Dajte deťom skontrolovať zrak vo vašej škôlke

Redakcia | 9. február 2017
Dajte deťom skontrolovať zrak vo vašej škôlke

Čím skôr sa odhalí problém so zrakom u vášho dieťaťa, tým lepšie. V súčasnosti máte dokonca možnosť dať mu zrak skontrolovať priamo v škôlke.

Stačí, ak sa prihlásite medzi uchádzačov na web stránke www.zdraveocivskolke.sk
Na diagnostikovanie problémov so zrakom je raný vek dieťaťa kľúčovým. Malé dieťa vôbec nemusí zistiť, že nevidí tak dobre, ako by malo a často ani starostlivý rodič nemusí spozorovať, že má  problém so zrakom.

Avšak, po nástupe do školy, kedy sa od dieťaťa vyžaduje sledovanie tabule, či kontrola napísaného alebo čítaného textu, sa na mnohé problémy poľahky príde. „To však už často býva neskoro a náprava takýchto očných vád býva problematická. Preto je ideálne skontrolovať deťom zrak a riešiť prípadné ťažkosti už v škôlkarskom veku,“ uviedla Tatiana Winterová, riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). 

A práve preto realizuje ÚNSS, tohto roku aj v spolupráci so spoločnosťou BILLA a OZ BILLA ľuďom, špeciálne meranie zraku detí v materských škôlkach. Vďaka projektu Zdravé oči už v škôlke môže až 10 000 detí bezplatne absolvovať meranie špeciálnym bezdotykovým prístrojom – autorefraktometrom, ktorý dokáže odhaliť aj tie najmenšie poruchy zraku.

Meranie je úplne bezpečné, neinvazívne, rýchle a presné. Za tri roky fungovania projektu skontrolovali vyškolení dobrovoľníci zrak viac ako 23 tisíckam detí, pričom sa problém zistil u takmer štyroch tisícok detí.

„Sme veľmi radi, že merania môžeme robiť po celom Slovensku, že autorefraktometry sa nám podarilo zabezpečiť do každého kraja. Teší nás, že sa nám podarí odhaliť problém so zrakom u detí ešte v čase, kedy je riešiteľný a náprava možná.

Niektoré očné vady sa, totiž, v neskoršom veku naprávajú oveľa zložitejšie, alebo to ani nie je možné. Aj samotní rodičia na našu návštevu v škôlkach reagujú veľmi pozitívne. Najmä tí, ktorí na základe merania zistili, že ich dieťa má problém a treba ho riešiť,“ konštatovala T. Winterová. 

Odborným garantom a podporovateľom projektu je i známy oftalmológ Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.: „Som veľmi rád, že tento projekt funguje, pretože sme zistili, že až 10 percent detí do desať rokov je postihnutých ďalekozrakosťou.

Dieťa však svoj problém nepozná, oko vie nedostatočnosť kompenzovať, iba my – odborným vyšetrením – zistíme, že má problém a treba ho napraviť okuliarmi. Preto je včasné meranie zraku také kľúčové. Ak by sa problém u dieťaťa neobjavil a neriešil, môže u neho následne vzniknúť problém s tzv. tupozrakosťou či škúlením.

A náprava týchto ťažkostí je oveľa náročnejšia i nákladnejšia, ako predpísanie okuliarov.“ Zrakové problémy sa však podľa prof. Gerinca nevyhýbajú ani o čosi staršej generácie detí. Vyše 20 percent tínedžerov má problém s krátkozrakosťou. „Kým u mladších detí ide o genetický problém, u starších detí môžeme hovoriť o civilizačnom fenoméne.“

Problémy so zrakom sú u detí veľmi časté, mnohé prináša aj súčasná doba, čo teda môže robiť zodpovedný rodič? Má dieťaťu zamedzovať tablet, počítač? Podľa prof. Gerinca nemusí, ale mal by regulovať čas, ktorý pri ňom dieťa strávi.

A tiež s očkami občas pocvičiť – ak dieťa pár minút sleduje tablet, požiadajte ho, aby sa zadívalo do diaľky. Aj očné svaly sú svaly, ktoré treba trénovať. Nezabúdajte na to, napríklad pri pravidelných prechádzkach. 

Zapojte vašu škôlku do merania zraku! 
Chcete, aby vášmu dieťa prišli skontrolovať zrak? Zapojte jeho škôlku do projektu. Stačí, ak vyplníte kontaktný formulár na: http://zdraveocivskolke.sk/ponuka.php.
Pri výbere materských škôl bude zohľadnené pomerné zastúpenie slovenských krajov a časový sled prijatých prihlášok. 

Nákupný asistent 

Spoločnosť BILLA a ÚNSS vytvorili ešte jeden unikátny projektNákupný asistent. Pre nevidiacich a slabozrakých je totiž aj bežný nákup v potravinách často veľkým problémom a stresujúcim zážitkom.

„Obrovské ťažkosti nám robí napríklad len bežné prehodenie tovaru z jedného regálu na iný, alebo rôzne pútače, ktoré sú po predajniach, pri cenovkách často vidíme len veľkú číslicu, ale centy už nie,“ uviedla Dušana Blašková, PR manažérka ÚNSS.

„Možnosť pohodlného a bezstresového nákupu nie je pre ľudí so zrakovým postihnutím vôbec samozrejmosť. O to viac sme v Únii privítali nápad, ktorý nám predložili zástupcovia Billy – myšlienku na asistované nákupy, keď zamestnanec Billy bude nápomocný nevidiacemu alebo slabozrakému zákazníkovi, a to od jeho vstupu do predajne, cez výber potravín a orientáciu medzi regálmi, až po balenie nákupu pri pokladni a vyprevadenie na ulicu.

Pri realizácii sme úzko spolupracovali aj s ľuďmi so zrakovým hendikepom, aby hotový projekt čo najvernejšie reflektoval ich potreby,“ doplnila Ivana Potočňáková, manažérka pre fundraising z ÚNSS. Podľa slov generálneho riaditeľa BILLA Slovensko Dariusza Batora by mal byť v priebehu tohto roka odborne vyškolený pracovník ochotný podať pomocnú ruku pracovník v každej predajni po celom Slovensku.   

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: