Medici učili malých pacientov DFN ako sa správne starať o zuby

Redakcia | 5. Mar 2009

Slovenské deti majú najvyššiu kazivosť chrupu v Európe. Vyplýva to z európskych štatistík, podľa ktorých sa Slovensko nachádza na úplnom konci rebríčka.

Slovenské deti majú najvyššiu kazivosť chrupu v Európe. Vyplýva to z európskych štatistík, podľa ktorých sa Slovensko nachádza na úplnom konci rebríčka.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) očakávala, že v roku 2010 bude percento kazivosti chrupu u malých detí také nízke, že 80 až 90 percent bude bez kazu a jeho následkov. Na Slovensku je zatiaľ stav opačný, 70 až 80 percent detí má zubný kaz a jeho následky.

Podľa očakávaní WHO do roku 2020 by mali mať 12-ročné deti v priemere iba 1,5 zuba pokazeného, zaplombovaného alebo vytrhnutého. Na Slovensku je v súčasnosti priemer okolo 3,5 zuba, pričom horšie sú na tom dievčatá.

Dosiahnuť v SR želanú hranicu do roku 2020 si podľa odborníkov vyžaduje aspoň 10 rokov intenzívnej primárnej prevencie, ktorá musí začať už v detskom veku. Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) preto v spolupráci so študentmi lekárskych fakúlt iniciovala projekt, ktorým chce prispieť k zníženiu výskytu zubného kazu u detí.  

Pilotná časť projektu začala vlani v novembri na základných školách v Bratislave a Košiciach. Študenti zubného lekárstva pri ňom mohli prakticky uplatniť svoje vedomosti a deťom vysvetliť prečo je dôležité čistiť si chrup, čo je to zubný kaz a aké sú jeho následky. Zároveň ukázali na modeloch, ale aj priamo na deťoch, ako si majú správne čistiť zuby.

K trinástim košickým ZŠ sa do projektu SKZL zapojila aj Materská a Základná škola pri zdravotníckom zariadení.  Dvadsiatka budúcich zubárov ukazovala malým pacientom, hospitalizovaným v Detskej fakultnej nemocnici, ako sa správne starať o svoj chrup. „Deti často nevedia, že pri umývaní zubov je najdôležitejšia zubná kefka a máloktoré si ňou vie zúbky aj správne umyť,“ konštatovala Jana Štrbíková, študentka 5. ročníka zubného lekárstva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá sa spolu s kolegami venovala deťom na I. Klinike detí a dorastu. Podľa jej vlastných skúseností, najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia venujú umývaniu zubov minimálnu pozornosť. Výnimkou pritom nie sú 10-ročné deti, ktoré zubnú kefku nikdy nepoužili.

Podľa organizátorov projekt by mal prerásť do každoročnej aktivity, ktorá prispeje k zintenzívneniu primárnej prevencie a pripomenie rodičom nevyhnutnosť absolvovať s dieťaťom preventívnu prehliadku ústnej dutiny. „Zdravie človeka sa totiž začína v ústnej dutine," pripomenul prezident SKZL Ján Gašič.

Košice, 4.3.2009

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: