Bratislava zažila 4. slovenský AVON Pochod proti rakovine prsníka

Bratislava zažila 4. slovenský AVON Pochod proti rakovine prsníka
4.7.2012 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Do 4. AVON Pochodu proti rakovine prsníka sa zapojilo vyše 4-tisíc ľudí.

Bratislava sa koncom júna zahalila do ružovej farby. Vyše 4 tisíc ľudí si oblieklo ružové tričko a zapojilo sa tak do 4. Slovenského AVON Pochodu proti rakovine prsníka. Tento ročník sa môže pýšiť najvyšším počtom predaných tričiek – 5 900 kusov.

AVON Pochodu sa zúčastnili známe tváre projektu AVON proti rakovine prsníka: Ada Straková, Nora Beňačková, Hana Rapantová, Henrieta Mičkovicová, Karin Habšudová, Beáta Dubasová, Jana Kirschner, Alena Heribanová, Zlatica Puškárová, Petra Polnišová, Martin „Pyco“ Rausch, Bruno Ciberej, Maroš Kramár a špeciálny hosť, topmodelka Daniela Peštová.

Spoločnosť AVON Cosmetics prostredníctvom svojho projektu AVON proti rakovine prsníka odovzdala na podujatí darovacie šeky v celkovej sume 41 900 EUR nasledovným organizáciám, ktoré sa zaoberajú prevenciou a liečbou rakoviny prsníka:

  • Onkologický ústav Sv. Alžbety (OUSA) v Bratislave získal darovací šek na sumu 13 900 EUR, ktorý na pódiu prevzal Doc. MUDr. Vladimír Bella PhDr., primár mammologického oddelenia OUSA. Darované finančné prostriedky budú použité na kúpu Laminárneho boxu, ktorý slúži na genetické testovanie zárodočných mutácií rôznych dedičných syndrómov u pacientok s karcinómom prsníka a vaječníkov a bude používaný na liečbu nádorových ochorení v OUSA.
  • Nadácia IBD prevzala darovací šek na sumu 10 000 EUR, ktorý na pódiu prevzal Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., prednosta kliniky chirurgickej onkológie Národného onkologického ústavu v Bratislave. Darované finančné prostriedky budú použité na kúpu Ultrasonografickej sondy, ktorá slúži na neinvazívnu detekciu metastáz rakoviny, na ultrazvukové vyšetrenie pri mini invazívnom-laparoskopickom pátraní po metastázach karcinómu prsníka a iných. Umožní pacientom predísť rozsiahlej operácii, ale umožní podstatne menší zákrok zacielený len na označenú uzlinu. Prístroj je umiestnený v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.
  • Liga proti rakovine SR, ktorú zastupovala jej prezidentka MUDr. Eva Siracká, DrSc. bola podporená sumou 18 000 EUR. Darované prostriedky sú určené na projekty a aktivity zamerané na boj proti rakovine prsníka:

1. finančná podpora organizácie verejnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov,
2. finančná podpora edukačných a voľno-časových aktivít v Centre pomoci Ligy proti rakovine,
3. finančná podpora projektu psychosociálnej podpory a pomoci onkologickým pacientom,
4. a personálne zabezpečenie Linky pomoci Ligy proti rakovine v oblasti problematiky rakoviny prsníka.

V rámci sprievodného programu, ktorý moderovali Hana Rapantová a Martin „Pyco“ Rausch, vystúpili nielen tváre projektu AVON proti rakovine prsníka a špeciálny hosť – topmodelka Daniela Peštová, ale aj známi slovenskí speváci a hudobné skupiny. Účastníci AVON Pochodu si mohli vychutnať vystúpenia Zuzany Smatanovej, Beáty Dubasovej, Zdeny Prednej, skupiny Vidiek, Funkiez a ďalších.

Aj na štvrtom slovenskom AVON Pochode bol najsilnejším momentom „akt spolupatričnosti“, kedy sa do nebies symbolicky vypustili tisíce ružových balónov ako vyjadrenie spolupatričnosti všetkým ženám, ktoré svoj boj s rakovinou prsníka prehrali, ženám, ktoré s ňou bojujú a ženám, ktorým sa nad ňou podarilo zvíťaziť.

Vstupenkou na akciu bolo ružové tričko, ktorého kúpou prispel každý pochodujúci na boj proti rakovine prsníka. Všetky finančné prostriedky z akcie budú venované na aktivity a projekty v boji proti tejto zákernej chorobe.

„Záujem verejnosti o toto charitatívne podujatie nás nesmierne teší. Téma rakoviny prsníka je rozhodne aktuálna a týka sa všetkých žien, ale aj mužov, pre ktorých sú tieto ženy partnerkami, matkami, dcérami, sestrami či kamarátkami. Sme veľmi radi, že sa nám touto aktivitou darí šíriť osvetu o prevencii voči tejto chorobe,“ uviedla Andrea Macáková, vedúca oddelenia PR a reklamy, AVON Cosmetics.