Stavebnica - detská hra s pridanou hodnotou

Veronika Kmetóny Gazdová | 30. október 2023
Stavebnica - detská hra s pridanou hodnotou

Spomínate si ešte na svoje obľúbené hračky z detstva? K povinnej výbave nás, generácie rodičov, nepochybne patrili – u dievčat bábiky, u chlapcov autíčka a k spoločným sa radili bezpochybne knihy a kocky či iné formy stavebníc. Napriek tomu, že súčasný trh s hračkami už nepozná obmedzenia a plní tie najväčšie predstavy a túžby našich detí, kocky a stavebnice to napriek silnej konkurencii ponuky ustáli. Dôležité je ale povedať, že opodstatnene.

Nejde totiž len o hračku, vďaka ktorej si naše dieťa vypĺňa čas, ale tento typ hračiek prispieva k zdokonaľovaniu jemnej motoriky, rozvoju mozgu, koordinácii pohybu oko – ruka, orientácie v priestore, cibreniu logiky a pamäti a mnohých ďalší kompetenčných zručností dieťaťa. 

(Ne)obyčajná kocka 

Rodičia sú pri kúpe hračiek pre svoje deti v každom jeho životnom období postavení pred nie celkom ľahkú dilemu – ako a podľa čoho vyberať o. i. aj také hračky? Televízne reklamy, výklady obchodov, letákové kampane či sociálne siete ponúkajú totiž to „NAJ“ práve pre naše dieťa. Kúpime to, čo sa páči nám, čo zafungovalo u susedy, čo nám vyberie rodina či to, čo je cenovo dostupné? Všetko, mamky a oteckovia, bokom – rozhodujeme sa najmä pre to, čo vyhovuje nášmu dieťaťu a čo mu môže okrem hry priniesť aj tzv. pridanú hodnotu.

A takou je práve (ne)obyčajná kocka. Kocka v pravom slova zmysle alebo ako súčasť rôznych moderných stavebníc, z ktorých sa stal doslova fenomén. Rôzne materiály, farebné motívy, tvary či systém skladania na princípe vkladačiek, skladačiek či magnetovom princípe. Všetko je to o hre a o zdokonaľovaní zručností a to úplne prirodzenou, nenásilnou a hravou formou, ktorú dieťa nevníma ako nátlak ani učenie. 

Všetko je o mozgu 

Myslenie samo osebe rozvíja mozog, ktorý sa v období raného detstva neustále vyvíja. Každý podnet, s ktorým sa dieťa stretne, ho dokáže posunúť (alebo aj rozrušiť či spôsobiť stagnáciu). Preto je veľmi dôležité, aby rodič vytváral pre dieťa podnetné prostredie v pozitívnom slova zmysle. Taká sada kociek rôznych tvarov a farieb zo začiatku posúži na zdokonaľovanie jemnej motoriky, pomáha pri zdokonaľovaní úchopu bábätka, jeho koordinácii pohybov. Ako dieťatko rastie, z úchopu si tieto kocky začína dieťa ukladať na seba a práve tento úkon je významným míľnikom v tabuľkách psychomotorického vývoja, pre ktoré je tento úkon dôležitým ukazovateľom. 

S rastom dieťatka sa zdokonaľuje aj jeho mozog a zo stavania veží sa následne môžeme preklopiť do učenia tvarov a farieb, či dokonca počítania, tvorenia väčších útvarov z kociek podľa farby a pod. Vtedy sa dieťa síce hrá, ale povzbudzujeme ho k tomu, aby rozmýšľalo, čo k čomu pasuje, čo do čoho zapadá, učí sa spolupráci, koordinácii pohybov rúk, ktorá je veľmi dôležitá pri spevňovaní svalov, čo má aj pozitívne následky na písanie v škole a hlavne, dieťa myslí a analyzuje, vyhodnocuje a posúva sa v rozvoji. 

