Charta práv detí v nemocnici

Redakcia | 3. Feb 2017
Charta práv detí v nemocnici

Tento dokument vychádza z textu Charty práv detských pacientov organizácie „National Association for the Welfare of Children in Hospital“ (NAWCH) so sídlom v Londýne.

Charta práv detí v nemocnici bola schválená na 1. európskej konferencii o hospitalizovaných deťoch v máji 1988. Jednotlivé body charty sa dnes snaží (s väčším či menším úspechom) napĺňať väčšina detských nemocníc v Európe i u nás. 

Aké sú práva detí, ktoré musia byť hospitalizované v nemocnici

  • Deti majú byť do nemocnice prijímané iba vtedy, ak starostlivosť, ktorú vyžadujú, nemôže byť rovnako dobre poskytnutá v domácom ošetrovaní alebo pri ambulantnom dochádzaní.
  • Deti v nemocnici majú mať právo na neustály kontakt so svojimi rodičmi a súrodencami. Tam, kde je to možné, malo by sa rodičom dostať pomoci a povzbudenia k tomu, aby s dieťaťom v nemocnici zostali. Aby sa na starostlivosti o svoje dieťa mohli podieľať, mali by rodičia byť plne informovaní o chode oddelenia a povzbudzovaní k aktívnej účasti na ňom.
  • Deti a/alebo ich rodičia majú právo na informácie v takej podobe, aká zodpovedá ich veku a chápaniu. Musia mať zároveň možnosť otvorene hovoriť o svojich potrebách s personálom.
  • Deti a/alebo ich rodičia majú právo poučení sa podieľať na akomkoľvek rozhodovaní ohľadom zdravotnej starostlivosti, ktorá je im poskytovaná. Každé dieťa musí byť chránené pred všetkými zákrokmi, ktoré pre ich liečbu nie sú nevyhnutné a pred zbytočnými úkonmi podniknutými pre zmiernenie ich fyzického alebo emocionálneho rozrušenia.
Prečítajte si: Strach z pani doktorky
  • S deťmi sa musí zachádzať s taktom a pochopením a neustále musí byť rešpektované ich súkromie.
  • Deťom sa musí dostávať starostlivosti od vyškoleného personálu, ktorý si je plne vedomý fyzických i emocionálnych potrieb detí každej vekovej skupiny.
  • Deti majú mať možnosť nosiť svoje vlastné oblečenie a mať so sebou v nemocnici svoje veci.
  • O deti má byť postarané spolu s inými deťmi rovnakej vekovej skupiny.
  • Deti majú byť v prostredí, ktoré je zariadené a vybavené tak, aby odpovedalo ich vývojovým potrebám a požiadavkám a aby zároveň vyhovovalo uznaným bezpečnostným pravidlám a zásadám starostlivosti o deti.
  • Deti majú mať plnú príležitosť na hru, odpočinok a vzdelanie, prispôsobené ich veku a zdravotnému stavu. 

Prečítajte si: Keď musí dieťa do nemocnice

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: