Sú dnešné deti závislé na počítačových hrách?

PhDr. Gabriela Čásarová | 15. Feb 2017
Sú dnešné deti závislé na počítačových hrách?

Deti trávia veľké množstvo času pri počítači a to práve hraním počítačových hier. Je to druhá najobľúbenejšia aktivita detí hneď po internetovej komunikácií.

Z hľadiska pohlavia je zaujímavé, že hranie PC hier patria medzi obľúbené činnosti tak dievčat (45%) ako aj chlapcov (69%). Pri hraní hier deti často využívajú multimediálne zariadenia, ako sú hracie konzoly.  Viac než 85% videohier obsahuje niektorú z foriem násilia a približne polovica z nich projektuje správanie závažného charakteru. Spomedzi 396 videohier určených pre dospievajúcich sa zistilo až 94% násilných.

Skúsenosti z praxe ukazujú, ako okolitý svet hráča zrazu ustupuje do pozadia a všetko okrem hry sa stáva nedôležitým, ako rýchlo hráč, ak vôbec, hltá jedlo, aby sa mohol čím skôr vrátiť k počítaču, ako podráždene reaguje na každé vyrušenie, ako trpia všetky ostatné záujmy a povinnosti, keď je „očarený“ počítačovými hrami.

Podľa praxe môžeme rozdeliť deti s excesívnym hraním hier do 3 skupín :

  • Zakomlexované dieťa, s malými sociálnymi schopnosťami, ktorý používa hranie ako únik z nepríjemnej reality - z hľadiska možného vývoja závislosti na hre je táto skupina najohrozenejšia, obľúbenými hrami sú dobrodružné a akčné hry
  • dieťa s priemernými schopnosťami, hry sú súčasťou sociálnych aktivít s druhými, súťaživé porovnávanie sa s nimi - má rád simulátory a športové internetové hry, hrozí prekračovanie financií (kupovanie, menenie počítačových komponentov a hier)
  • veľmi inteligentné deti, hrajúce hlavne logické alebo strategické hry alebo hrajúci hry účelovo k vytváraniu sociálne záujmových skupín alebo k relaxácií.

Zvlášť v takzvaných RPI hrách (Role-Play Intensive, teda hry založené na role - play viac než na iných aspektoch) vaša postava môže byť mučená, zbitá, znásilnená… ale pokiaľ sa na to nemôžete pozerať, môžete požiadať, aby sa scéna nijak nepopisovala.

Prečítajte si: Televízia v detskej izbe je podľa vedcov nezdravý zvyk

Čo môžeme ako rodičia urobiť, aby sme ochránili deťmi pred nástrahami počítačových hier

  • Rozoznávať včas varovné známky, ako sú náhle zhoršenia prospechu a chovania, únava, strata záujmov a strácanie kvalitných priateľov
  • Vyplatí sa spolupracovať s ďalšími členmi rodiny, hlavne s tými, ktorí sú v spoločnej domácnosti
  • I tu je dôležitá tvrdá láska, teda dávať najavo záujem a vrelosť, ale taktiež prejaviť obavy, upozorniť na problémy a trvať na zmene.
  • Stanoviť primerané pravidlá týkajúce sa práce s počítačom i ďalších stránok života mladého človeka a trvať na ich presadzovaní
  • Umiestniť počítač na miesto, kde naň bude rodič vidieť. Zníži sa tým riziko jeho nevhodného používania (pornografia, násilné hry) a dospelí budú mať lepší prehľad o množstve času, ktoré dieťa trávi.
  • Rozvíjať iné záujmy dieťaťa, uvažovať o ďalších spôsoboch trávenia voľného času
  • Vyhľadať včasnú odbornú pomoc pre prípadné iné problémy dieťaťa

Je podstatné, aby sme ako rodičia problematike závislostí na počítačových hrách venovali preventívnu pozornosť oveľa skôr, než je isté, že dieťa sa stalo závislým.

   

Prečítajte si: Dieťa a televízia

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: