„Mne sa tak nechce ísť do školy!“

PhDr. Gabriela Čásarová | 9. May 2018
škola školák, záškoláctvo, rodičia, neospravedlnené hodiny

Hoci sme ako rodičia presvedčení, že deti v škole určite sú, veď sme ich predsa vychystali, často to vôbec nemusí byť pravda. Kým niektoré deti odchádzajú len z jednej vyučovacej hodiny, iní ani neprídu do školy...

Mne sa tak nechce ísť do školy!“ Počujeme neraz z úst našich ratolestí. Nejedného z nás to stojí veľké úsilie ráno čo ráno prinútiť dieťa vstávať a ísť do školy. Hoci sme ako rodičia presvedčení, že deti v škole určite sú, veď sme ich predsa vychystali, často to vôbec nemusí byť pravda.

Aké sú najčastejšie dôvody vymeškania?

  • Dieťa chce zostať doma, nechce sa mu ísť do školy, nevidí význam vzdelávania ako takého, ktoré mu opakovane prináša pocit neúspechu
  • Strach zo skúšania, z konkrétneho predmetu, z vyučujúceho- dobre vieme, aké stresy musia deti dennodenne prežívať v školách. Deti môžu predstierať chorobu. Niektoré majú taký strach zo školy, že skutočne prežívajú symptómy spojené so stresom, ako sú bolesti brucha alebo hlavy.
  • Problémy v rodine, s láskou- deti a mládež často pre stresujúce udalosti v rodinách či s prvými láskami nie sú schopní dostaviť sa do školy. Záškoláctvo je tiež často obrazom širších sociálnych problémov, ktoré dieťa má.
  •  Niekedy deti nejdú na hodiny len tak, zo zábavy. Pre niektorých teenagerov sa záškoláctvo stalo spôsobom života a nielen jednorazovým riešením problému...

Celková absencia a počet neospravedlnených hodín rastie vždy v teplejších mesiacoch počas druhého polroku.

Je to spôsobené najmä zlepšeným počasím a novými možnosťami využitia dopoludnia. Intenzita záškoláctva nie je priamo úmerná neospravedlneným hodinám. Je to spôsobené tým, že často žiaci zakrývajú absencie rôznymi ospravedlneniami, pretože sa boja reakcie rodičov. Niektorým rodičom často býva jedno, či do školy ich dieťa chodí alebo nie.

Dokonca rodičia (hlavne zo slabších sociálnych vrstiev) podporujú záškoláctvo tým, že nechávajú žiakov doma opatrovať súrodencov, resp. ich dávajú načierno do práce, aby si vylepšili finančnú situáciu.

TIPY proti záškoláctvu

  • Rozprávajte sa so svojím dieťaťom, ale bez zbytočných výčitiek. Snažte sa pochopiť dôvod, prečo dieťa vynecháva hodiny a ukážte mu, že ste mu k dispozícií, aby ste mu pomohli.
  • Spolupracujte s triednym  učiteľom, prípadne s tými vyučujúcimi, na ktorých hodinách dieťa najčastejšie absentuje. Pre deti nie je problém vyrobiť si ospravedlnenku alebo si ju zohnať. Triedny učiteľ častokrát nevie alebo nechce vedieť, že ospravedlnenka je falošná a pátranie po jej pôvode ho neláka.
  • Zaznamenávajte si vymeškané hodiny svojho dieťaťa, aby ste mali prehľad ako často, kedy a z akých dôvodov uvádzalo absenciu. Jedným z riešení ako by rodič spolu s učiteľmi mohli bojovať proti záškoláctvu je vytvorenie prehľadného listu žiaka, ktorý má neospravedlnené hodiny, alebo je podozrenie, že jeho „ospravedlnenia“ nesúhlasia so skutočnosťou. V týchto hárkoch by boli evidované termíny neprítomnosti žiaka a príčiny neprítomnosti (choroba, návšteva zubára, rehabilitácie, rodinné dôvody, školská akcia).

Ako vyhodnocovať vymeškanie?

  • Všímajte si častosť vymeškania- ako často dieťa nechodí do školy? V ktoré dni najčastejšie? Je tam jeho neobľúbený predmet alebo učiteľka?
  • Periodicita vymeškávania, čiže ako pravidelne sa vymeškanie opakuje. Vymeškávanie môže mať súvislosť s inými pozorovateľnými javmi, prípadne viacerí spolužiaci majú podobnosti najmä pri krátkodobom vymeškaní.
  • Pomer objektívnych a rodinných ospravedlnení: nedávate často dieťaťu rodinné ospravedlnenia? Z akých dôvodov? Je to skutočne potrebné, nechávať dieťa doma na úkor preberaného učiva?

V každom prípade, záškoláctvo býva dlhodobejší problém, nebojte sa preto z pozície rodiča o pomoc požiadať nielen učiteľov, ale aj iných odborníkov!

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: