Z bábätka džentlmen? 9 RÁD ako na to!

Z bábätka džentlmen? 9 RÁD ako na to!
2.9.2019 v kategórii Batoľa, autor Dagmar Baluchová, foto: istockphoto.com

Hoci má váš synáčik ešte plienky, myslite už teraz na jeho dobro. Vychovajte zo syna muža. Džentlmena.

Rada č. 1 – Hasiči a kvetinárky

– rozdeľovanie povolaní podľa pohlaví je dnes už prekonané. Veď mnohé ženské povolania vykonávajú aj muži a naopak. Napriek tomu, vysvetľujte, prečo sú do niektorých zamestnaní predsa len vhodnejší muži a kam zasa ženy.

Rada č.2 – Snívajte s nami –

„Čo sa ti snívalo?“ už 3 – 4-ročné dieťa vie povedať aspoň v náznakoch, čo sa mu snívalo. Vystavajte zo sna dieťaťa zaujímavý príbeh, ktorý môže veľa poodkryť z jeho vnútorného prežívania. Napr. snívalo sa mi o princeznej – čo robila, ako sa správala, prišiel ju princ zachrániť...? Snívalo sa mi o chlapčekovi, ktorý plakal – čo sa mu asi stalo, kto mu pomohol?

Rada č.3 – „Ty si ale pozorný...!“

Podal vám drobček papuče, či chce niesť váš dáždnik? Dovoľte mu to a POĎAKUJTE SA. Dieťa tak pochopí, že takéto správanie je vítané a žiaduce.

Rada č.4 – Džentlmen rešpektuje ostatných

– áno, vieme, niekedy sa zdá, že vzdor vášho batoľaťa bude trvať celé predškolské i školské obdobie a rovno prehupne do vzdoru tínedžerov. Ani tu však netreba strácať nádej. Učte svoje dieťa rešpektu. Platí to, čo povedali mama a tato. Na návšteve rešpektujeme hostiteľov. K babke a dedkovi sa správame úctivo, nie sú to naši kamaráti, sú to starí rodičia. Na ihrisku nie je všetko moje, sú tu aj iné deti... Potrvá, kým si dieťa takéto správanie osvojí, ale rozhodne sa netreba vzdávať (v rámci hesla: „ohýbaj ma mamko, pokiaľ som Janko...“).

ako vychovať džetlemana

Rada č.5 – Ovládaj sa!

– Ste ako sopka? Má aj váš muž problém s kontrolou svojich emócií? Nečudujte sa potom, že váš anjelik sa každú chvíľu mení na malého čerta a naopak. „Džentlmenstvo si vyžaduje veľkú vnútornú disciplínu. Niekto ju v sebe má, niekto ju musí pestovať,“ konštatuje profesor Jindřich Chmelař, ktorý sa tejto problematike venuje.

Rada č.6 – Prepáč...

– priznať si chybu, to sa dnes často nenosí. Už malé deti v škôlke sa dokážu pohádať, ak cítia krivdu, ale vedia aj presvedčivo zaklamať, ak niečo vyvedú a nechcú „vyjsť s farbou von“. Priznať si svoje chyby, omyly nie je ľahké, treba sa to učiť. Začnite od seba: „Prepáč, že som dnes na teba kričala. Mala som ťažký deň v práci.“ Ak sa deti nenaučia ospravedlniť od nás, kto ich to naučí?

Rada č.7 – Otcovia, buďte vzorom.

Samozrejme, aj mamy. Hoci sa dnes všetko stiera, napriek tomu – mamy buďte mamami, otcovia buďte otcami. 

Rada č.8 – Rytieri a dámy

– výchova k džentlmenstvu sa netýka iba chlapcov. Máte iba dcéry? Vychovávajte ich tak, aby sa im páčili iba džentlmeni. Žiadni grobiani, ani rozmaznaní mamičkini chlapčekovia nemajú na vaše dcéry nárok. Veďte ich k tomu, aby boli taktné, slušné, vedeli poprosiť i poďakovať, aby sa vážili samy seba, aby si boli isté samy sebou, ale i pokorné. Jednoducho, dámy.

Rada č.9 – Byť gavalierom... každý deň

– často si navrávame, že teraz je „taká doba“ a mali by sme deti vychovávať tak, aby mali „ostré lakte“. Aby sa nebáli preraziť. Aby sa nedali šikanovať. Napriek tomu – slušnosť je nadčasová. Dobro je vždy lepšou cestou ako zlo (neexistuje menšie zlo, zlo je vždy zlo). Cesta k džentlmenstvu je celoživotnou cestou. A začína už dnes.