Hranie učením – učenie hrou

Ak nejaká aktivita dieťa baví, dokáže pri nej stráviť veľa času. Preto je veľmi dôležité, aby bol ten čas využitý zmysluplne. Zábava je však najväčším motivátorom dieťaťa venovať sa nejakej činnosti, preto sú stavebnice jednou z ideálnych ciest. Ich najväčším benefitom totiž je, že ich možno nájsť pre každú vekovú kategóriu detí, a tým prispôsobiť hru ich možnostiam vzhľadom na vek či možnosti učenia.  

Od batoliat, škôlkarov, školákov, mládeže či dokonca dospelých môžeme nájsť stavebnice rôznej náročnosti, ktoré poskytujú nekonečné možnosti tvorenia, učenia sa i zábavy. Je to aj istá forma relaxu, odpútania sa od stresových podnetov a sústredenia sa na činnosť, čo učí všetkých, bez ohľadu na vek, maximálnej koncentrácii. 

Dieťa centrom záujmu

Na to, aby sme dieťatko primäli tvorivo pracovať a tvoriť, musíme poznať kvalitu i potenciál stavebnice. Hrať sa a spoznávať môže len vtedy, ak je stavebnica adekvátna jeho možnostiam a vývojovej etape, v ktorej sa nachádza. Inak by mohlo dôjsť k frustrácii, že mu to nejde, že sa mu nedarí a ku kocke sa môže stavať odmietavo ďalšie obdobie principiálne. 

Avšak nie každá ´negatívna skúsenosť´ je pre dieťa negatívnou v pravom slova zmysle. Pri páde svedomito postavenej vežičky z kociek stavebnice je úplne v poriadku dieťa povzbudiť a podporiť začať odznova a nevzdať to. Také ´bum´ a následná jeho podpora zo strany dospelého má vplyv aj na budovanie jeho odolnosti, čo zas zúročí aj neskôr, kedy nie každé sklamanie, že sa niečo nepodarí, musí byť zdrvujúce. Okúsenie začať odznova a dopracovať sa k úspechu je v prenesenom význame tiež ovocie, ktoré sa môže žať aj v neskoršom živote dieťaťa. 

Plusy hry so stavebnicou

Že ide o veľké veci? Bezpochyby. A to nie je všetko. Hra so stavebnicou podporuje kreativitu a predstavivosť, experimentovanie s rôznymi situáciami a možnosťami, ktoré mu táto hra ponúka, improvizáciu a rozmýšľanie nad možnosťami, vyhodnocovanie, rozvíja tvorivosť a dieťa si môže okrem vlastných ´stavieb´ vytvárať neskôr aj príbeh, interpretuje a verbalizuje svoje myšlienky a predstavy, ktoré majú veľký vplyv pri rozvoji jeho komunikačných zručností.


Tvorba podľa predlohy má ale tiež svoje kladné stránky, keďže dieťa sa učí, zdokonaľuje si pamäť, napodobňuje, plánuje a organizuje a tak sa dopracováva k svojmu jasnému cieľu. Práca v tíme, spolupráca s rodičom či súrodencom je ďalším aspektom, na ktorý netreba zabúdať, keďže deľba činností, komunikácia pri hre posúva dieťa rovnako pozitívne smerom vpred. Krásne výsledné dielo je aj o morálnej pochvale, ocenení a odmene za toto snaženie dieťaťa a tým sa zvyšuje aj jeho dôvera v samého seba, v jeho vlastné schopnosti a podporuje zdravú mieru sebavedomia. 

Pre to všetko a pre ešte veľa ďalších aspektov naviac by stavebnica nemala chýbať v žiadnej detskej izbe, detskej herni, detskom kútiku, či dokonca v školských zariadeniach. Existuje navyše množstvo štúdií, ktoré sa zameriavali na možnosti využitia hry s rôznymi stavebnicami s dôrazom na rozvoj kompetencií dieťaťa napr. aj v materských školách. 

Hrajme sa a spoznávajme spolu s našimi deťmi. 
Pri takej stavebnici zažijeme rôzne zážitky, veľa sa toho naučíme, odpútame sa na chvíľu od ´okolitého sveta´ a navyše, strávime spoločný čas, ktorý je najmä v tejto rýchlej dobe mimoriadne dôležitý a upevňuje naše vzájomné väzby. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: