Čítajte svojim deťom. Urobíte tak pre nich veľa...

redakcia MAMA a ja | 18. May 2015
Čítajte svojim deťom. Urobíte tak pre nich veľa...

Naše deti sú pre nás všetkým. Najviac zo všetkého si želáme, aby boli zdravé. Ale tiež nám v značnej miere záleží na tom, aby boli inteligentné, šikovné, bystré.

Naše deti sú pre nás všetkým. Najviac zo všetkého si želáme, aby boli zdravé. Ale tiež nám v značnej miere záleží na tom, aby boli inteligentné, šikovné, bystré. Vyberáme pre ne vhodné školy, krúžky, preverujeme učiteľov. Nezabúdajme však i na to, že práve my rodičia máme pomerne veľké možnosti na podporu rozvoja detského potenciálu. Môžeme ich stimulovať, venovať sa im, posilňovať rozvoj ich inteligencie. Napríklad i čítaním.

Pamätáte si ešte na večery, keď vám mama pri posteli čítavala rozprávky? Ja áno. Knihy som milovala a to mi zostalo dodnes. Tie napínavé dobrodružstvá, tajomné príbehy, hrdinovia, na ktorých som sa veľmi chcela podobať. Ale pamätám si i na mamin hlas a teplo jej ruky, ktorou ma hladila po vláskoch. Čítate svojim deťom? Poznajú knihy, ich vôňu, zvuk stránok a farbu jednotlivých ilustrácií? Alebo im radšej „doprajete“ oddych pri tablete či smartfone? Nepremárnite chvíle, kedy môžete svoj čas venovať svojim deťom. Čítajte im. Doprajte im tento luxus a urobíte tým pre nich veľmi veľa. Možno vás presvedčia nasledujúce dôvody.

V apríli 2014 sme v časopise Mama a ja sme uverejnili článok o tom, ako treba deti učiť správne vyslovovať. Okrem iného sme sa v ňom venovali i otázke, prečo dnes toľko detí nesprávne vyslovuje a nevie sa dobre vyjadrovať. Podľa oslovenej logopedičky za to čiastočne zodpovedá i to, že deti stále viac času trávia pred televíznou obrazovkou a často sledujú obsahy, ktorým nerozumejú a nemôžu na ne reagovať. Toto sa vám pri knihe stať nemôže.

  1. Dieťa si osvojuje základy vyjadrovania sa – tým, že deti počúvajú obsahy určené ich vekovej kategórii, „lepí“ sa na nich množstvo informácií, nových slov, pomenovaní, ktoré si ukladajú a rozširujú tak veľmi svoju slovnú zásobu. Ak je v texte slovo, ktorému zatiaľ nerozumejú, vysvetlite mu zjednodušene jeho obsah.
  2. Čítaním si deti rozvíjajú svoje logické myslenie – čítaný text môžete kedykoľvek prerušiť a začať o ňom s dieťaťom diskusiu. Nechajte ho, nech samo povie, čo si o texte myslí, nech vymyslí záver, nech zopakuje, čo ste doteraz prečítali – precvičíte nielen pamäť, ale i logiku.
  3. Rozvoj detskej predstavivosti – spolu s knižnými hrdinami sa deti ponárajú do čarovného sveta víl, škriatkov, princov a všetkých tých hrdinov, ktorí žijú iba v rozprávkach. Ponoria sa do príbehu, prežívajú dianie so svojimi obľúbenými postavami a tým rozvíjajú svoju fantáziu.
  4. Čítanie pripravuje deti na ďalšie vzdelávanie – všeobecne platí, že deti, ktorým rodičia čítavajú, majú väčší prehľad, lepšie vyjadrovanie a tým ľahšie absorbujú informácie získavané pri štúdiu.
  5. Čítaním trénujeme u detí trpezlivosť – všimnite si, že čím je dieťa staršie, tým dlhšie vydrží pozorne počúvať čítaný obsah. Menšie deti sa často vrtia, rady obracajú stránky, pozerajú obrázky. Keď však z čítania urobíte pravidelný rituál, po čase vypestujete u detí istú dávku disciplíny. A to tiež nie je na škodu.
  6. Pestujete pozitívny vzťah ku knihám – čím skôr začnete deťom čítať, tým lepšie pre ne urobíte. Pochopia, že čítanie je zábava a ku knihám si vytvoria pozitívny vzťah. Vždy bude lepšie, ak siahnu po zaujímavej knihe, ako po počítačovej hre.
  7. Upevníte svoj vzťah k deťom, resp. svoj vzájomný vzťah – pri čítaní budete s deťmi v tesnej blízkosti spoločne prežívať čítaný obsah. Môžete sa vzájomne podeliť o svoje pocity a prežiť spoločne chvíle plné nielen zábavy, ale i inšpiratívnych podnetov. Ak do čítania aktívne vstúpite, odovzdávate deťom i časť svojich vedomostí a skúseností. Verte, deti vám budú vďačné za to, že čas venujete výlučne im.
  8. Urobte z kníh prirodzenú súčasť detského sveta – tak ako kupujete bábiky a autíčka, nezabudnite deti obdarovávať i knihami. Ale pri výbere buďte opatrní a pozorní. Precízne vyberajte z obrovského množstva titulov, ktoré sa dnes na nás valí v kníhkupectvách. Pretože, buďme úprimní, kniha o zvieratkách z lesa je vhodnejšia ako príbeh o Hannah Montana. Výber vhodnej knižky prispôsobte veku dieťatka, ale i jeho záujmom. Môžete ho pri výbere, samozrejme, troška usmerniť, ale dovoľte mu vybrať knihu z oblasti, ktorá ho zaujíma. Niektoré deti inklinujú k prírode, zvieratám, iné zase bavia stroje, technika, dievčatá majú rady príbehy o princeznách, malých slečnách a pod.
  9. Navštívte s deťmi knižnicu – nemusíte stále kupovať nové knižky, dnes je to pomerne drahá záležitosť. Zoberte deti do knižnice, kde je toľko vhodných knižiek, že si nebudú vedieť vybrať. Za úplne minimálny ročný členský poplatok môžete knižnicu s deťmi navštevovať kedykoľvek.

Nasledujúce riadky by vás o prospechu čítania mali presvedčiť definitívne. „Čítanie deťom rozvíja ich vlastnú fantáziu a predstavivosť,  rozvíja ich sluchové vnímanie a učí dieťa sústrediť sa, rozvíja pamäť, rozvíja porozumenie následnosti deja (čo bolo najprv a čo potom), rozvíja slovnú zásobu, verbálne vyjadrovanie  rozširuje jeho celkový vedomostný rozhľad, učí ich empatii, sociálnemu cíteniu, morálnym hodnotám, a v neposlednom rade je výborným prostriedkom, ako rozvíjať vzťah medzi ním a rodičom. Toto všetko sú veľmi dôležité schopnosti pre úspešné zvládanie nielen školy“, uviedla psychologička Mgr. Zuzana Milerová.

 

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: