Tvorivé BATOĽA: Čmárajte prstom do múky

Tvorivé BATOĽA: Čmárajte prstom do múky
3.10.2019 v kategórii Batoľa, autor PhDr. Andrea Baranovská PhD., foto: istockphoto.com

Všetci veľkí maliari, sochári, spisovatelia boli raz deťmi. A práve tam, v pieskovisku, pri prvých čmáraniciach, pokusoch o rýmovačky to všetko začalo.

Tvorivé prostredie dieťa potrebuje

V rámci rozvíjania hry – pretože dieťa sa rozvíja prostredníctvom hry – sa okolo 3. roku vyskytuje a rozvíja asociatívna hra. Deti sa hrajú s rovnakou hračkou, sledujú rovnaký cieľ, už spolu na ihrisku či pieskovisku aj komunikujú a napodobňujú sa, ale nedokážu ešte zámerne spolupracovať. Hrajú sa skôr vedľa seba ako spolu.
Na rozvíjaní tvorivosti sa výraznou mierou podieľa tvorivé prostredie. A to je práve úloha pre rodičov, pripraviť deťom prostredie, ktoré ich bude podnecovať.

Má už vaše dieťa stolček, pri ktorom môže kresliť, vyrábať zvieratká z plastelíny? Má nástenku, na ktorej môžu visieť jeho výtvory? Tiež je dôležité, aby si rodičia uvedomili, že proces je dôležitejší ako výsledok.

Fialové slnko? No a čo

Čas, ktorý dieťa strávi kreslením, modelovaním, odtláčaním, či obyčajným čmáraním, je v tomto veku dôležitejší ako to, či sa vám konečný výtvor páči alebo nie. Tvorivosť potrebuje slobodu, nemôže sa rozvíjať pod nátlakom alebo na príkaz. Pre trojročné deti  až do veku 6 rokov je typická expresívna tvorivosť. Tá sa vyznačuje spontánnosťou, voľnosťou. Objavuje sa v kresbách a množstve otázok, ktoré dieťa kladie. Nič tak neohrozuje tvorivosť ako tresty za spontánne správanie. 

Už Einstein hovoril, že predstavivosť je dôležitejšia ako poznanie. Je to cesta k možnostiam.

Ako rozvíjať tvorivú myseľ drobčeka?

1. Trávte veľa času vonku.

Príroda ponúka množstvo podnetov, neustále sa mení a poskytuje veľa príležitostí pre objavovanie. Prirodzený svet inšpiruje deti, aby rozmýšľali, spochybňovali a predpokladali. Deti môžu kresliť do piesku, vytvárať obrázky z vetvičiek a listov, ležať na zemi a pozorovať oblohu a mraky. Všetky tieto činnosti však musia robiť s rodičmi – samy to ešte nedokážu alebo len krátky čas.

2. Vymýšľajte scenáre.

Dieťa napodobňuje dospelých v zaobchádzaní s predmetmi aj pri pohybových aktivitách. Povzbudzujte drobčeka, aby sa hral na lekára, vesmírneho bádateľa ap. Zapojte sa tiež do tejto hry na úrovni dieťaťa, nasledujte jeho pokyny a len niekedy zasahujte. 

3. Slovné aktivity.

Hoci vaše dieťa využíva len zopár viet, jeho slovná zásoba je už dostatočne veľká a zbožňuje rýmy, básničky, rozprávky – ktoré mu čítate a hovoríte. Môže do nich dopĺňať slová, a takto sa budete spoločne zabávať. Takto môžete využiť čas najmä pri cestovaní v aute. Apropo, hrali ste sa už s drobcom hru: Letí, letí, všetko letí...?

4. Podporujte umelecké aktivity dieťaťa.

Prostredníctvom kresby sa dieťa vyjadruje. Už sme si hovorili, že okolo 3. roku dieťa prisudzuje svojim „čmáraniciam“ symbolický význam. Rovnako môže mať tendenciu „skrášliť“ steny v byte. Je dobré mu určiť, čo môže a čo nie. Na stenu môžete nalepiť veľký papier, aby naň kreslilo a určiť, že len tam môže používať pastelky ap. Skúste kresliť prstom do múky, použiť prstové farby a robiť odtlačky. Takéto tvorenie podporuje pozornosť a koncentráciu dieťaťa, rozvíja jeho jemnomotorické zručnosti a grafomotoriku. Nestačí, aby dieťa kreslilo na tablete alebo myšou do počítača. Práve jemnomotorickými činnosťami alebo manipuláciu s reálnymi predmetmi dozrieva jeho mozog. 

5. Čítajte.

Urobte si čas a čítajte si so svojím dieťaťom – rozprávajte sa o tom, čo čítate – nemusí to byť klasické čítanie – stačí kniha s veľkými obrázkami a vymýšľanie si príbehov spolu s dieťaťom. Rovnako si môžete vymýšľať aj príbeh, v ktorom dieťa vystupuje ako hlavná  postava. 

6. Klaďte otvorené otázky.

Primerane veku dieťaťa. Tým sa rozvíja jeho myslenie. Čo myslíš, čo by sa stalo, keby...? Ako by sme mohli urobiť tento koláčik? 

7. Obmedzte čas „obrazovky“.

Nedovoľte dieťaťu pozerať televíziu, počítač, tablet, telefón. Dieťaťu sa pred elektronikou rozvíja pasívny spôsob učenia, ale nerozvíja tvorivosť. Na to je potrebné zapojiť všetkých päť zmyslov. 

8. Neštruktúrovaný čas.

Nezabudnite aj na to, že nemôžete dieťaťu naplánovať celý deň. Musíte mu poskytnúť čas na oddych a samostatnú činnosť. V troch rokoch života to nie je dlhý čas, ale postupne sa predlžuje. 

TIP

A jedno z najdôležitejších pravidiel: podporujte dieťa, aby prekračovalo svoje hranice v myslení – a robte to s ním. Nedajte sa zviazať tým, že sa niečo nedá – vždy sa dá o tom aspoň rozmýšľať a vymýšľať – napr. usporiadajte piknik v plavkách v zime, použite lyžice ako hudobné nástroje atď. 

tvorive batola

Ja sám...

Túto vetu počúvate teraz asi často. Nebojte sa dôverovať svojmu potomkovi. A nebojte sa byť trochu „blázniví“.  Využite to na rozvoj tvorivého myslenia – prečo by sa mala kúpacia čiapka nosiť len pri plávaní? Prečo si neobliecť nohavice naopak? ... Nie je to o tom, že si dieťa robí, čo chce. Je to stále o zodpovednosti rodiča, aby on rozhodol o tom, kde sú hranice, ktoré dieťa smie a ktoré nesmie prekročiť. 

Zabudnite na všetky reklamy... Kreativitu nerozvíjame zložitými a hotovými hračkami a predmetmi. Dieťa potrebuje s hračkami a s predmetmi manipulovať a potrebuje prichádzať na to, čo s nimi môže a čo nemôže urobiť. Na to sú veľmi vhodné rôzne materiály a textúry – kúsky látok, hlina, múka, olej, voda – z toho všetkého môžeme vytvárať a lepiť koláže. Rôzne materiály nútia dieťa, aby ich cítilo a tým sa rozvíja aj jemná motorika. Kresliť sa dá postojačky, pokľačiačky – nielen pri sedení. Dokonca tieto typy kreslenia a maľovania uprednostňujeme predtým, aby dieťa sedelo za stolom a tak kreslilo. Dieťa nepotrebuje zložité maľovanky – stále sa učí a nevie dodržiavať čiary, preto menej je viac. 

Kreativita sa rozvíja aj tým, že dieťa pozoruje a učí sa od rodičov

Každý deň by sme mali dieťaťu dovoliť, aby hľadalo nové možnosti, aby sa pokúšalo nájsť nové, iné riešenia situácií, ktoré mu život prinesie.  Len tak z neho vyrastie človek, ktorý má odvahu, vytrvalosť, ktorý sa nezľakne prvej prekážky a dokáže opakovane skúšať a hľadať. A to je to, čo chceme dieťa naučiť.