Ako ďalej po NEVERE?

Redakcia | 8. jún 2020
Vzťah po nevere

Pokračovať vo vzťahu nebude ľahké - ale je to možné.

Bolo by ľahké predpokladať, že nevera znamená automatické ukončenie partnerstva, ale nie je to také jednoduché - a to je dobre. Väčšia sociálna rovnosť medzi mužmi a ženami, stále vyšší počet odborníkov na sex a vzťahy a zníženie stigmy okolo terapie  mnohým párom uľahčilo premýšľanie nad binárnou voľbou „zostať spolu alebo sa rozísť“ v dôsledku intímnej zrady.

Život po nevere

To však neznamená, že je ľahké vo vzťahu napredovať, keď jeden partner podvedie druhého. Ak sa odborníci zhodujú na jednej veci, pokiaľ ide o riešenie nevery, tak je to to, že hoci je možné zotavenie po nevere, obnovenie zdravého vzťahu je ťažká práca.

"Je to dlhá cesta k uzdraveniu, keď jeden z partnerov podvádza ," hovorí licencovaná párová a rodinná terapeutka David Klow, majiteľka poradenského centra Skylight v Chicagu. "Páry môžu po nevere zostať spolu, ale vyžaduje si to veľa práce, aby sa obnovila zlomená dôvera." Klow hovorí, že hoci sa väčšina párov nezotaví, keď niekto z nich podvádza, ale „tie, ktoré to dokážu, sa môžu stať silnejšími, keď prešli procesom zotavovania sa z nevery.“

Trvá to však čas. Hovorí, že to trvá minimálne jeden rok, ale vzťah sa uzdraví zvyčajne až o dva roky.

Existuje niekoľko faktorov, ktoré spôsobujú pravdepodobnosť, že sa pár pokúsi tento problém vyriešiť. Psychológ Paul Coleman, Psy.D., autor knihy Hľadanie mieru, keď je vaše srdce na kúsky , hovorí : „Konkrétne záleží na tom, či majú voči sebe silné záväzky ako napríklad deti alebo spoločné vlastníctvo domu. Ak sa partneri práve začali spolu stretávať  alebo práve začali  spolu žiť, nie je pre nich natoľko zaujímavé zaoberať sa obnovovaním dôvery, keďže je to veľmi náročný proces." 

Podvádzanie sa musí zastaviť

Odborníci tvrdia, že existuje veľa vecí, ktoré sa musia stať, aby sa pár mohol pohnúť ďalej. Prvým a najdôležitejším krokom je ukončenie podvádzania. "Osoba, ktorá podviedla, sa nesmie stýkať s osobou, s ktorou podviedla," hovorí Klow. 

Lena Derhally, MS, L.PC., a certifikovaná terapeutka, súhlasí. "Myslím, že je to strata času, ak pracujete s párom počas  aféry a ten človek sa stále stretáva s druhou osobu - pretože tam nie je žiadna dôvera," hovorí. Mnohí pároví terapeuti, ak pracujú s pármi, ktoré sa vysporiadavajú s témou nevery, trvajú na tomto pravidle – ak sa má pracovať na vzťahu, podvádzanie sa musí ukončiť.

Úplná úprimnosť je nevyhnutná

Keď je zrejmé, že záležitosť s neverou sa skončila, Derhally vedie svojich klientov procesom, v ktorom môže osoba, ktorá bola podvádzaná, klásť toľko otázok, koľko potrebuje, o tom, čo sa stalo. Môže to trvať niekoľko sedení a dôležitá je  úplná úprimnosť.

"Niektorí ľudia chcú vedieť o afére všetko," hovorí Derhally. "Chcú vedieť, kde sa to stalo, koľkokrát sa to stalo. Iní zase nechcú vedieť toľko informácií.  Úprimnosťou sa posúva proces tak, aby ste mohli vyjadriť svoje pocity svojmu partnerovi a naštartovať proces, v ktorom bude váš partner schopný získať vaše odpustenie. “

Musí sa obnoviť dôvera

"Najškodlivejšou súčasťou nevery vo vzťahu je zrada," hovorí Klow. „Osoba, ktorá bola podvádzaná, sa zvyčajne snaží zistiť, čo je vlastne skutočné a úprimné. Ich schopnosť rozoznať, čo je skutočné, sa zradou poškodí. “

Derhally hovorí, že osoba, ktorá podviedla, musí byť úplne úprimná, aj keď to zdanlivo ubližuje jej partnerovi, pretože pokračujúce skrývanie pravdy môže spôsobiť ešte väčšie škody.

To znamená nechať partnera, ktorý bol podvádzaný, aby mal prístup k e-mailom a mobilným telefónom. Zdá sa, že „podvodník“ je teraz v skúšobnej dobe, a to nie je ideálne, ale zradený partner musí znova vybudovať dôveru, “ hovorí. „To, že  môže skontrolovať telefón alebo počítač svojho partnera, je pre neho aspoň trochu upokojujúce.“

Ďalším znakom dôveryhodnosti môže byť zdieľanie hesiel pre e-mail a sociálne médiá. "Dávať svoje heslá, je dar, ktorým vám niekto, kto vás zradil, hovorí: Môžete mi stopercentne dôverovať a môžete vidieť do mojich vecí a robiť to, čo potrebujete urobiť, " hovorí Derhally , "Je veľa ľudí, s ktorými som spolupracovala a ktorí sú veľmi ochotní dať svojmu manželovi heslá a podobné veci."

Je potrebné zaoberať sa základnými otázkami

Je tiež dôležité, aby pár vyhodnotil problémy vo vzťahu nad rámec podvádzania. "Problémový vzťah nie je ospravedlnením nevery, ale pre obe strany môže byť upokojujúce, že ak je možné dosiahnuť zlepšenie v širších oblastiach  ako je komunikácia, spoločné trávenie času, sex atď., podvádzanie je potom menej pravdepodobné, "hovorí Coleman.

„U párov je vždy dôležité, aby si uvedomili, že tam sú dvaja ľudia a že každá osoba si musí privlastniť svoj podiel“ hovorí Sherry Amatenstein, licencovaný klinický sociálny pracovník a terapeut. Hovorí tiež, že je dôležité využiť všetky komunikačné zručnosti , ktoré  daný pár už má, aj keď nie sú dokonalé. 

Ten, ktorý podvádzal musí nielen prevziať plnú zodpovednosť za zradu, ale musí tiež preukázať trpezlivosť a pochopenie, že uzdravenie vzťahu je dlhý proces.

Spoločne začať znova

Nakoniec musia manželia v zásade obnoviť svoj vzťah . "Manželia sa musia vzdať častí svojho partnerstva, ktoré nefungovali, a potom sa musia posunúť smerom k vytvoreniu novej dynamiky vo vzťahu," hovorí Klow. "Páry sa môžu vynoriť z aféry s lepším pocitom, kým sú a čo chcú od ich vzťahu."

Amatenstein súhlasí. "Nebude to rovnaké ako predtým, ale to neznamená, že to nemôže byť silné a v niektorých ohľadoch silnejšie, ako to bolo pôvodne," hovorí. 

Odborníci tvrdia, že je možné, že páry budú mať po nevere šťastný vzťah, za predpokladu, že sú ochotné zapojiť sa do práce. "Pár môže prežiť a rásť po nevere," hovorí Coleman. "Musí - inak nebude vzťah nikdy uspokojivý."

Zdroj: www.self.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: