Očkovanie malých detí proti pneumokokom je od 1. apríla hradené poisťovňou

Redakcia | 3. apríl 2008

Od 1. apríla je konjugovaná vakcína proti pneumokokom dostupná pre všetky deti do 2 rokov veku s doplatkom 85,30 Sk a zvyšok je hradený zdravotnými poisťovňami.

Od 1. apríla je konjugovaná vakcína proti pneumokokom dostupná pre všetky deti do 2 rokov veku s doplatkom 85,30 Sk a zvyšok je hradený zdravotnými poisťovňami. Vyplýva to z opatrenia vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR. Odborníci hodnotia tento krok ako významný posun k ochrane zdravia detí aj celej populácie Slovenska.

Nedávno vydané opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR platné od 1. apríla 2008 upravilo hradenie očkovania  proti pneumokokom  zdravotnými poisťovňami. Konjugovaná pneumokoková vakcína je uhrádzaná všetkým deťom od 0 do 2 rokov veku, pričom rodič dieťaťa dopláca 85 SK za jednu dávku. Očkovanie rizikových skupín detí je úplne bezplatné. „V súčasnosti je pneumokok  azda najzávažnejším pôvodcom ťažkých invazívnych a potenciálne smrteľných ochorení. Ja i moji kolegovia-pediatri vítame opatrenie ministerstva, ktoré sprístupní očkovanie širokým skupinám detí – je to doslovne nový míľnik v oblasti ochrany našich detí pred závažnou, životohrozujúcou chorobou pomocou očkovania.“ uviedol Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., prednosta Detskej kliniky  DFNsP v Banskej Bystrici.

Pneumokok je najčastejšou bakteriálnou príčinou takých bežných ochorení  akými sú zápal stredného ucha a zápal pľúc. Táto baktéria je tiež pôvodcom závažných ochorení (meningitída, otrava krvi), ktoré sa môžu skončiť úmrtím alebo trvalým poškodením zdravia, najmä sluchu a reči. Odhaduje sa, že na Slovensku ochorie ročne 18 detí vo veku do 5 rokov na pneumokokovú meningitídu, 122 na pneumokokovú bakteriémiu/sepsu a 35 000 detí na pneumokokový zápal stredného ucha. Jedno zo šiestich detí zostane po prekonaní pneumokokovej meningitídy trvalo neurologicky postihnuté, 1 zo 4 detí ohluchne.

Najúčinnejšiu ochranu  voči  mnohým ochoreniam spôsobeným pneumokokom poskytuje práve  očkovanie konjugovanou  pneumokokovou vakcínou, ktorou sa očkujú deti v mnohých štátoch Európskej únie a sveta. Plošné očkovanie viedlo v USA k zníženiu  výskytu invazívnych pneumokokových ochorení u detí do 5 rokov o 94 %. Rovnako prinieslo aj výrazný pokles výskytu neinvazívnych, no pritom veľmi bežných  ochorení ako je zápal stredného ucha a zápal pľúc. Zároveň očkovanie proti pneumokokom  u malých detí neposkytlo  len ochranu pre populáciu zaočkovaných detí , ale vďaka tzv. kolektívnej imunite (herd immunity) výrazne znížilo výskyt invazívnych pneumokokových ochorení aj u nezaočkovanej populácie dospelých ľudí. Očkovanie proti pneumokokom odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá  deklarovala  jeho zaradenie do kalendára očkovania  ako najvyššiu prioritu  pre Národné imunizačné programy vo svete.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: