Chemická pandémia

Michaela Klamová | 24. október 2021
Chemická pandémia

O chemikáliách, ktoré používame bežne, vieme žalostne málo.

Mnohé z nich sú málo preskúmané a ich používanie regulované nedostatočne alebo vôbec. Nová štúdia z Harvardovej univerzity (ext. zdroj štúdia) poukazuje na súvislosť ďalších chemikálií s neurovývinovými poruchami u detí, ako napr. autizmus, porucha pozornosti s hyperaktivitou či dyslexia.

3 ODPORÚČANIA pre detský mozog
Prečítajte si tiež:

3 ODPORÚČANIA pre detský mozog

Rizikové chemikálie spôsobujú zmeny na mozgu 

Mnoho detí, na ktorých sa chemikálie podpísali, nie sú a ani nebudú nikdy správne diagnostikované. Znížená pozornosť, oneskorený vývoj či zlý školský prospech – to všetko môže byť následok priemyselnej chémie. Do zoznamu rizikových chemikálií pridáva štúdia mangán, fluorid, chlórpyrifos a DDT (pesticídy), tetrachlóretylén (rozpúšťadlo) a polybrómované difenylétery (spomaľovače horenia). 

Štúdia (ext. zdroj štúdia) načrtáva možné súvislosti medzi týmito novo uznanými neurotoxickými látkami a negatívnymi účinkami na zdravie detí. 

  • Mangán je spájaný so zníženou intelektuálnou funkciou a zhoršenou motorikou,
  • rozpúšťadlá s hyperaktivitou a agresívnym správaním
  • a niektoré druhy pesticídov môžu podľa odborníkov spôsobiť oneskorený kognitívny vývin. 

Tento problém je, bohužiaľ, celosvetový a bojovať s ním je náročné. Je však naliehavo potrebná nová globálna preventívna stratégia na kontrolu používania týchto látok. 

Zdroj: news.harvard.edu

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: