Najčastejšie očné vady u detí: Tupozrakosť (amblyopia)

Redakcia | 9. Nov 2017
okuliare, tupozrakosť, krátkozrakosť, očné vady u detí, okuliare

K tupozrakosti dochádza v období od 6. mesiaca veku dieťaťa. Môže mať viacero príčin a liečba je v tomto prípade zložitejšia..

Neprehliadnite: Najčastejšie očné vady u detí: Diagnóza a liečba

Tupozrakosť (amblyopia)

Tupozrakosť patrí medzi funkčné vady oka. Je to neschopnosť mozgu vnímať obrazy prichádzajúce zo sietnice. Tupozrakosť vzniká v tzv. citlivej fáze vývoja videnia, v období od 6. mesiaca veku, kedy obe oči začínajú spolupracovať prostredníctvom fúzneho reflexu. Ak je v tomto období alebo neskôr obraz prichádzajúci z jedného oka menej ostrý v porovnaní s druhým okom, mozog toto oko „vypne“, aby ho nerušilo dvojité videnie.

Čítajte tiež: Najčastejšie očné vady u detí: Ďalekozrakosť (hypermetropia)

Príčin je niekoľko:

  • škúlenie
  • astigmatizmus
  • vyššia dioptrická vada na jednom oku ako na druhom
  • dlhodobé nepoužívanie oka z dôvodu napr. obväzu po očnej operácii a iné

Základom úspešnosti liečby tupozrakosti je jej včasné začatie. Čím skôr sa začne, tým väčšie percento nervových vlákien postihnutého oka sa zapojí do prenosu signálu zo sietnice. Liečba v školskom veku je oveľa zložitejšia a výsledky sú minimálne, výnimkou je tupozrakosť  z amblyopie – veľkého dioptrického rozdielu medzi oboma očami. V takýchto prípadoch stojí za to vyskúšať oklúziu aj okolo 15. roku veku.

Inak platí, že ak sa tupozrakosť nepodarí odstrániť v detskom veku (najneskôr do 10 rokov veku), zostane vízus už trvale zhoršený. Deti s tupozrakosťou nemusia mať v podstate žiadne problémy ani príznaky, často sa na ňu príde náhodou pri očnom vyšetrení.

zrak, okuliare, oči, krátkozrakosť, funkcie oka, očný lekár

Lekár presne definuje mieru poškodenia oka a dieťa dostane dioptrické okuliare. Zdravé oko sa zakryje okluzorom a tupozraké musí prevziať jeho funkciu.

Okluzor dieťa nosí spočiatku s väčšou frekvenciou, po niekoľkých týždňoch sa oklúzia opäť vysádza a starostlivo sa sleduje, či sa videnie tupozrakého oka znova nezhorší. Liečba je spočiatku nepríjemná, pretože dieťa kvôli nízkemu videniu nevidí dobre, ale možno ho motivovať. Oklúzia by totiž mala byť aktívna, t. j. po dobu oklúzie by sa mal niekto dieťaťu venovať a zmysluplne ho zrakovo stimulovať – prezerať si s ním obrázky, nechať ho vyfarbovať, skladať puzzle, stavebnicu, u starších predškolákov možno oklúziu spríjemniť aj výnimočným povolením hier na počítači (ktorý je v danom prípade výborným zrakovým stimulom). Liečba trvá rádovo mesiace.

Dedičnosť farby očí

Hry na rozvoj vnímania

Matka roka: Čo robia mamy večer..

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: