10 tipov, ako z dvojčiat vychováte dve samostatné bytosti

Redakcia | 20. Sep 2016
10 tipov, ako z dvojčiat vychováte dve samostatné bytosti

Rodičia dvojčiat a viacerčiat sú často tlačení k tomu, aby svojim deťom vštepovali vedomie jedinečnosti. Sú často presviedčaní o tom, aby nerobili nič, čo by mohlo podporiť vzájomné prepojenie medzi dvojčatami – ako napr. pomenovávať ich podobnými menami, rovnako ich obliekať alebo ich po nástupe do školy dávať do jednej triedy.

Podľa môjho názoru si väčšina viacerčiat vytvára svoju vlastnú identitu počas svojho rastu, či už sa to ich rodičom páči, alebo nie... Nemôžeme u svojich detí kontrolovať ich uvedomovanie a vnímanie seba samých, ale môžeme ho (úspešne či menej úspešne) povzbudzovať. A, samozrejme, že my, ako rodičia, chceme urobiť všetko pre to, aby sme naše dvojčatá podporovali ako dva samostatné jedince. Preto vám predkladám niekoľko nápadov, či námetov, ako rozvíjať vedomie vlastnej identity v každom z vašich viacerčiat.

1.    Trávenie času „jeden s jedným“ – s každým dieťaťom jednotlivo

Deti v každom veku a období túžia mať rodičov len a len pre seba. Toto prianie je možné oveľa ľahšie splniť v rodine s deťmi rôzneho veku. Príležitosti k samostatnému užitiu si rodičov sú často ukryté v bežnom životnom období každého dieťaťa: staršie deti si užívajú slávu a pozornosť rodičov pred narodením svojho mladšieho súrodenca, ale keď začnú tráviť viac a viac času v škole a pri mimoškolských aktivitách, mladšie deti zaberú ich miesto a čas rodičov pre seba. Lenže dvojčatá a viacerčatá sú nútené deliť sa o čas a pozornosť svojich rodičov (a prarodičov) po väčšinu svojho života. Rodičia si musia sami vytvárať príležitosť, ako tráviť čas spôsobom „jeden s jedným“ – vziať jedno dieťa na nákup a druhé nechať s druhým rodičom, rozdeliť sa na prechádzke a pod. Určite sa to vyplatí – čas, ktorý strávite s jedným zo svojich dvojčiat, vám poskytne príležitosť k poznaniu každého z detí ako samostatného jedinca, nezávislého a neovplyvneného svojím súrodencom.

2.    Neoznačujte ich ako „dvojku“

Snažte sa vyhnúť výrazom pre svoje viacerčatá ako sú „dvojky“, „dvojčatá“ alebo „trojky“, „trojčatá“, pokiaľ je to čo len trochu možné. Rovnako ako vy rozoznávate svoje dvojčatá ako dvoch jedincov, budú to robiť aj ostatní. Je to výzva, ktorá vyžaduje dvojité (alebo trojité) úsilie pri volaní na nich ich menami, na každého jednotlivo, jedného po druhom... Jemne ostatných odrádzajte od toho, aby sa na obe deti obracali ako na „jednotku“, ale brali ich ako samostatné osobnosti.

3.    Odmeňujte/trestajte individuálne

Pri rozhovoroch s dospelými dvojčatami o ich detstve často počúvam podobné sťažnosti (ale i pochopenie), keď spomínajú na to, ako boli potrestané za prehrešok spáchaný tým druhým. Ako rodičia viacerčiat si uvedomujeme, že je jednoduché vymerať trest na základe vety „...jeden za všetkých, všetci za jedného...“, no majme na pamäti, že aj keď často konajú ako jednotný „terorizujúci tím“, je nesmierne dôležité rozpoznávať úlohu každého z nich v rámci ich hrania a takto k nim aj pristupovať. Iba ak sa to nedá inak – pokiaľ nie sme priamymi účastníkmi hádky či sporu, nezostane nám nič iné ako sa uchýliť k spoločnému trestu...

4.    Vyberajte samostatné činnosti

S pribúdajúcim vekom je vhodné podporovať deti a viesť ich k vyhľadávaniu vlastných záujmov a činností. Je to náročnejšie na organizovanie voľného času, ale stojí to za to. Dvojčatá, samozrejme, môžu tráviť voľný čas aj spoločne (najmä ak sú v niečom obe dobré – šport, výtvarné, či hudobné aktivity). Myslím si ale, že je veľmi dôležité, aby každé z viacerčiat malo svoje vlastné záujmy – ponúknete im tak možnosť rozvíjania jednotlivých schopností odlišných od svojho dvojčaťa a doprajete im poznávanie nových vzťahov nezaťažených ich „dualitou“.

5.    Podporujte jednotlivé priateľstvá a oddelené návštevy kamarátov

Viacerčatá sú často sebe navzájom najlepším kamarátom a je dobré toto neobyčajné puto zachovať a upevňovať. Ale nemalo by ísť o výlučný vzťah. Povzbudzujte svoje deti k tomu, aby si v rozumnej miere vytvárali svoje vlastné priateľstvá, nezávisle na svojom dvojčati. Dohovárajte každému návštevu jeho kamarátov. Dobré je, keď naplánujete návštevu paralelne – jedno dvojča si pozve kamaráta domov a druhé ide na návštevu ku kamarátovi, takže sa nikto necíti opustený alebo odstrčený.

Nasledujúcich 5 tipov je pre rodičov, ktorí u svojich dvojčiat alebo viacerčiat podporujú zdravé uvedomovanie si seba samých.

  • Prispôsobte mieru očakávania pre každé dieťa zvlášť

Rodičia viacerčiat by mali mať na pamäti, že ich deti sú samostatné osobnosti. Na jednej strane chceme byť dôslední vo výchove každého z detí, ale na strane druhej musíme predchádzať tomu, aby sme pre dvojčatá zavádzali nespravodlivý dvojaký meter. Aj keď koľkokrát vyzerajú a konajú rovnako, sú to rôzni ľudia s rôznymi potrebami, silnými i slabými stránkami. Udržať si tento „vedúci“ prístup nie je ľahké. Často sa, ako rodičia dvojčiat, pristihneme, že stále ukladáme medzi tie naše dve deťúrence neférové porovnania, aj keď sa stokrát snažíme opakovať si, že by sme mali svoje očakávania uviesť do rovnováhy s individuálnymi potrebami a záujmami jednotlivého dvojčaťa, čo je niekedy veľmi ťažké.

  • Zdôrazňujte a chváľte jedinečnosť pováh

Niekedy to vyzerá, že okolie sa bude vždy zaujímať o to, ako veľmi sú si dvojčatá podobné a v čom sa odlišujú. Využite túto zvedavosť ako príležitosť na zdôraznenie a ocenenie jedinečnosti pováh každého z dvojčiat, pričom každému z nich umožnite vychutnať si chvíľu pozornosti iba pre seba. Tým, že sa budete sústreďovať na ich dobré aj keď rozdielne vlastnosti, budujete ich sebaocenenie i nad rámec ich dvojčenského vzťahu.

  • Oceňujte úspechy dosiahnuté jednotlivo

Ak jedno z vašich dvojčiat dosiahne úspech (v športe, v školskej súťaži, alebo je napríklad len najlepšie v jednom z predmetov), berte to ako možnosť ocenenia práve len jedného z dvojčiat – napriek možnej žiarlivosti a zraneným citom druhého dvojčaťa. Je to ťažké, keď viete, že druhé dvojča práve v tejto oblasti nie je také dobré, ale určite sa nájde časom iný spôsob, ako oceniť aj druhé dvojča. Takéto samostatné a citlivé oceňovanie jednotlivého dvojčaťa môže viesť k zvládnutiu prirodzenej súťaživosti a naučeniu sa uznávať reakcie každého z detí na danú situáciu.

  • Uchovávajte spomienky jednotlivo

Mnoho dospelých dvojčiat si povzdychne nad nedostatkom vlastných fotiek, najmä z detstva. Sama viem, aké ťažké je zachytiť jedinečný okamih na fotke, o to viac zachytiť dobré fotky každého dvojčaťa zvlášť. A pri jednovaječných dvojčatách to môže byť ešte ťažšie – pri identifikovaní „kde-je-kto“. Ale je pravda, že každé dvojča si zaslúži svoj vlastný album fotografií z detstva. Urobte si čas a zaznamenajte spomienky na každé dieťa pomocou fotografií s označením konkrétnej udalosti tak, aby si ich mohli odniesť do svojho samostatného dospelého života.

  • Označujte vlastníctvo – jeho, jej, naše

Počínajúc tehotenstvom (maternicou) majú dvojčatá mnoho spoločného. Pre posilňovanie vedomia vlastnej individuality a jedinečného vlastníctva si rodičia môžu pomôcť napríklad tým, že jednotlivé veci každého z dvojčiat jasne označia. Každé z dvojčiat (viacerčiat) by malo mať niečo, čo je len jeho, či už sú to hračky, knižky, alebo oblečenie. Táto potreba sa s rastúcim vekom dvojčiat zosilňuje. Rodičia môžu tomuto procesu napomôcť tým, že vytvoria a zavedú pravidlá, ktoré rešpektujú súkromie a majetok každého dvojčaťa osobitne a pomôžu pri ich dodržiavaní.

Čítajte tiež:

„Hrozia“ vám dvojčatá?

Čo nás čaká s dvojčatami doma? (Rady pre mamičky batoliat)

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: