Ako spoznáte geniálne dieťa? Pozrite

Nataša Klárska | 22. február 2020
Ako spoznáte geniálne dieťa? Pozrite

Vysoko inteligentné dieťa má IQ 130 a viac, ale ani nadpriemerne inteligentné nemusí byť čistým jednotkárom.

Jeho inteligencia sa môže vzťahovať len na niektoré predmety.

Skutočne nadané dieťa sa môže prejavovať aj takto:

  • Bohatá slovná zásoba – už počas prvého roka dokáže pomenovať veľa vecí, osôb a predmetov. Neskôr je schopné skladať skutočne zložené vety a začína oveľa skôr, ako ostatné deti, používať privlastňovacie a osobné zámená (mne, ja).
  • Je fascinované písmenami a knihami – niektoré deti dokážu byť fascinované písmenkami a knihami, a dokonca ešte predtým, ako sa naučia poriadne hovoriť, už ovládajú celú abecedu.
  • Zaujíma sa o to, ako veci fungujú – pred klasickými hračkami dáva prednosť encyklopédii, šachu alebo počítaču. Chce vedieť, ako vznikol vesmír, ako funguje elektrina, čo sú meteority a ako vzniká život.
  • Vyhľadávajú spoločnosť starších detí – kamarátov si skôr nájdu v záujmových krúžkoch, ktoré navštevujú, ako v škole. Tu sa im však tiež môže stať, že sa začnú správať ako vedúci, kde všetko organizujú, vymýšľajú hry so zložitými pravidlami, a to ich medzi ostatnými deťmi urobí neobľúbenými.
  • Dychtia po nových informáciách – neuspokoja sa s jednoduchou odpoveďou, dokážu všetko rozanalyzovať do najmenších detailov, aby pochopili, prečo to tak je.
  • Dokážu sa veľmi intenzívne sústrediť – tieto deti sa dokážu do činnosti tak ponoriť, že prestanú úplne vnímať svet okolo seba. Tento stav sa nazýva stav plynutia a dokazuje, že dieťa sa veľmi hlboko ponorilo do riešenia problému. Niekedy sú tieto deti označované ako rojkovia a často im býva nesprávne diagnostikovaná  porucha pozornosti.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: