznamenať vinníka poškodenia Vášho vozidla a uľahčí komunikáciu s poisťovňou. Oprava poškodenia tak môže byť hradená zo zákonného poistenia vinníka. Funkcia vyžaduje permanentné napájanie.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: