NESLUŠNÉ slovíčka: čo robiť, ak dieťa NADÁVA?

Eva Kliská | 21. Oct 2017
NESLUŠNÉ slovíčka: čo robiť, ak dieťa NADÁVA?

Kde na to tie deti chodia? V určitom veku začnú používať vulgarizmy, páči sa im rebelovať aj keď často netušia, čo hovoria.

Napriek tomu, že sú u vás doma vulgarizmy tabu, prišlo vaše dieťa s celou zbierkou týchto „čarovných slovíčok“ a veselo ich pri každej príležitosti používa. Deti sa v škôlke a najmä v škole stretávajú s celou plejádou týchto výrazov, a je celkom prirodzené, že sa dostanú do ich uší a niekedy aj do úst.

Odporúčame: „Škaredé“ slová a uštipačný humor u detí vo veku 3 až 5 rokov – čo s nimi?

Používať "škaredé slová" je frajerina!

Nadávať je predsa „cool a také dospelácke“! Väčšie deti poznajú význam týchto slov, vedia, že sú v spoločnosti neakceptovateľné, a ich používaním sa vážne porušujú pravidlá slušného správania. Porušovanie pravidiel je vo svete detí považované za akýsi druh odvahy a vzbudzuje u ostatných detí obdiv.

Prečítajte si aj: Dieťa a vulgarizmy

Čo robiť, keď dieťa vysloví nadávku?

  • Zachovajte pokoj – nesnažte sa na dieťa kričať, skúste spočiatku nadávku ignorovať, niekedy ju povie iba preto, aby zaujalo. Najmä v puberte si tým deti dokazujú svoju nezávislosť.
  • Definujte význam týchto slov – s dieťaťom sa porozprávajte a vysvetlite mu, ako môžu niekoho tieto slová zraniť a tiež sa ho spýtajte, ako by cítilo, keby s ním niekto takýmto spôsobom komunikoval.
  • Alternatívy – ukážte dieťaťu alternatívy. „Keď budeš priateľský, dosiahneš viac.“ Alebo mu povoľte prijateľnejšie „Do čerta!“, namiesto neprípustného vulgarizmu, ktorý má na jazyku.
  • Naučte ho vyjadriť svoj nesúhlas iným spôsobom ako nadávkami – vysvetlite mu, že nesúhlasný postoj, alebo hnev sa dajú vyjadriť aj iným, inteligentnejším spôsobom ako nadávkami.
  • Zistite zdroj – sledujte miesta a situácie, odkiaľ by mohol prameniť príval neslušných slov. 

Ak sa slovník vašich detí nezlepší ani po viacerých upozorneniach, pristúpte k radikálnejším obmedzeniam, napr. zakážte mu na určitý čas počítač, televíziu a voľnočasové aktivity.

Naopak, ak sa slovník zlepší, oceňte ho pochvalou a dajte mu najavo, že teraz sa správa ako inteligentný dospelý človek.

Škaredé slová z úst našich detí
Prosím, ďakujem... Ako naučiť dieťa čarovné slovíčka?

dieťa nadáva

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: