Pandemický rodičovský príspevok od januára končí

Redakcia | 31. december 2021
Pandemický rodičovský príspevok od januára končí

Otvorená ekonomika a klesanie nezamestnanosti dávajú ľuďom opäť možnosť zamestnať sa. Aj preto vláda schválila zastavenie vyplácania pandemického rodičovského príspevku od januára 2022.

Od 1. januára rodičia nebudú mať nárok na pandemický rodičovský príspevok

Poslednýkrát dostanú rodičia príspevok za december 2021. 

Pandemický rodičovský príspevok bol zavedený v apríli ako pomoc rodičom, ktorí by sa po zániku nároku na rodičovský príspevok ocitli vo finančnej tiesni. Pandémia im skomplikovala možnosť zabezpečiť si príjem (zatvorené fabriky,  prevádzky, školy a predškolské zariadenia).

Ak bol rodič v situácii, že mu zanikol v čase pandémie nárok na poberanie rodičovského príspevku a nemal zamestnanie ani žiadny iný príjem, mohol naďalej poberať rodičovský príspevok až do skončenia mimoriadnej situácie.

Pandemický rodičovský príspevok bol dostupný rodičom, ktorých dieťa dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov ( v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) a títo rodičia nemali žiadny príjem, ani nárok na OČR, ktoré je v nižšej sume ako je výška rodičovského príspevku.

Výška pandemického rodičovského príspevku bola v rovnakej sume ako výška rodičovského príspevku, buď 275,90 eura mesačne (rodič pred rodičovským príspevkom nepoberal materské), alebo 378,10 eura mesačne (rodič pred rodičovským príspevkom poberal materské).

Od začiatku poskytovania pandemického rodičovského príspevku až k 31.10.2021 ho poberalo 24 371 osôb na 25 176 detí v celkovej výške 56 681 033,16 eura.

Zdroj: www.employment.gov.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: