S rokom 2021 bola väčšina Slovákov nespokojná

Go4insigh | 1. január 2022
S rokom 2021 bola väčšina Slovákov nespokojná

Takmer polovica z nás (49%) považuje rok 2021 za horší, ako sme očakávali na jeho začiatku. Viac ako pätina Slovákov ho dokonca hodnotí ako výrazne horší. Prečo?

V tomto roku je už druhýkrát za sebou hodnotenie roka negatívne. Pandémia COVID-19, politická a ekonomická situácia zásadným negatívnym spôsobom zmenili vnímanie mnohých Slovákov.

Bez ohľadu na to, či niekto býva v meste alebo na vidieku, či je zo západu alebo východu, či pracuje v továrni alebo v kancelárii, či má vyšší alebo nižší príjem – je len veľmi malá časť ľudí, ktorí považujú rok 2021 za lepší, ako boli ich očakávania na jeho začiatku. 

Prečo bol rok 2021 horší, ako sme očakávali?

Tých ľudí, ktorí považovali rok 2021 za horší, ako očakávali na jeho začiatku (približne polovica populácie), sme sa tiež opýtali na hlavné dôvody ich nespokojnosti.

  • Najvýznamnejším dôvodom a to až pre 60% bolo negatívne hodnotenie politickej situácie na Slovensku.
  • Druhým najdôležitejším dôvodom bola pandémia COVID-19 a s ňou spôsobená nálada v slovenskej spoločnosti (58%).
  • Na ďalších dvoch miestach sú ekonomické dôvody: zhoršenie celkovej ekonomickej situácie na Slovensku (55%) a zhoršenie osobnej finančnej situácie (42%).
  • Nepriaznivý zdravotný stav bol dôvodom negatívneho hodnotenia pre 36% tých, čo rok považovali za horší, ako predpokladali na jeho začiatku.   

V roku 2021 sa primárnymi dôvodmi nespokojnosti stala politická situácia a pandémia s jej negatívnymi vplyvmi na spoločnosť. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: