Ako deti zvládajú ťažké situácie v rodine

redakcia | 18. január 2018
Ako deti zvládajú ťažké situácie v rodine

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako na deti vplývajú veci, ktoré sa dejú okolo nás? A ako to zvládať, aby ich mamy boli stále v pohode?

Aj psychické zdravie by mala byť súčasťou zdravého životného štýlu. „Najzraniteľnejšie je dieťa v prvom sedemročí,“ tvrdí psychologička Gabriela Cviková, ktorá s touto témou vystúpi aj na konferencii Mamy v pohode 20. januára v Bratislave.

Miera závislosti dieťaťa na rodičoch

Miera závislosti od rodičov je v tomto veku podľa nej nesmierne vysoká, so zvyšujúcim vekom sa však schopnosť odolávať záťaži spravidla zvyšuje. „Je totiž podporovaná budovaným vzorcom pocitu bezpečia, ktorý si dieťa vytvára na základe opakovaných prejavov svojho okolia. S narastajúcou skúsenosťou sa prehlbuje poznanie dieťaťa, na základe ktorého si samo vytvára návody na „prežitie“. Je múdrejšie a skúsenejšie, vie ako riešiť a prekonávať záťaž.“

Vplyv na schopnosť odolávať stresu má však aj genetika, ktorá sa podpisuje na odolnosti a kvalite nervového systému.

„Tiež je dôležitá intenzita záťaže. Niekedy je život ohrozujúca napríklad informácia o rozvode rodičov. Ak je dieťa v puberte, ak je jedináčik a má silnú väzbu na rodičov alebo je menej zručné v sociálnom prejave...“ Vždy platí, že jeden podnet vyvolá u každého dieťaťa svojskú, prísne individuálnu reakciu. Miera závislosti dieťaťa na rodičoch má teda silný vplyv na jeho zraniteľnosť.

Čo robiť v ťažkých situáciách?

Na túto otázku má psychologička absolútne jednoznačnú odpoveď – treba sa správať k dieťaťu vždy s pochopením. „Dieťa je možno menej skúsené, ale nie je hlúpe. Je vnímavé, aj bábätká sú schopné presne vyciťovať sociálnu klímu, v ktorej sa aktuálne rodina nachádza. Ak v nej vládne atmosféra smútku, nepopierajme ju, ale naopak, priznajme: ‚ja rodič som smutný‘. A zároveň sa dieťaťa opýtajte: ‚a ty sa ako cítiš?‘ Keď to dieťa nevie vysloviť, dá sa pomôcť otázkou: ‘je ti do plaču? chce sa ti kričať? bojíš sa? nepáči sa ti to? nechceš to? je to pre teba fuj? brrr?...‘ Netreba potláčať emócie, popierať situáciu. Vyvarujte sa tiež hodnotiacich súdov, obviňovania,“ odporúča psychologička s mnohoročnými skúsenosťami.

Ako teda postupovať? V prvom kolo je potrebné pomenovať, čo sa stalo a ako sa cítim ja rodič, ty dieťa. „Dôležité je dovoliť si prejaviť svoju emóciu, a tak ukázať dieťaťu, že je to v poriadku, prejaviť sa. Netlmiť dieťa v prejavoch emócií. Potrebuje cítiť, že je v tom rodič s ním, pritom netreba veľa slov a vysvetľovania. Emócie sa cítia, vypustia a až potom, keď je srdce ako tak zahojené, začína pracovať hlava. Dieťa sa utíši, upokojí a zahojí‘.“

Dôležité je tiež byť aj trpezliví, každý má svoje tempo prijatia a vyrovnania sa. No na druhej strane je treba situáciu reálne zhodnocovať a umelo nepredlžovať.

mamy v pohode

Silní chlapci, slabé dievčatá?

Napriek tomu, že dodnes v našej kultúre pretrváva predsudok, že ‚chlapi neplačú‘, neznamená to, že sú odolnejší, menej zraniteľní, tvrdší v postojoch, menej emotívnejší.

„Určite by som teda nekategorizovala kto – či chlapci alebo dievčatá - zvládajú trápenie ľahšie. Je fakt, že chlapci sú spravidla fyzicky mocnejší a zvládnu viac, no neplatí to vždy. A aj keď sú výchovou podnecovaní k zvyšovaniu sily, výdrže, výkonu a javia sa mocnejší, je otázka, ako efektívne si vedia poradiť s problémami, ktoré oni vyhodnocujú ako ich problém?“ A naopak dievčatá?

Je štatisticky dokázané, že ak sa narodí fyzicky slabšie dieťa – dievča, prežije častejšie ako chlapec.

Deti nás totiž predovšetkým vnímajú, napodobujú - imitujú návody na zvládanie záťaže, ktoré vidia doma. ‚Ako sa to robí? Ako intenzívne? Čo je dôležité? Kedy útočiť a kedy uniknúť?‘ „Ak sa od nás učia, že „zotrvať, zorientovať sa, vyhodnotiť a realizovať - riešiť“, je to ten najlepší návod, aký sme deťom mohli poskytnúť,“ uzatvára psychologička a matka troch synov.

gabriela cviková
S Gabrielou Cvikovou sa môžete stretnúť "naživo", 20. februára v Bratislave na výnimočnej konferencii Mamy v pohode.

Výnimočné ženy, zaujímavé témy a mamy, ktoré chcú byť spokojné.

Viac na: www.mamyvpohode.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: