Ako pomôcť epileptikovi pri záchvate?

Ako pomôcť epileptikovi pri záchvate?
22.2.2017 v kategórii Infošky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Základným prejavom epilepsie je spontánny vznik záchvatov, ktoré však môžu mať aj „nenápadnú“ formu a laik si ich ani nemusí všimnúť.

Epilepsiou trpí asi 1 % obyvateľstva, teda jeden človek zo 100. Záchvat sa však môže počas života objaviť u ľudí, ktorí túto diagnózu nemajú – podľa odhadov postihne záchvat aspoň raz 5 až 10 % ľudí. Príčinou môže byť úraz, nedostatok spánku, extrémne psychické vyčerpanie a pod.

Prvá pomoc pri epileptickom záchvate

  • Zdravotnícku pomoc volajte vždy, ak ide o prvý záchvat, alebo u človeka s epilepsiou vtedy, ak záchvat neodznie po 5 minútach, či po odznení nastupuje hneď ďalší.
  • Zachovajte pokoj a rozvahu.
  • Pacienta položte na bok, aby mu nezapadol jazyk a nevdýchol sliny, pri silných kŕčoch nikdy nepoužívajte násilie.
  • Končatiny stiahnuté kŕčom sa nesnažte narovnávať či naťahovať, čeľuste zaseknuté v kŕči nikdy násilne neotvárajte ani vtedy, ak si pacient hryzie do jazyka a pri tom krváca.
Prečítajte si: Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
  • Pacientom nehýbte, ak to nie je nutné, nevkladajte mu nič do úst, ani sa mu nesnažte chytiť jazyk. Vytiahnuť epileptikovi počas záchvatu jazyk je rizikové pre neho aj pre vás.
  • Ak epileptikovi počas záchvatu zapadne jazyk (napr. v polohe na chrbte) a nedokážete ho obrátiť na bok, zakloňte mu hlavu a snažte sa mu predsunúť dolnú čeľusť.
  • Pod pacienta podložte niečo mäkké a uvoľnite mu oblečenie, najmä okolo krku.
  • Odstráňte všetky predmety z jeho blízkosti, o ktoré by sa mohol poraniť.
  • Kým sa nepreberie z bezvedomia, nepodávajte mu nič na jedenie ani na pitie. Nepreberajte ho potľapkávaním, trasením, vodou, ani pokusmi o rozdýchanie.
  • Okamžitý prevoz do nemocnice je nutný v prípade prvého záchvatu, pri poranení alebo trvalej dezorientácii.

    

Prečítajte si: Epilepsia mýtov zbavená