Sú takí rozdielni: Prečo zo súrodencov vyrastajú odlišní dospelí?

Redakcia | 26. Nov 2018
Sú takí rozdielni: Prečo zo súrodencov vyrastajú odlišní dospelí?

Ako je to možné, že deti, ktorých vychovali tí istí rodičia sú také odlišné?

Naša intuícia nám o vplyve rodiny na vývin osobnosti dieťatka hovorí, že súrodenci sa navzájom podobajú, pretože ich vychovávajú tí istí rodičia. Možno však aj vy poznáte zo svojho okolia presne opačný prípad: dvaja súrodenci, z ktorých vyrástli veľmi odlišní ľudia, s inými hodnotami, názormi, či spôsobom života – jeden je úspešný právnik, zatiaľ čo druhý nedokončil školu a stále si nevie nájsť stabilnú prácu. Môže za to odlišný temperament, alebo je v hre ešte niečo iné? 

Rodiča nechávajú na deťoch odlišnú stopu

Zaujímavým výskumným zistením posledných rokov je, že faktory, o ktorých by sme sa mohli domnievať, že na súrodencov pôsobia rovnako (takzvané zdieľané skúsenosti, ako napríklad výchovný prístup rodičov) v skutočnosti môžu na každom z detí zanechať inú stopu. Ak by sme teda mali jednovaječné dvojčatá s rovnakým základom temperamentu a vychovávali ich v tej istej rodine, je pravdepodobné, že v dospelosti nebudú mať úplne rovnaké povahy.

Dve deti, ktoré sú súrodencami a žijú teda v tej istej rodine, majú často veľmi odlišné zážitky, spojené s fungovaním v rodine.  

Ku každému dieťaťu sa správame inak

Prečo je to tak? Často sa stáva, že sa rodičia k súrodencom správajú odlišne, hoci si to sami neuve-domujú. Napríklad, najmladšie deti máme tendenciu vnímať ako menšie, než v skutočnosti sú. Austrálsky výskumný tím realizoval štúdiu, do ktorej sa zapojilo viac ako sedemsto žien.

Zistili, že prevažná väčšina matiek mala po narodení druhého dieťaťa dojem, že ich prvorodené v tomto období prudko vyrástlo. Vedci mamy požiadali, aby na stene vyznačili, koľko podľa nich meria ich mladšie dieťa. Väčšina z nich výšku svojho „benjamínka“ podhodnotila, v priemere označovali o 7,5 cm menej, než dieťa v skutočnosti meralo. Výšku svojho staršieho dieťaťa pritom mamy odhadovali takmer presne.

„Ilúzia bábätka”, ktorá skresľuje rodičovské vnímanie najmladšieho potomka, môže ovplyvniť aj ich výchovný štýl – budú ho považovať za menej samostatného, či zraniteľnejšieho. Naopak, od starších súrodencov sa automaticky vyžaduje väčšia zrelosť a samostatnosť.  

Poznáte ilúziu kontrastu pri výchove súrodencov?

Svoju rolu pri výchove súrodencov zohráva aj ilúzia kontrastu, teda tendencia rodičov zdôrazňovať rozdiely medzi súrodencami. Predstavme si domácnosť, kde mladšie dieťa dosahuje lepšie úspechy v škole. Rodičia môžu v dôsledku toho vnímať prvorodené dieťa ako „lenivejšie“, či „pohodlnejšie“ – a takáto nálepka, hoci aj nahlas nevyslovená, ovplyvní pocity aj správanie staršieho súrodenca („ja som lenivý, nikdy nebudem jednotkár ako moja sestra“).

Rodičia si svojho „dvojitého metra“ nie sú vedomí – v prieskumoch zvyčajne tvrdili, že ku všetkým svojim deťom pristupujú rovnako. 

Vznik rozdielov v osobnostiach detí majú teda čiastočne na svedomí rodičia, ich odlišný výchovný prístup k deťom kvôli ich pohlaviu, či poradiu narodenia. Veľmi často súvisia aj s tým, že temperament dieťaťa narazí na osobnosť rodiča.

Na dieťa, ktoré mu je podobnejšie a ktorému preto rozumie, môže byť rodič menej prísny ako na dieťa, ktoré má pre neho „nezrozumiteľný“ temperament. Druhú skupinu faktorov tvoria udalosti a vplyvy, ktoré sú pre každého súrodenca objektívne odlišné. Niečo má na svedomí náhoda – choroba, či nehoda, ktorá postihne iba jedného zo súrodencov. Niektoré súvisia so širším sociálnym prostredím dieťaťa. Každé má v škole iných kamarátov, či inú učiteľku.

Napokon, aj životné udalosti, ktoré postihnú celú rodinu, ako napríklad rozvod, či ochorenie člena rodiny, prežívajú súrodenci odlišne. Dieťa, ktoré je vysoko reaktívne a emočne negatívne naladené, bude náročné životné udalosti zvládať pravdepodobne ťažšie než jeho pokojnejší súrodenec.

Ako sa postarať o bábätko do 1 roka? Čo všetko by ste mali vedieť a čomu sa vyvarovať? Jedna z najlepších kníh pre rodičov je už v predaji!

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: