Senzitívne obdobia u detí: Podporte záujem a rozvíjajte dieťa spôsobom, ktorý ho baví

Redakcia | 30. január 2024
Senzitívne obdobia u detí: Podporte záujem a rozvíjajte dieťa spôsobom, ktorý ho baví

Senzitívne obdobia sú príležitosťou, ako dieťaťa rozvíjať v tom, čo ho baví, lebo to samo v tom danom období chce spoznať.

Senzitívne obdobia: Kľúčové okamihy v rozvoji dieťaťa

Detstvo je obdobím, ktoré je plné rýchleho rastu a rozvoja. Jedným zo zaujímavých aspektov je koncept senzitívnych období, ktoré sú kľúčovými fázami v psychickom a fyzickom rozvoji dieťaťa. Senzitívne obdobia predstavujú obdobia, kedy je dieťa najviac otvorené na určité druhy zážitkov a učenia. Vnímanie a schopnosť učenia sa je v týchto obdobiach výrazne zvýšená.

Prejavujú sa v konkrétnych oblastiach, ako je jazyk, pohyb, sociálne interakcie a iné. Počas týchto senzitívnych období dieťa prirodzene túži skúmať a učiť sa konkrétne veci, čo mu umožňuje získať porozumenie a schopnosti v danej oblasti, či už ide o rozvoj jazyka, pohybu, socializácie. 

Pozorne sledujte, čo dieťa zaujíma a čo ho nadchýna. Týmto spôsobom môžete poskytnúť materiály a aktivity, ktoré podporujú jeho momentálnu senzitivitu. S primeranou podporou môžeme posilniť tieto fázy a pomôcť deťom získať dôležité  zručnosti pre svoj ďalší život.

Dieťa chce skúmať všetko - dovoľme mu to v prijateľnej alternatíve

Kika Belicová, tvorca hravej edukácie: 

"Keď mala Hanka jeden rok, mala také obdobie hádzania vecí o zem, čohokoľvek, vrátate jedla. Zaujato sledovala, ako daná vec letí a kam padá. V podstate skúmala gravitáciu. Aká je reakcia nás rodičov, keď dieťa niečo hádže o zem? Nerob to.

Spravila som jednu vec - pripravila som loptičky a povedala Hanke, aby sa najedla, jedlo nech dá do pusy a nie na zem a ak chce niečo hodiť, má k dispozícii loptičky. Rodič by mal prebrať zodpovednosť za svoje správanie, keď dieťa skúša rôzne veci a chce ich spoznávať. Môžeme reagovať alternatívnym riešením - vysvetlíme, že s jedlom zaobchádzame s úctou, nehádže sa o zem, ak chceme hodiť, hodíme loptičku. Hanka bola ochotná prijímať moje alternatívy, ja jej. Rozvíjajúca sa schopnosť kompromisu je dôležitá pre obe strany - pre dieťa aj pre rodiča," konštatuje Kika Belicová. 

  • Ako využiť senzitívne obdobia u dieťaťa a využiť ich v prospech rozvoja zručností?
  • Ako  identifikovať senzitívne obdobie a ako ho využiť?
  • Ako vieme z tohto obdobia ako rodičia profitovať?
Kika Belicová, tvorca hravej edukácie pre deti, inšpiruje aj Vás. Pozrite si video o senzitívnych obdobiach, prípadne ďalšie inšpiratívne tipy pre rodičov v sekcii VIDEÁ v KLUBE Mama a ja.  

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: